Fra: 06-09-2016 til: 06-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Holbæk KommuneVedr. DÆMP - Den Ældre Medicinske Patient.05-09-2016SJ-STD-DEPCLAB166947
Danske FysioterapeuterSvar på invitation til Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde den 4. - 5. november 201606-09-20161600660167560
StressAlliancenSvar på invitation til Sundhedsministeren til at deltage i topmøde om stress på Christiansborg d. 10. oktober06-09-20161600660167611
SundhedsdatastyrelsenPRO-jura18-08-20161602419167434
LægeforeningenSUM's afgørelse vedr. Lægeforeningens klage over STPS's sagsbehandling.05-09-20161602544166496
Sundhed.dkOpdatering af lovgivning på sundhedsområdet på borger.dk06-09-20161602700167947
Kailow GraphicsTrykning af publikation06-09-20161603299167948
Trigeminus ForeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.05-09-20161603784166302
Turnerforeningen i DanmarkTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.05-09-20161603917166307
VaccinationsforumTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.05-09-20161604273166310
Øjenforeningen Værn om Synet (VOS)Tilsagn - Aktivitetspuljen 2016.05-09-20161604304166312
LægemiddelstyrelsenAnmodning om supplerende udtalelse06-09-20161604480167353
 Orientering om at Lægemiddelstyrelsen er anmodet om en supplerende udtalelse06-09-20161604480167533
Holbæk KommuneHolbæk Kommune puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - projektnr. 65241.06-09-20161605329167055
Advokaterne Amaliegade 42Anmodning om uddybende oplysninger - vedr. apotekernes salg af neglehærder.05-09-20161605631166374
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.05-09-20161605698166563
Favrskov KommunePulje: Klippekort06-09-20161605752168066
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83806-09-20161606041167393
 Svar på henvendelse vedr. værdig alderdom06-09-20161606785167475
 Svar på klage over manglende læge31-08-20161607030158982
Region NordjyllandOpfølgning på RN svar: Bekræftelse af NAU's forventede forbrug i 2016.05-09-20161607059166299
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af bemærkninger vedr. befordringsreglerne til STPS06-09-20161607174167707
 Svar på henvendelse vedr. mangel på klar ansvarsfordeling mellem sygehus og plejehjem06-09-20161607473167721
 Svar på henvendelse vedr. obduktionskort og livstestamente06-09-20161607492167078
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 78006-09-20161607548167357
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 76806-09-20161607575167534
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 77206-09-20161607575167553
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 76706-09-20161607575167524
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 77106-09-20161607575167550
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 76906-09-20161607575167541
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 77306-09-20161607575167555
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 77006-09-20161607575167545
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 76606-09-20161607575167516
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 79006-09-20161607774167413
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 79406-09-20161607796167830
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 79305-09-20161607824166693
Region MidtjyllandDato for næste DNU-møde06-09-20161607872167876
Lolland KommuneLolland Kommune Ansøgning - midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-09-20161607957167182
Svendborg KommuneSvendborg Kommune anmoder om uddybning af budget post til ansøgning til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-09-20161608033167881
Lemvig KommuneLemvig Kommune Uddybning af budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-09-20161608049167186
Lemvig KommuneLemvig Kommune anmoder om uddybning af budgettet til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-09-20161608049167110
 Svar på borgerhenvendelse vedr. praktikophold på Montebello Hospital06-09-20161608228167128
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 85806-09-20161608248167416
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 86006-09-20161608248167420
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 86406-09-20161608248167429
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 86506-09-20161608248167432
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 85706-09-20161608248167411
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 86206-09-20161608248167425
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 86106-09-20161608248167422
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 85906-09-20161608248167418
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 86306-09-20161608248167427
 Svar på borgerhenvendelse vedr. forbud mod tobaksreklame mv.06-09-20161608351167064
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. to sikkerhedsbristsager01-09-20161608359167225
 Svar på henvendelse vedr. ministerens tidligere svar - aktivt ældreliv på plejehjem.05-09-20161608386166862
 Svar på henvendelse vedr. befordringsgodtgørelse til og fra speciallæge06-09-20161608398167248
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse om delvis nedlæggelse af ældre-/handicaplejlighed05-09-20161608425166358
Roskilde KommuneSpørgsmål til demensboligpulje06-09-20161608482168022