Fra: 13-09-2016 til: 13-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Hansen AgendaVedr. invitationer til ESMO Kongres 2016.12-09-20161600660172142
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om overtageslse af henvendelser vedr. serviceloven13-09-20161600668172849
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. kontathjælpsloft13-09-20161600668173146
 Svar på henvendelse vedr. ressourceforløb m.v.13-09-20161600668173264
BeskæftigelsesministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. kontanthjælploftet13-09-20161600668173133
SundhedsstyrelsenVedr. National pr-indsats Organdonationsdagen13-09-20161600792173007
Region SjællandOpfølgning vedr. Køge - sygehusinvesteringer.12-09-20161600850171364
Lægeforeningen
KL
Dansk Selskab for Almen Medicin
Danmarks Apotekerforening
Lægemiddelstyrelsen
Bates Y&R
Møde om national antibiotikakampagne den 12. september 201613-09-20161601435172418
RigsrevisionenUdbetalingsnotater vedr. DNV <8117>13-09-20161602229173173
Region MidtjyllandUdbetaling - Kvalitetsfondsmidler.12-09-20161602418172313
 Svar på henvendelse om apoteksgebyrer ved udbringning af lægemidler12-09-20161603459171831
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretForeningen Cykling uden alder - Udlodningsmidler Ældreorganisationer - afslag.09-09-20161604133171028
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om udkast til vejledning om lægelig substitutionsbehandling af personer, der er afhængige af opioider12-09-20161605104172584
BystedHusk det blå13-09-20161605494172623
 Ministeriets afgørelse om danske speciallægeanerkendelse sendes til CN12-09-20161606051171858
 Korrespondance med klager vedr. fremsendelsestidspunkt for afgørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed13-09-20161606084173239
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetSvar kontaktinfo: National bestyrelse for sundheds-it.12-09-20161606405171302
Region SyddanmarkSvar til Region Syddanmark om samtykke13-09-20161606459172415
SundhedsstyrelsenHenvendelse om justitsministerens svar på REU alm. del - spm. 733 og 734 om brugen af cannabis13-09-20161606959172503
Psykiatrisk PrivatklinikSvar til borger vedr. klage over Styrelsen for Patientsikkerhed15-08-20161607813152999
Ugeskrift for LægerTilskud til rygeafvænningsmidler13-09-20161607860172479
Region MidtjyllandMøder om ny reservestrategi DNU13-09-20161607872172996
Region MidtjyllandCK afslået møde vedr. skærpet tilsyn med DNU12-09-20161607878171337
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over ophold/behandling på hospital13-09-20161608293172567
 Svar på borgerhenvendelse - klage over læge13-09-20161608294172901
 Svar på borgerhenvendelse vedr. erfaringer med sundhedsvæsenet13-09-20161608295172814
 SUM svar på Borgerhenvendelse vedr. læger og andre kloge ”hoveder".12-09-20161608304171145
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. operation på privathospital13-09-20161608399172801
 Besvarelse af henvendelse vedr. laseroperation, patienters retsstilling m.v.13-09-20161608449172365
 SUM svar på henvendelse fra Frivilige i Dansk Flygtningehjælp.12-09-20161608451171156
 Svar på henvendelse vedr. utilstrækkelig hjælp til en enlig, fejldiagnosticeret mor13-09-20161608461172363
 Svar på henvendelse vedr. system til styrkelse af patientsikkerheden13-09-20161608463172803
 Besvarelse af henvendelse vedr. tavshedspligt.12-09-20161608483171275
 Svar på aktindsigtsanmodning samt forespørgsel vedr. vindmøllestøj og helbredseffekter13-09-20161608497173338
 Kvittering for modtagelse af klage over SDS afslag på aktindsigt i dataudtræk til brug for forskning og statistik fra Lægemiddelstatistikregistret.12-09-20161608588171742
SundhedsdatastyrelsenSUM anmodning til SDS vedr. supplerende udtalelse vedr. klage over SDS afslag på aktindsigt.12-09-20161608588171737
SundhedsstyrelsenSUM anmodning til STPS om udtalelse i sag vedr. STPS afgørelse vedr. påbud om at medvirke til sagens oplysning.12-09-20161608589171378
 Kvittering for modtagelse af klage over STPS afgørelse vedr. påbud om at medvirke til sagens oplysninger.12-09-20161608589171408
Slagelse KommuneVedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ældrebolig.12-09-20161608592171668
Slagelse KommuneVedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ældrebolig.12-09-20161608592171625
Slagelse KommuneVedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ældrebolig.12-09-20161608592171384
BygningsstyrelsenSundhedsstyrelsens beskrivelse af krav til et nyt lejemål12-09-20161608609171750
 Svar på henvendelse af 3. september 2016 vedr. behandlingsforløb13-09-20161608632172840
Patientforeningen DanmarkBesvarelse af henvendelse vedr. vejledningen om patientmobilitetsdirektivet13-09-20161608633172819
 Svar på borgerhenvendelse af den 6. september 2016 vedr. fejlbehandling og forholdene på hospitalerne13-09-20161608634173139
 Svar på borgerhenvendelse vedr. henvisning13-09-20161608648173155