Fra: 28-09-2016 til: 28-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Det Kongelige TeaterVedr. demensforestilling MED SNE og møde den 11. november 2016 med Demensalliancen27-09-20161600660184960
DGIInvitation til DGI årsmøde 5. november i Aalborg26-09-20161600664184937
FinansrådetTilmelding til Valgaften i anledning af Det amerikanske præsidentvalg28-09-20161600664185114
Dansk Center for OrgandonationUdbetalingsanmodning DCO - Driftstilskud 2016.27-09-20161600787183997
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i EU-specialudvalget vedr. miljø, torsdag den 29. september 201623-09-20161601077182276
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. intensive husdyrbrug - BAT konklusioner27-09-20161601077184115
KMDTidsplan for aflevering af ESDH-system til Rigsarkivet, den 31. marts 2017, fastholdes.27-09-20161601271184885
Region HovedstadenRegion Hovedstaden ansøgning om overflytning af midler fra 2015 til 2016 til projektnr. 46101 til genoptræningsindsats af fysisk sårede veteraner.28-09-20161601282185363
Gentofte KommuneGentofte Kommune angående regnskab til projektnr. 62105 - puljen til genoptræning af hjerneskadede.28-09-20161601318185124
Region MidtjyllandAnmodning om udbetaling af 4. rate af Holstebromidlerne16-09-20161601394176570
HjerteforeningenAfrapportering Driftspuljen 2015 - Hjerteforeningen.12-09-20161602311184628
Kiropraktik og SundhedRegnskab 2015 - Driftspuljen.13-09-20161602321184614
FinansministerietReviderede finansieringsprofiler ifm. udbetaling af KF-midler til 4. kvt. 201628-09-20161602418186162
UdenrigsministerietFristliste af 7. juli 201607-07-20161602492185310
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og begrundet kendelse i sag C-614/15, Popescu27-09-20161602492185155
 Borgerhenvendelse vedr. forordning 883/200427-06-20161603684130514
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO)Aktivitetspuljen 2016 - accept mv. - driftstilskud.27-09-20161603922184523
Colitis-Crohn ForeningenUnderskrevet blanket - udbetaling af aktivitetspuljen 2016/17 - Colitis-Crohn Foreningen.27-09-20161604970184376
Svendborg KommuneSvendborg Kommune revideret budget og projektbeskrivelse til projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af kommunal alkoholbehandling.28-09-20161605448185316
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune revideret budget og projektbeskrivelse til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.26-09-20161605450184017
Region HovedstadenSvar på anmodning: Effektiviseringsgevinster Ny Retspsykiatri Sct. Hans30-08-20161605810184576
Region HovedstadenRekvirering af pjece "Når du er henvist til sygehus" fra Region Hovedstaden23-09-20161606006185477
Region SyddanmarkRekvirering af pjece - Når du er henvist til sygehus fra Region Syddanmark23-09-20161606006185475
Region SyddanmarkRekvirering af pjece: Når du er henvist til sygehus fra Region Syddanmark23-09-20161606006185482
Region SyddanmarkRekvirering af patientpjece fra Region Syddanmark23-09-20161606006185487
Region SyddanmarkRekvirering af patientpjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Regioin Syddanmark23-09-20161606006185493
Region SyddanmarkRekvirering af pjece "Når du er henvist til sygehus" fra Region Syddanmark23-09-20161606006185497
Region SyddanmarkRekvirering af patientpjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Region Syddanmark22-09-20161606006185463
Region SyddanmarkRekvirering af pjecer fra Region Syddanmark23-09-20161606006185490
Region NordjyllandRekvirering af patientpjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Region Nordjylland22-09-20161606006185449
Region SyddanmarkRekvirering af pjece fra Region Syddanmark22-09-20161606006185469
HjernerystelsesforeningenRegnskab for driftsmidler udkast og spørgsmål - Driftspuljen 2016.27-09-20161607673184198
DR Danmarks RadioAktindsigt28-09-20161607862186061
 Vandpibecafeer27-09-20161607862185381
SundhedsstyrelsenKlinisk genetik - specialeplanlægning.27-09-20161608607184309
SundhedsstyrelsenKlinisk genetik - specialeplanlægning.27-09-20161608607184307
SundhedsdatastyrelsenMøde den 10. oktober 2016 i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering26-09-20161608749186016
 Borgerhenvendelse - vedr. barnebarns kramper17-09-20161608818177029
Global Medical Air CrewHenvendelse om forsikringspligt i klage- og erstatningsloven26-09-20161608989183788
 Henvendelse vedr. gratis vaccination26-09-20161609005184360
Sikker VaccinationSpørgsmål vedr. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper23-09-20161609025182273
JUNIOR CONSULTSpørgsmål ang. ministeriets fokus på ældreboliger25-09-20161609028182483
 Borgerhenvendelse - ventetid på plejehjemsplads24-09-20161609030182420
 Borgerhenvendelse om grov forsømmelse på plejehjem21-09-20161609032179620
 Borgerhenvendelse - grov forsømmelse på plejehjem22-09-20161609032181055
GigtforeningenRapporten "Afdækning af kommunernes tilbud til borgere med artrose"02-09-20161609055166170