Fra: 05-09-2016 til: 05-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FC Nordsjælland A/SOfficiel invitation til Sundheds- og ældreministeren til Kasseløbet den 14. september05-09-20161600660166887
Embassy Of The Republic Of Slovenia In CopenhagenSvar på invitation til den 7. European Alcohol Policy Conferencee d. 22.-23. november 2016 i Slovenien05-09-20161600660167011
Teater VSvar på invitation til NO PLANET B05-09-20161600664166772
Nørrebro TeaterSvar på invitation til verdenspremiere på "DEN DANSKE BORGERKRIG 2018-24"05-09-20161600664166715
Medborgernes MenneskerettighedskommissionSvar på invitation til udstillinge "Psykiatri - Hjælp eller Død?"05-09-20161600664166730
Betty Nansen TeatretSvar på invitation til premiere på Betty Nansen Teatret05-09-20161600664166764
JordemoderforeningenSvar på invitation til reception 16. september 201605-09-20161600664166698
BeskæftigelsesministerietAnnmodning om overtagelse af henvendelsen vedr. 2025-plan og førtidspension05-09-20161600668166793
CarlsbergfondetSvar vedr. Opfølgning på samtale og invitation05-09-20161600708166129
KMDAnmodning om status og ny tidsplan for aflevering af elektroniske ESDH data til Rigsarkivet05-09-20161601271166354
Statens Serum InstitutStatus på udbud af vaccinegaranti05-09-20161601961166438
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU Opfølgning på evaluering af patientklagesystemet05-09-20161602216166344
Social- og IndenrigsministerietRegnskabsspecifikationer på omkostningssteder 201502-09-20161602407166256
Region MidtjyllandDagsorden til DCPT-møde den 8.905-09-20161602412166993
Region SyddanmarkForventet forbrug for kvalitetsfondsprojekterne i 201605-09-20161602418166301
Faxe KommuneSvar vedr. link til ventetidsopgørelse05-09-20161602528166686
SundhedsstyrelsenOrientering af STPS vedr. SUM's afgørelse i sag om STPS' sagsbehandling.05-09-20161602544166503
SundhedsstyrelsenUdskydelse bevillingsperiode - VIA Family, satspuljebevilling05-09-20161602798166676
 Svar på klagers henvendelse af 2/9-2016 vedr. anmodning om partshøring02-09-20161603173165918
 Svar på klagers kommentar til anmodning om partshøring02-09-20161603173165653
Slankeforeningen FnuggelineTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604102166041
MCS Foreningen - for duft og kemikalieoverfølsommeTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604222165665
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604272165580
PositivgruppenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604311166036
Migræne og HovedpineforeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604312165995
 Bekræftelse på afbeskikkelse - Det Psykiatriske Patientklagenævn - Lægeforeningen02-09-20161604318165863
Pharmakon A/SGodkendelse af projektbeskrivelse og informationsskriv til projekt medicingennemgang05-09-20161604497167013
Danmarks ApotekerforeningSvar til Apotekerforeningen vedr. projektbeskrivelse05-09-20161604497167015
PKU ForeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604921166029
Thyreoidea LandsforeningenTilskud - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604922166045
Sex og SamfundTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604925166040
OasisTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604934166004
Patientforeningen LungekræftTilskud - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604935166027
PROPA Prostatakræft PatientforeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604942166037
OCD ForeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604944166011
LeverforeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604945165660
Landsforeningen Huntingtons SygdomTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604973165574
Landsforeningen SpædbarnsdødTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604985165636
Landsforeningen Præmatures VilkårTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604985165606
Fredericia KommuneFredericia Kommune angående puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - projektnr. 65233.05-09-20161605213166571
Haderslev KommuneHaderslev Kommune angående puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - projektnr. 65239.05-09-20161605297166588
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161605698165632
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 78705-09-20161605845166787
ME ForeningenTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161605916165992
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Selskab for Almen Medicin
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Socialrådgiverforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Landsforeningen SIND
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Forbrugerrådet Tænk
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Alzheimerforeningen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nationalt Videnscenter for Demens
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsstyrelsen
Rigsombudsmanden på Færøerne
Rigsombudsmanden i Grønland
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Finansministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Statsministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Høring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage).02-09-20161606002166052
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage05-09-20161606002166403
KL
Danske Regioner
DUT høring - KL og Danske Regioner - færdigbehandlingstakster.02-09-20161606002166067
HjerneSagenSvar på udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab 201605-09-20161606447166858
 Svar på henvendelse vedr. toiletter med integreret bidet02-09-20161606598166313
 Svar på henvendelse vedr. konferencer og messer02-09-20161606604166332
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af regionernes finansiering05-09-20161606731166423
 Svar på borgerhenvendelse vedr. værdig ældrepolitik02-09-20161607045166335
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 75805-09-20161607343166836
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 75905-09-20161607343166842
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 75705-09-20161607343166838
Region HovedstadenSpørgsmål til kvartalsrapporten for Det Nye Rigshospital K1 1602-09-20161607710165856
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 78905-09-20161607806166758
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 78805-09-20161607806166760
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
SUU alm. del - svar på spm. 79505-09-20161607831166683
 Svar på henvendelse vedr. forslag om mere fysisk aktivitet.02-09-20161608008165531
 Besvarelse af borgerhenvendelse - retfærdighedssans krænket05-09-20161608238166242
 Besvarelse af henvendelse vedr. tilbagebetaling af erstatning05-09-20161608240166251
 Besvarelse af henvendelse af 29/8-16 vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles rettigheder, jf. bioetikkonventionens art. 6.105-09-20161608243166158
Kolding KommuneSvar på henvendelse vedr. sundhedscenter05-09-20161608258166656
 Svar på henvendelse vedr. klage over behandling i sundhedsvæsenet05-09-20161608302166126
PatientforeningenSvar på henvendelse vedr. oversigt over patientforeninger i Danmark05-09-20161608373166124
Gentofte KommuneKvittering for modtagelse af spørgsmål vedr. fortolkning af regler om hjælpeordninger.02-09-20161608404165372
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKvittering for modtagelse af KFST - Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeren, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 4.02-09-20161608414165865
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse - Reduktion i førtidspension.05-09-20161608427166894
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til svar vedr. forventet forbrug af outplacement-midler i 2016-2018 (flytning af statslige arbejdspladser)02-09-20161608429166137
ModerniseringsstyrelsenSvar på høring vedr. forventet forbrug af outplacement-midler i 2016-2018 (flytning af statslige arbejdspladser)05-09-20161608429166160