Fra: 02-09-2016 til: 04-09-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KLOrientering til KL om vejledende udtalelser om afgrænsningscirkulæret02-09-2016SJ-STD-SUMLFI165740
Social- og IndenrigsministerietForespørgsel om evt. overtagelse af henvendelse vedr. rammeaftale handicapområdet02-09-20161600668165704
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. fars foløb på jobcenter02-09-20161600668165576
Region SyddanmarkRegion Syddanmark Udbetaling af tilskud vedr. Middelfart og Esbjerg / projektnr. 63503 og 63508.29-08-20161601216161495
Brønderslev KommuneBrønderslev Kommune angående regnskab til projekt 62148 - Styrkelse af hjerneskadeindsatsen.26-08-20161601348161157
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående foreløbigt regnskab til projektnr. 65301 projekt dobbeltdiagnosticerede.29-08-20161601375161943
Statens Serum Institut
European Center for Disease Prevention and Control
Feedback from Denmark: KIND REMINDER: ECDC Country Expert Consultation on the EAAD 2017 Toolkit02-09-20161601435165648
Haderslev KommuneVedr. ændring i partnerskabsprojekt "Unge på sporet"02-09-20161601455166071
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune afslutning af projeknr. 65202 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.02-09-20161601508165563
RigsrevisionenHøringssvar til Rigsrevisionens revisionsnotat vedr. Region Midtjyllands styring af byggeprojektet DNU-Skejby, 1. del <8117>02-09-20161602229166072
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Orientering til Styrelsen for Patientsikkerhed om henlæggelse af klagesag vedr. videregivelse af oplysninger til brug for et forskningsprojekt02-09-20161603172165930
Danmarks Apotekerforening
Lægemiddelstyrelsen
Pharmakon A/S
KORA
Til styregruppens godkendelse: projektbeskrivelse og informationsskriv til projekt medicingennemgang02-09-20161604497165747
Pharmakon A/SVedr. Information om projekt medicingennemgang02-09-20161604497165911
Region SyddanmarkSvar på rykker vedr. forespørgsel om krav til samtykke.01-09-20161604980165220
Aalborg KommuneAalborg Kommune angående brug af bevilling til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.31-08-20161605375163801
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune Godkendelse af budget til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.15-08-20161605414153005
Skive KommuneSkive Kommune angående budget til projektnr. 65269 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.31-08-20161605446163828
Styrelsen for PatientsikkerhedGenfremsendelse af afgørelse vedr. aktindsigt.31-08-20161606084165346
Social- og IndenrigsministerietMøde SIM - SUM vedr. social- og ældredataområdet02-09-20161606481165657
Kerteminde KommuneKerteminde Kommune anmoder om uddybende oplysninger til budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-08-20161607327162478
Samsø KommuneSamsø Kommune anmoder om uddybende oplysninger til budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-08-20161607347162485
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bidrag til besvarelse af henvendelse vedr. Essential Medicines List02-09-20161607484165876
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Udkast til revideret registreringsvejledning vedr. udredningsretten02-09-20161607546165996
 Svar på henvendelse vedr. Repatha02-09-20161607734165495
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fustration over sundhedsvæsenet.01-09-20161607833164344
AltingetSundhedsdata01-09-20161607858166086
DR Danmarks RadioAktindsigt02-09-20161607858165634
AltingetSundhedsdata01-09-20161607858166087
Avisen KommunenDebatindlæg fra sundheds- og ældreministeren31-08-20161607858164950
Lolland KommuneLolland Kommune Anmoder om uddybning af budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.31-08-20161607957165379
Rødovre KommuneRødovre Kommune Anmoder om uddybning af budget til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.29-08-20161607992162498
Solrød KommuneSolrød Kommune angående budgettet til ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.31-08-20161608012164202
Faxe KommuneFaxe Kommune anmoder om uddybning af budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-09-20161608015165435
 Svar på henvendelse vedr. oplevelser på Køge Sygehus02-09-20161608131165745
 Svar på henvendelse vedr. bloddonation02-09-20161608180165424
 Svar på henvendelse vedr. stoftyper i stofindtagelsesrummet H1702-09-20161608374165559
Danmarks StatistikProduktivitetsopgørelser - offentlige sygehuse.01-09-20161608393164535
LægemiddelstyrelsenInformationsbrev vedr. lægemiddel til læger og sundhedspersonale fra Sandoz.01-09-20161608394164553
 Besvarelse af henvendelse vedr. sygetransport af indlagt søn02-09-20161608415165855