Fra: 20-09-2016 til: 20-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse om svartid - henvendelsen oversendt til Justitsministeriet.19-09-20161600661176822
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. mobning på arbejdspladsen20-09-20161600668178691
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelsen - Et lille håb om hjælp.20-09-20161600668178250
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. retten til ydelser20-09-20161600668178110
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. sygdom og kontanthjælp20-09-20161600668178742
Signatur A/SSUM's tilbagemelding vedr. budget fra Signatur20-09-20161601006178481
Ballerup KommuneBallerup Kommune slutrapport til projektnr. 22301 puljen til opsøgende tandpleje.19-09-20161601492176943
Danske Regioner
Region Nordjylland
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Sundhedsdatastyrelsen
Referat fra styregruppemøde d. 5/9 - vedr. nationalt implantatregister.19-09-20161601762177791
Danske RegionerSygehusmad og formanden for Dansk Folkepartis tale19-09-20161602024176934
FinansministerietReviderede finansieringsprofiler ifm. udbetaling af KF-midler til 4. kvt. 201620-09-20161602418178689
 Anmodning om partshøring - vedr. afslag på videregivelse af helbredsoplysninger til forskning.19-09-20161602547176704
 Anmodning om partshøring - vedr. videregivelse af oplysninger til forskning.19-09-20161603170177430
 Rykker klager for svar på mail af 2/9-2016 - vedr. videregivelse af oplysninger til forskning.19-09-20161603173176779
 Anmodning om partshøring - vedr. adgang til patientjournaler.19-09-20161603175176676
Danske BioanalytikereSvar på spm. fra Danske Bioanalytikere vedr. orientering om bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v i tilsynssager på sundhedsområdet20-09-20161603593178836
 Fortsat svar vedr udvidet frit sygehusvalg20-09-20161604672178776
 Anmodning om partshøring - vedr. videregivelse af oplysninger.19-09-20161605457176660
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSvar til STAR om møde20-09-20161606031178133
 Anmodning om partshøring - vedr. videregivelse af patientoplysninger.19-09-20161606207176649
CelgeneOpfølgende svar til Celgene - vedr. prisloftaftalerne19-09-20161606531177599
 Svar på forespørgsel vedrørende aktindsigtsanmodning20-09-20161606904178356
 Anmodning om eventuelle bemærkninger til udtalelse fra Carlsberg A/S20-09-20161606904178256
Dansk Selskab for Almen Medicin
Sundhedsministeriet
Mail til DSAM med kontaktoplysninger vedr. STARS* Eksempelsamling20-09-20161607112178830
 Svar på svarhenvendelse vedr. demente og fysisk syge i mail19-09-20161607388176803
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Mail til Danske Regioner mhp. bemærkninger til materiale om sundhedsdata20-09-20161607627178853
Dagens MedicinNye sygehuse19-09-20161607861178285
Sundhedsstyrelsen
Statens Institut for Folkesundhed
Bilag 2 til brug for mødet om SIF mål og resultatkrav for 201720-09-20161608230178848
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsstyrelsen
Dagsorden for indledende møde om mål og resultatkrav for 201720-09-20161608230178289
SundhedsstyrelsenSUM rykker SST for bidrag - vedr. klage over Herlev Hospital16-09-20161608321175864
 Answer to enquiry regarding the Danish legislation on electronic cigarettes20-09-20161608350178474
 Svar på borgerhenvendelse vedr. immunterapi19-09-20161608475177274
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur af befordringsbekendtgørelsen20-09-20161608597177950
 Svar på borgerhenvendelse vedr. udredningsgaranti20-09-20161608644178659
 Svar på henvendelse vedr. migræne20-09-20161608654178162
 Svar på henvendelse om patientansvarlig læge til Sundheds- og Ældreministeriet19-09-20161608778177651
 Svar på henvendelse vedr. rød, gult eller grønt kort til diabetikere20-09-20161608789178094
 Svar til borgeren vedr. klage over sygdomsforløb20-09-20161608792178080
Miljø- og FødevareministerietOrientering af borger om overdragelse af henvendelse om pilotforsøg på grise til Miljø- og Fødevareministeriet20-09-20161608795177986
Nørgaard Piening Advokater ApSBekræftelse af ministerområdets deltagelse i genudbud af taxaaftale16-09-20161608803178272
SundhedsstyrelsenGenudbud af taxaaftale - anmodning om oplysninger fra Koncern-Regnskab om institutionernes forbrug af taxakørsel20-09-20161608803178347
Statens Serum InstitutSvar vedr. deltagelse i tværministerielt taxi-udbud07-09-20161608803178273
 Besvarelse af henvendelse vedr. for meget medicin20-09-20161608814178593
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. overmedicinering20-09-20161608816178563