Fra: 23-09-2016 til: 25-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. licensfritagelse23-09-20161600668181523
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. sygdom og kontanthjælp23-09-20161600668182036
Center for Biosikring og BioberedskabMinisterial Conference for the Global Health Security Agenda | 12 - 14 October 2016 | World Trade Center, Rotterdam, The Netherlands23-09-20161601290181562
Dansk Selskab for Almen Medicin
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Bates Y&R
Lægeforeningen
KL
Danske Regioner
Dagsorden og materiale til brug for møde den 27. september 2016 kl. 14.30-15.3023-09-20161601435182003
Allerød KommuneTilbagemelding opdateret redegørelse Allerød Kommune 2016, Værdighedsmilliard23-09-20161601578181606
Varde KommuneSvar på spørgsmål værdighedsmidlerne Varde Kommune 201623-09-20161601934181582
Region MidtjyllandReferat - møde den 8. september 2016 vedr. DCPT23-09-20161602412181422
SundhedsstyrelsenKontaktside på sum.dk23-09-20161602713181790
Pharmakon A/SVedr. orienteringsbreve om projekt medicingennemgang ved Pharmakon23-09-20161604497181184
Pharmakon A/SVedr. orienteringsbreve om projekt medicingennemgang ved Pharmakon23-09-20161604497181187
Styrelsen for PatientsikkerhedCD-P-TO. Guide to the quality and safety of organs for transplantation 6th ed- published23-09-20161604502181170
FormpipeAftaler - TAS23-09-20161605590181076
 Svar på borgerhenvendelse vedr. om sygehus kan nægte en kvinde at få et kejsersnit23-09-20161606535181531
Guldborgsund KommuneForespørgsel vedrørende folkeregisteradresse23-09-20161606904181061
 Besvarelse af henvendelse vedr. prisen for at ældre indlægges på sygehuset22-09-20161607143180002
Region MidtjyllandAflysning: Møde om ny strategispor mandag 26. september23-09-20161607872181814
Region MidtjyllandSpm. vedr. patienthotel - reservestrategi på DNU23-09-20161607872181954
 Svar til borger vedr. Herlev hospital - Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning osv.22-09-20161608321180213
 Svar på borgerhenvendelse vedr. rygning i tv-serien Dicte23-09-20161608358181497
 Svar på henvendelse vedr. utilfredshed med behandlingsforløb23-09-20161608365181179
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 87623-09-20161608444181515
Danmarks Tekniske UniversitetDTU Consulting Project for MOH: Scheduling of 2nd meeting23-09-20161608519181294
 Svar på borgerhenvendelse vedr. bl.a. valg og skift af læge23-09-20161608540181121
 Svar på borgerhenvendelse vedr. aldersgrænse ved salg af tændstikker og lightere23-09-20161608545181171
Ansatte Tandlægers OrganisationSvar på henvendelse vedr. kommunens forpligtelser i børne- og ungetandplejen23-09-20161608550181221
 Svar på borgerhenvendelse om prioritering i samfundet.22-09-20161608557180036
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 87023-09-20161608620181411
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 87123-09-20161608620181450
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 87323-09-20161608620181466
Dagbladet InformationSUM kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt i fakturaer fra Kammeradvokaten mv.22-09-20161608672180299
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ondt i ryggen23-09-20161608686181520
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 98723-09-20161608879181547
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 98623-09-20161608879181544
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 98523-09-20161608879181542
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 98323-09-20161608879181540
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 98223-09-20161608879181535
Aflastningstjenesten i Esbjerg og VardeSpørgsmål til afrapportering og evaluering - vedr. projekt ”Det gode hverdagsliv for beboere i plejeboliger”.22-09-20161608889180753
SundhedsstyrelsenAnmodning om indstilling vedr. udpegning af medlemmer til ECDC23-09-20161608891181190
Middelfart KommuneForespørger til hvordan de skal underrette om projektets fremdrift m.m. - vedr. demensboliger.22-09-20161608892180787
Odsherred KommuneForespørgsel vedr. puljen Det gode hverdagsliv og uforbrugte midler.22-09-20161608894180849
BeskæftigelsesministerietOversendelse af borgerhenvendelse - klage over Jobcenter m.fl. i Vesthimmerlands Kommune23-09-20161608931181968
LægemiddelstyrelsenSvar på henvendelse om ayahuasca23-09-20161608932182027
DigitaliseringsstyrelsenSvar om at Sundhedsdatastyrelsen deltager i praktikermøde hos Digitaliseringsstyrelsen om databeskyttelsesfororningen23-09-20161608934182045