Fra: 14-09-2016 til: 14-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Svendborg KommuneØnsker regneark til regnskabsaflæggelse og skabelon til afrapportering.13-09-2016SJ-STD-DEPPKS173130
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Vedr. besvarelse af henvendelse vedr. kæmpevindmøller14-09-20161600668174218
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Førtidspension/Flexjob14-09-20161600668174208
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr 2025-planen og førtidspension14-09-20161600668174175
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. kræftpatienters muligheder for beskæftigelse14-09-20161600668173528
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentNo Danish comments; Reminder For Action: Written comments of the draft ministerial statement14-09-20161602535174073
 Svar til borger - vedr. behandling af lovforslag.13-09-20161602545172539
 Beskikkelse af JPL som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn.13-09-20161604318172532
 Afbeskikkelse af BC som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn13-09-20161604318172530
SundhedsstyrelsenSvar til SST vedr. : Request nomination of NFPs-Invitation to Workshop on transplant-related crimes14-09-20161604502173548
Region Midtjylland
Printz Advokatfirma
Statusorientering til Region Midtjylland og Odder Kommune i sag om ansvar for behandling af et barn.13-09-20161605253172444
SundhedsstyrelsenAnmodning om supplerende faglig udtalelse - vedr. behandlingsredskaber og betalingsforpligtelse.13-09-20161605253172453
Compriso ApShuskdetblaa.dk14-09-20161605494174139
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Mail til regionerne vedr. rekvirering af patientpjecen "Når du er henvist til sygehus"14-09-20161606006174153
Halsnæs KommuneSvar på henvendelse vedr. genindlæggelser og ventedage samt lægemangel14-09-20161606362173583
 Svar på henvendelse vedr. travlhed på fødegangen14-09-20161606535174033
Danske RegionerUdkast til tekst vedr. pulje til projekter med medicingennemgang i regi af DÆMP-handlingsplanen til Danske Regioner13-09-20161606899173251
Fonden Bostedet Grunnetsgade
Social- og Indenrigsministeriet
Besvarelse af henvendelse vedr. udgifter til befordring14-09-20161607100173517
 Svar på borgerhenvendelse vedr. forbud mod tobak10-08-20161607231150338
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. Patientforsikringen11-07-20161607247141081
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingSvar til udkast til evaluering af Center mod Menneskehandel14-09-2016SJ-STD-DEPNHT174110
 Svar på henvendelse vedr. angst10-08-20161607375147783
 Svar på henvendelse vedr. psykiatri.13-09-20161607377172430
 Svar på henvendelse vedr. demente og fysisk syge14-09-20161607388173499
 Svar på henvendelse vedr. ensretning af ældreplejen18-08-20161607442148410
SundhedsstyrelsenSUM bemærkning til referat fra 45. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning12-09-20161607777172685
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU - orientering om status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier til SUU, 2. kvartal 201613-09-20161607873173864
Danske Regioner
Finansministeriet
Oversendelsesbrev til SUU vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 2. kvartal 201614-09-20161607873173950
Center for LudomaniSvarbrev vedr. henvendelse om anbefalinger til ansvarligt spil13-09-20161608148173221
 Pressemeddelelse i forbindelse med den netop offentliggjorte SFI rapport.13-09-20161608148173225
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. to sikkerhedsbristsager01-09-20161608359173874
DR Danmarks RadioOrientering om afgørelsens forsinkelse med en dag - vedr. aktindsigt.13-09-20161608408173200
 Svar på henvendelse vedr. demenssamarbejde13-09-20161608419172439
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sundhedsplejen14-09-20161608433173475
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. nr. S 1390 vedr. lægedækningsudvalget13-09-20161608552173872
 Svar på henvendelse vedr. klage over sundhedsvæsenet14-09-20161608564174343
 Svar på borgerhenvendelse vedr. assisteret reproduktion.13-09-20161608617173103
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sjælden bindevævssygdom14-09-20161608656174178