Fra: 19-09-2016 til: 19-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på din henvendelse til sundheds- og ældreminister vedr. ministens sprog på TV19-09-20161600661177054
KulturministerietSvar på invitation til reception for kulturminister og kirkeminister den 5. oktober19-09-20161600664177501
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. livet efter kærftbehandling19-09-20161600668177481
Forskningsklinikken for Ludomani2016 LIV - Ludomani og Indsattes Velfærd - udbetalingsanmodning19-09-20161601074177823
Dansk Ludomani Behandling2016 Dansk Ludomani Behandling - Rebudgettering og udbetalingsanmodning19-09-20161601074177829
Forskningsklinikken for Ludomani2016 Forskningsklinikken for Ludomani - Rebudgettering og udbetalingsanmodning19-09-20161601074177826
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskaber til projektnr. 65604 og 65104 - børn og unge samt sengepladser.19-09-20161601379177004
Helsingør KommuneHelsingør Kommune angående regnskab til projektnr. 22304 ­puljen til opsøgende tandpleje.19-09-20161601496176950
Odsherred KommuneOdsherred Kommune angående regnskab og slutrapport til projektnr. 65221 puljen til styrkelse af alkoholbehandling.19-09-20161601558176893
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Kost & Ernæringsforbundet
FOA - Fag og Arbejde
Sundhedsstyrelsen
Fremsendelse af orientering om bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v i tilsynssager på sundhedsområdet19-09-20161603593177457
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur af bekendtgørelser om udvidet frit valg19-09-20161604891176831
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over lovforslag om etablering af en bisidderordning, kiropraktorers mulighed for rekvirering af billeddiagnostiske undersøgelser, kvalitetsarbejde m.v.16-09-20161605142176171
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
ÆldreForum
Ældre Sagen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
HØRING: Udkast til lov om ændring af sundhedsloven, autorisationsloven og klage- og erstatningsloven.15-09-20161605142175843
Odense KommuneOdense Kommune angående projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.19-09-20161605336176666
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune angående projektnr. 65245 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.19-09-20161605337176670
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune angående budget til projektnr. 65247 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-09-20161605355176581
Aalborg KommuneAalborg Kommune angående projektnr. 65252 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-09-20161605375176679
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune angående projektnr. 65257 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-09-20161605408176601
Svendborg KommuneSvendborg Kommune angående projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede.19-09-20161605448176623
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune angående projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.19-09-20161605450176648
Odsherred KommuneOdsherred Kommune Angående projektbeskrivelse til projektnr. 65247 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-09-20161605452176583
 Svar på henvendelse vedr. klage over plejehjem19-09-20161606106176776
 Svar på henvendelse vedr. adgang til elektroniske patientjournaler19-09-20161606342176838
Roskilde KommuneSpørgsmål til pulje vedr. demensboliger16-09-20161606636176280
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 73719-09-20161606994177512
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 73619-09-20161606994177509
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 73919-09-20161606994177523
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 73819-09-20161606994177517
Dansk Selskab for Almen Medicin
Sundhedsministeriet
Bekræftelse på modtagelse af mail fra DSAM vedr forskermaskiner19-09-20161607112176636
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSvar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger16-09-20161607222176335
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 79119-09-20161607917176912
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 84116-09-20161608073176592
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 84316-09-20161608073176596
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 84619-09-20161608220177178
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 84719-09-20161608220177180
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 84519-09-20161608220177176
 Svar på borgerhenvendelse om udeblivelsesgebyr16-09-20161608226175911
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgFOU alm. del - svar på. spm 29416-09-20161608278176967
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning19-09-20161608408176588
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kræftplan19-09-20161608431177778
 Svar på borgerhenvendelse vedr. hændelser på sygehuse i Region Sjælland19-09-20161608462176939
Folketingets Lovsekretariat
Rasmus Langhoff
Svar på spm. S 140215-09-20161608549177348
Folketingets Lovsekretariat
Rasmus Langhoff
Svar på spm. S 140115-09-20161608549177344
Folketingets Lovsekretariat
Rasmus Langhoff
Svar på spm. S 140015-09-20161608549177346
 Svar på henvendelse vedr. klage over geronto-psykiatrisk ambulatorium19-09-20161608570176756
 Svar på borgerhenvendelse - kræftplan IV og dens mangler19-09-20161608610177669
MartinsenRegnskab vedr. hospicepuljen 2011-2014.16-09-20161608619175957
 Svar på supplerende henvendelse vedr. ventetid på sagsbehandling19-09-20161608641176885
 Svar på henvendelse om klage over sagsbehandling16-09-20161608641175934
AnkestyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. klage over sagsbehandling til Ankestyrelsen16-09-20161608641175936
 Svar på mail vedr. svar på borgerhenvendelse vedr. henvisning19-09-20161608648177686
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSvar på henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing19-09-20161608678176879
 Afbeskikkelse af HGN som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn16-09-20161608684176034
 Svar på henvendelse vedr. fejlbehandlinger på sygehusene19-09-20161608687176864
SundhedsstyrelsenTil SSTs orientering: brev fra foreningen UNIK vedr. palliativ indsats til børn19-09-20161608723177381
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94319-09-20161608724177506
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 95119-09-20161608724177691
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94419-09-20161608724177515
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94519-09-20161608724177521
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94619-09-20161608724177525
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94719-09-20161608724177528
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 95019-09-20161608724177683
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94819-09-20161608724177535
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 94919-09-20161608724177681
Kalundborg KommuneVedr. pulje til forebyggelse19-09-20161608783177602