Fra: 23-09-2016 til: 25-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgBEU samrådsspm CX23-09-2016SJ-STD-DEPSJE181736
Folketinget ChristiansborgBEU samrådsspm CU 023-09-2016SJ-STD-DEPSJE181729
Folketinget ChristiansborgBEU samrådsspm BV23-09-2016SJ-STD-DEPSJE181734
Folketinget ChristiansborgBEU samrådsspm BW23-09-2016SJ-STD-DEPSJE181735
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 101922-09-2016SJ-STD-DEPSJE181276
Folketinget Christiansborg§ 71-tilsynet alm. del - spm. 2922-09-2016SJ-STD-DEPSJE181262
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 101822-09-2016SJ-STD-DEPSJE181275
Folketinget Christiansborg§ 71-tilsynet alm. del - spm. 2722-09-2016SJ-STD-DEPSJE181256
Folketinget Christiansborg§ 71-tilsynet alm. del - spm. 2822-09-2016SJ-STD-DEPSJE181257
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 101722-09-2016SJ-STD-DEPSJE181274
Global Health Security AgendaInvitation til Ministerial Conference for the Global Health Security Agenda 12 - 14 oktober i Rotterdam, Holland22-09-2016SJ-STD-SUMLLU181022
ISPE NordicRykker for svar om ministeren som speaker til ISPE Nordic Annual Conference den 17. november 201621-09-20161600660180098
3F - Fagligt Fælles ForbundInvitation til Vision Danmark den 9. november 201621-09-20161600660180067
Bundesministerium für GesundheitInvitation til 2nd Global Ministerial Summit om patientsikkerhed 29.-30. marts i Bonn20-09-20161600660180246
Danmarks faste repræsentation ved OECDFremsender opdateret dagsorden til mødet den 17. januar 2017 i Paris20-09-20161600660178379
Lægemiddelindustriforeningen - LIFBeder om at reservere datoen til at deltage i nytårskur den 27. januar 201722-09-20161600660180748
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation til CEPOS Onsdagsnetværk - September22-09-20161600664181029
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. sygdom og kontanthjælp23-09-20161600668182028
 Borgerhenvendelse - vedr. fritagelse for betaling af licens12-09-20161600668181214
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. godkendelse af 3 GMO-majs til dyrkning22-09-20161601077180140
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. trichloroethylene (TCE)20-09-20161601077178358
RigsrevisionenReferat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med DNV 17. august 2016 <8117>13-09-20161602229182141
Region MidtjyllandReferat - møde den 8. september 2016 vedr. DCPT23-09-20161602412181410
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-431/16, Blanco Marqués22-09-20161602492181111
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-631/15, Álvarez Santirso23-09-20161602492181853
UdenrigsministerietFristliste af 22.09.201622-09-20161602493181118
SundhedsdatastyrelsenMonitorering af indlæggelse af nyfødte - mødemateriale21-09-20161603033180669
SundhedsdatastyrelsenMonitorering af indlæggelse af nyfødte (september-offentliggørelse) - login til PREPROD22-09-20161603033180688
Region SjællandEfter-og videreuddannelse af akuthjælperne Region Sjælland.22-09-20161603432180492
Region HovedstadenRevideret budget i forbindelse med forlængelse af følge hjem-ordning21-09-20161604018180006
Sundhed.dkMateriale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde d. 27. september 201620-09-20161604400180263
Pharmakon A/SSpørgsmål om nyt vedr. orienteringsbreve20-09-20161604497181202
Pharmakon A/SVedr. orienteringsbreve om projekt medicingennemgang05-09-20161604497181204
 Rykker for svar vedr. forslag til forbedring af psykiatriloven.08-09-20161604518170254
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU vedr. fiskerimuligheder for Østersøen 2017 og demersal forvaltningplan15-09-20161604774175915
SundhedsstyrelsenSupplerende faglig udtalelse - behandlingsregskaber og betalingsforpligtelse.22-09-20161605253180598
FormpipeAftaler - TAS14-09-20161605590181071
 Borgerhenvendelse "Kaos i Psykiatrien i Region Syddanmark".14-09-20161606259174431
Danske DiakonhjemPuljemidler til demensboliger - fejl i registrering05-07-20161607298137692
Region MidtjyllandRM svar vedr. CK deltagelse i møde vedr. skærpet tilsyn med DNU13-09-20161607872182093
Region MidtjyllandReservestrategi på DNU23-09-20161607872181830
Teknologisk InstitutBilag 1 Fremsender forslag om at der indstiftes en plejepris03-08-20161608510147676
Danmarks Tekniske UniversitetAgenda for DTU Consulting Project for MOH: 2nd meeting23-09-20161608519181528
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Retsinformation
2. korrektur af befordringsbekendtgørelsen23-09-20161608597181125
Region SjællandDeltagerkreds ved møde med Region Sjælland - specialeplanlægning.13-09-20161608607180672
FinansministerietAlternativ formulering vedr. Nat-screening22-09-20161608820182094
 Borgerhenvendelse - fejl vedr. opdatering af oplysninger om organdonation22-09-20161608918180715
 Anmodning om aktindsigt23-09-20161608924181629
 Borgerhenvendelse om patient i behandling på retspsykiatrisk afdeling i Viborg12-09-20161608928172348
 Borgerhenvendelse vedr. skizofreni19-09-20161608929177884
 Borgerhenvendelse - klage mod psykisk terror i Vesthimmerlands Kommune16-09-20161608931176043
JustitsministerietVideresender klage mod psykisk terror i Vesthimmerlands Kommune19-09-20161608931178683
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ayahuasca23-09-20161608932182025
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ayahuasca23-09-20161608932182022
DigitaliseringsstyrelsenRykker for svar på invitation til praktikermøde i Digitaliseringsstyrelsen om databeskyttelsesforordningen19-09-20161608934182048
DigitaliseringsstyrelsenInvitation til praktikermøde i Digitaliseringsstyrelsen om Databeskyttelsesforordningen12-09-20161608934182046