Skip navigation


Årsrapport 2018

Finansielt regnskab 2018 - Departementet.

Om det finansielle regnskab

Det finansielle regnskab for 2018 for Sundheds- og Ældreministeriet vedrører følgende hovedkonti:

  • § 16.11.01.  Departementet,
  • § 16.11.27.  Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af,
  • § 16.11.50.  Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljenaftalen

Ministeriet har endvidere i 2018 varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. Bevilingsregnskabet.

Hent "Finansielt regnskab 2018 for Departementet" (PDF)


Sidst opdateret 14-05-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |