Fra: 22-09-2016 til: 22-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social- og IndenrigsministerietRegnskab mv. kvalitetsfondsbyggerier22-09-20161602407180865
Lolland KommuneGodkendelse af regnskab og evaluering for "Velfærdsteknologisk forsknings- og udviklingsprojekt i og omkring Nakskov Sundhedscenter"22-09-20161603324180680
RigsrevisionenNotat til Rigsrevisionen om betydningen af ØA 17 for effektiviseringsarbejdet <8088>21-09-20161603608179415
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens supplerende udtalelse vedr. tandlæges tilknytning til lægemiddelvirksomhed.21-09-20161604480178927
 Link til bekendtgørelsen om nedsættelse af voldgiftsnævn21-09-20161604672179634
SundhedsstyrelsenEndeligt korrigeret svar til det færøske sundhedsministerium - vedr. kompetencen til udstedelse af vejledninger.21-09-20161604679179774
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Link til ministeriets pjece ”Når du er henvist til sygehus”22-09-20161606006180591
 Svar på henvendelse vedr. tvangsmedicinering.21-09-20161606351179117
 Svar på henvendelse vedr. brug af vikarer i sundhedsvæsenet og indkøb af lægemidler22-09-20161606702180652
 Bemærkninger til aktindsigtssag22-09-20161606904179982
Folketingets OmbudsmandSundheds- og Ældreministeriets svar på Ombudsmandens henvendelse af 4. juli 2016.21-09-20161607147178930
SundhedsstyrelsenTil orientering: SUM svar på henvendelse fra Ombudsmanden vedr. krav til autorisation af tredjelandstandlæger.21-09-20161607147178948
 Svar på henvendelser om dyrkning af hamp22-09-20161607372180558
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dyrkning af hamp22-09-20161607372180561
 Svar på henvendelse vedr. veteraner22-09-20161607543180010
 Partshøring - klager - vedr. manglende sletning af data.21-09-20161607812179141
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 88522-09-20161608288180040
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 88622-09-20161608289180018
Social- og IndenrigsministerietOvertagelse af henvendelse vedr. sundhedsforsikring22-09-20161608566180685
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 2. korrektur af befordringsbekendtgørelsen22-09-20161608597180898
 Svar på henvendelse vedr. manglende sammenhæng21-09-20161608650179045
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74922-09-20161608733180593
SundhedsstyrelsenSUM ophævelse og hjemvisning af afgørelse af 24. november 2014 vedr. afslag på dispensation for sprogkravet for autorisation som tredjelandstandlæger.21-09-20161608756178953