Fra: 27-09-2016 til: 27-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsprøvning m.v.27-09-20161600668184786
Norddjurs KommuneSpørgsmål og svar - redegørelse for anvendelsen af 2017-midlerne værdighedsmilliarden (Norddjurs Kommune)26-09-20161601896182950
HjernerystelsesforeningenSvar på aflæggelse af Regnskab27-09-20161602310184258
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Orientering til STPS om henlæggelse af klagesag vedr. videregivelse af oplysninger til forskning26-09-20161603170183420
 Klager trækker klagen tilbage - vedr. sag om videregivelse af oplysninger til forskning.26-09-20161603170182724
 Klager ønsker at opretholde klagen vedr. videregivelse af oplysninger til forskning.26-09-20161603173182518
 Bemærkning til fremsendt partshøring i sag vedr. videregivelse af patientoplysninger til brug for forskning.26-09-20161603175182525
KMDVedr. undervisning af 30 nye medarbejdere fra HR i WZ2016 R227-09-20161604106184024
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFrigiveanmodning sygehusbekendtgørelsen27-09-20161604891184479
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SNy anmodning om 3. korrektur af sygehusbekendtgørelsen27-09-20161604891184336
CivilstyrelsenAnmodning om indsættelse af henvisning til ny lovbekendtgørelse i sygehusbekendtgørelsen27-09-20161604891184497
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SNy anmodning om 3. korrektur af bekendtgørelsen om aftaleindgåelse27-09-20161604891184329
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFrigiveanmodning bekendtgørelse om aftaleindgåelse27-09-20161604891184432
CivilstyrelsenAnmodning om indsættelse af henvisning til lovbekendtgørelse i bekendtgørelsen om aftaleindgåelse27-09-20161604891184500
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 3. korrektur af bekendtgørelse om aftaleindgåelse efter de udvidede frivalgsordninger.26-09-20161604891183179
Hedensted KommuneHedensted Kommune godkendelse af budget mm. til projektnr. 65264 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.27-09-20161605433184300
Odsherred KommuneOdsherred Kommune angående puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - projektnr. 65274.27-09-20161605452183942
KORAMeddelelse om resultat af tilbudsevaluering27-09-20161606357184709
Marselisborg - Center for udvikling, kompetence og videnMeddelelse om resultat af tilbudsevaluering27-09-20161606357184712
Ritzaus Bureau A/SDemenshandlingsplan26-09-20161607862184819
AltingetDemenshandlingsplan26-09-20161607862184818
 Svar på henvendelse vedr. har været tilknyttet psykiatrien i 2 år27-09-20161608249183939
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 87826-09-20161608277183475
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Naser Khader
SUU alm. del - svar på spm. 88226-09-20161608279183460
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 87726-09-20161608279183456
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Naser Khader
SUU alm. del - svar på spm. 88026-09-20161608279183458
ModerniseringsstyrelsenPdf-fil ønskes af Sundheds- og Ældreministeriets besvarelse af spørgeskema om Facility management27-09-20161608307184380
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på. spm 89026-09-20161608308183492
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 88926-09-20161608308183482
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 88726-09-20161608308183478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 88826-09-20161608308183490
 Svar på borgerhenvendelse om skift af læge, sovemedicin mv.27-09-20161608353183789
 Genfremsendelse af svar på borgerhenvendelse vedr. patientjournal26-09-20161608361182730
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 89227-09-20161608385184218
 Svar på borgerhenvendelse vedr. afgift på rygestopmidler27-09-20161608542183628
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFrigiveanmodning befordringsbekendtgørelsen27-09-20161608597184272
CivilstyrelsenMail til retsinformation om henvising til nyeste lovbekendtgørelse af sundhedsloven27-09-20161608597184290
 Svar på borgerhenvendelse vedr. henvisning26-09-20161608648182368
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sedering af intensivpatienter27-09-20161608680184266
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sedering på Køge Sygehus27-09-20161608682184294
 Svar på borgerhenvendelse vedr. medicinering af intensive patienter27-09-20161608683184177
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. monitoreringen af de maksimale ventetider i Region Nordjylland27-09-20161608720184378
 Svar på borgerhenvendelse vedr. paradentosebehandling27-09-20161608745183611
UdenrigsministerietBesvarelse af henvendelse vedrørende hjernedødskriteriet26-09-20161608765183412
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 87926-09-20161608821183462
Radio24syvSvar på anmodning om aktindsigt27-09-20161608870183828
 Besvarelse af henvendelse - forskellige alvorlige hændelser på hospitaler i Region Midtjylland.26-09-20161608885182338
Dansk Pædiatrisk SelskabBekræftelse af modtagelse af brev fra Dansk Pædiatrisk Selskab om D-vitamin27-09-20161608919184656
 Svar på borgerhenvendelse vedr. psoriasisbehandling27-09-20161608985184367