Fra: 16-09-2016 til: 18-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. rammeaftalen på handicap området16-09-20161600668176125
Social- og IndenrigsministerietBidrag til SIM vedr. Ny høring om SPC annual report16-09-20161600786176185
Guldborgsund KommuneManglende udbetaling af projektmidler Guldborgsund Kommune.15-09-20161601790175366
SundhedsstyrelsenKopi af afgørelsen sendes til STPS - Lægeforeningens klage over sagsbehandlingen.15-09-20161603698175749
LægeforeningenSUM oversender afgørelse til Lægeforeningen - vedr. Lægeforeningens klage over sagsbehandling.15-09-20161603698175745
Forskningsklinikken for LudomaniRegnskab for "Forskningsprojekt om effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani"16-09-20161603953175894
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Finansministeriet
Produktivitet: 1. rapportudkast15-09-20161604623175895
Krka ABOpfølgning på brev af 4. august 2016 til Krka AB - vedr. prisloftaftalerne.09-09-20161606531175065
CelgeneOpfølgning på brev af 4. august 2016 til Celgene - vedr. prisloftaftalerne.09-09-20161606531175074
PharmaCoDaneOpfølgning på brev af 4. august 2016 til PharmacoDane - vedr. prisloftaftalerne.09-09-20161606531175076
Dansk SygeplejerådSvar på henvendelse af d. 28. juni 2016 angående metodespørgsmål til rapporten "Forebyggelse af indlæggelser - synlige resultater 2014"15-09-20161606981174569
Skanderborg KommuneRevideret budget til godkendelse - Pulje til livskvalitet 2016.15-09-20161607186175655
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tandpleje m.m16-09-20161607190176205
Roskilde KommuneUdbetalingsblanket og revideret budget vedr. Pulje til livskvalitet 2016.15-09-20161607192175512
Roskilde KommuneUdbetalingsblanket og revideret budget vedr. Pulje til livskvalitet 2016.15-09-20161607192175514
Rudersdal KommuneRevideret budget - Pulje til livskvalitet 2016.15-09-20161607210175471
Københavns KommuneRevideret budget på baggrund af tilsagn vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.15-09-20161607216175410
Hørsholm KommuneRevideret ansøgning og budget til bevilgede puljemidler under puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejebolig.15-09-20161607223175570
Sorø KommunePost fra Lynge Plejeboliger i Sorø kommune - Pulje til livskvalitet 2016.15-09-20161607225175542
 Svar på henveldelse vedr. HPV-vaccination16-09-20161607703175855
Region HovedstadenUddybende spørgsmål til kvartalsrapporten K1 16 - vedr. sygehusinvesteringer.05-09-20161607710174944
 Svar på henvendelse om tilskud til tandpleje16-09-20161608119176251
 Svar på borgerhenvendelse vedr. AIDS-fondet16-09-20161608224175885
 Svar på borgerhenvendelse vedr. lægeskift og autorisationsregister16-09-20161608227176021
 Svar på borgerhenvendelse om klikcigaretter16-09-20161608357176078
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patientjournal.15-09-20161608361175370
 Svar på borgerhenvendelse om dispensation fra kravet om henvisning til speciallæge16-09-20161608365175952
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Danske Dyrlægeforening
Fødevarestyrelsen
Lægeforeningen
Lægemiddelstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Referat af frokostdrøftelse af projektbeskrivelse for kvalitets- og læringsnetværk om antibiotikaresistens.15-09-20161608580175631
 Svar på henvendelse om annoncering på www.sundhed.dk16-09-20161608635175889
 Svar på henvendelse om klager over fars forløb og død16-09-20161608637175897
 Svar på henvendelse om manglende ambulancekørsel.15-09-20161608643175558
 Svar på henvendelse - mest sundhed for kronerne16-09-20161608651175950
 Svar på forespørgsel vedr. Kræftplan IV og fagligt forarbejde.15-09-20161608709175280
Statens Institut for FolkesundhedKronikerfremskrivning16-09-20161608731175974
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel til bidrag til Nomeskos Helsestatistik16-09-20161608732176295
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Talepinde i forbindelse med møde i HSPA i EU om outcome-mål for diabetes14-09-20161608741176228