Skip navigation


Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider i ministeriet.

Sagsbehandlingstider
Sagsbehandlingstiden varierer alt efter, hvor omfattende arbejdet med et svar er. 

Henvendelse via e-mail
Vi håndterer de fleste modtagne henvendelser via e-mail, som når vi modtager et brev. Med andre ord indgår en e-mail i en sag. Dermed er den omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven. Derudover registreres den i vores journalsystem.
Ikke alle e-mails indgår i en sag eller bliver journaliseret. Sender du en e-mail, hvor du fx spørger om, hvor du kan finde yderligere information om et emne, opbevarer vi normalt ikke henvendelsen.

Folder om personoplysninger om dig i ministeriet
Hvis ministeriet i forbindelse med en sag modtager eller indhenter oplysninger om dig, som du ikke selv har sendt ind, vil ministeriet normalt orientere dig om det, hvis oplysningerne vil kunne få betydning for dig. Ministeriet bruger en folder, der beskriver dine rettigheder og den udveksling af oplysninger, der er sket eller vil kunne ske i forbindelse med sagen.

Se  personoplysninger om dig i ministeriet  


Sidst opdateret 16-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |