Fra: 20-09-2016 til: 20-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Fortegårdens DatastueFremsender standardrapport - vedr. projekt "IT er for alle".14-07-2016SJ-STD-DEPPKS141816
Aflastningstjenesten i Esbjerg og VardeSpørgsmål til afrapportering og evaluering - vedr. projekt "Det gode hverdagsliv for beboere i plejeboliger".06-07-2016SJ-STD-DEPPKS139008
Region NordjyllandAccept af tilskudsbetingelser - vedr. akuthjælpeordningerne.22-06-2016SJ-STD-DEPMVK127251
Rigshospitalet - BlegdamsvejInvitation til at besøge Simulationscenter Rigshospitalet16-09-20161600660176086
KLInvitation til misteren til at deltage på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201716-09-20161600660176275
 Rykker for svar på henvendelse vedr. erstatning ved kritisk sygdom - oversendt til Justitsministeret.16-09-20161600661176092
 Borgerhenvendelse - sygdom, kontanthjælp m.m.19-09-20161600668178022
 Borgerhenvendelse - klage over håndtering af mobning19-09-20161600668177916
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pension20-09-20161600668178237
Folketinget ChristiansborgOmtryk: MOF alm. del - spm. 109019-09-20161600870178253
Signatur A/SBudget fra Signatur16-09-20161601006178478
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående slutrapporter til projektnr. 65604 og 65104 - børn og unge samt sengepladser.20-09-20161601379178629
KLVedr. planlægning af national antibiotikakampagne den 12. september 201620-09-20161601435178792
Helsingør KommuneHelsingør Kommune fremsender slutrapport til projektnr. 22304 ­puljen til opsøgende tandpleje.19-09-20161601496178057
Danske RegionerBemærkninger til referat fra styregruppemøde d. 5/9 - vedr. etablering af nationalt implantatregister.19-09-20161601762177793
Danske RegionerDanske Regioners bemærkninger til referat fra styregruppemøde d. 5/9 - vedr. etablering af nationalt implantatregister.13-09-20161601762177798
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-477/1614-09-20161602492178642
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 39, 40 og 41)19-09-20161602492177860
UdenrigsministerietFristliste af 14. september 201614-09-20161602492178636
Center for Biosikring og BioberedskabAfsluttende rapport - det danske partnerskabsprogram for biosikring 2014-201620-09-20161602905178397
 Svar på rykker af 19/9-2016 - vedr. videregivelse af oplysninger til forskning.19-09-20161603173176999
Showbizz DanmarkVedr. kontraktnr. 69707 - underholdning på departementets medarbejderdag den 16/912-09-20161604459178396
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S1. korrektur af sygehusbekendtgørelsen19-09-20161604891177988
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Retsinformation
1. korrektur af bekendtgørelsen om aftaleindgåelse19-09-20161604891177990
Region SyddanmarkForespørgsel vedr. samtykke som nævnt i sundhedslovens §§ 43, stk. 1 og 44 - rykker for svar01-09-20161604980164883
Region NordjyllandRekvirering af patientpjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Region Nordjylland15-09-20161606006177336
Region HovedstadenRekvirering af patientpjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Region Hovedstaden19-09-20161606006177332
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSpørgsmål fra STAR om sagsliste til møde19-09-20161606031178144
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringTilsynsmøde med STAR09-09-20161606031178114
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringInkaldelse til møder i september 2016 fra STAR07-09-20161606031178105
LEADOpdateret Program for Landskonference Kræft 360°17-09-20161606495177478
Carlsberg ForskningscenterBemærkninger til høring om aktindsigt19-09-20161606904177396
 Forespørgsel vedrørende aktindsigt20-09-20161606904178353
Carlsberg ForskningscenterBemærkninger til høring om aktindsigt16-09-20161606904176577
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg09-09-20161607322171151
Region MidtjyllandRM kommentarer til udkast til referat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med DNU 17. august 201620-09-20161607872178544
 Svar på ministeriets henvendelse vedr. lægeskift16-09-20161608227177895
Statens Institut for FolkesundhedMateriale til mødet d. 21. september19-09-20161608230178202
 Ny henvendelse fra borger vedr. erstatning12-09-20161608240178193
Danmarks ApotekerforeningOpfølgning på møde vedrørende avancenedsættelse16-09-20161608262177062
Danmarks BløderforeningÅrsregnskab for Blødererstatningsfonden 201519-09-20161608349177685
 Borgerhenvendelse - klage over læge mm16-09-20161608365177888
 Rykker for svar på henvendelse af 18. august 2016 - vedr. svartider og kræftbehandling.05-09-20161608435166408
 E-mail ang. ministeriets svar på borgerhenvendelse vedr. hændelser på sygehuse i Region Sjælland19-09-20161608462178326
 Borgerhenvendelse - immunterapi bevidst udeladt i oplæggget til den nye kræftplan12-08-20161608475152444
AlzheimerforeningenInvitation til reception18-08-20161608498156353
DR Aarhus Danmarks RadioDanskernes forbrug af sundhedsvæsenet29-08-20161608525162411
Region SyddanmarkBidrag fra Region Syd: Referat af frokostdrøftelse af projektbeskrivelse for kvalitets- og læringsnetværk om antibiotikaresistens20-09-20161608580178655
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Retsinformation
1. korrektur af befordringsbekendtgørelsen20-09-20161608597178308
 Svar på borgerhenvendelse vedr. henvisning til sygehus/speciallæge.18-09-20161608648177474
 Borgerhenvendelse - håber afgørelse bliver ændret - vedr. henvisning til sygehus/speciallæge22-08-20161608648157334
 Kvittering for svar på henvendelse vedr. migræne20-09-20161608654178409
 Tilføjelse til kvittering på svar vedr. migræne20-09-20161608654178412
 Kvittering for modtagelse af aktindsigt20-09-20161608677178473
 Ny henvendelse vedr. ventetider15-09-20161608717174537
Unik - for de små sjældneSvar på henvendelse vedr. palliativ indsats til børn19-09-20161608723177360
SundhedsdatastyrelsenBestilling fra SDS: Forespørgsel til bidrag til Nomeskos Helsestatistik20-05-20161608732177290
 Projektmidler til hospicepladser19-09-20161608746177057
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks kvartalsrapporter - 1. kvartal 2016 - nyt OUH.28-06-20161608760177013
 Projekt behandling af patienter med afhængighed af smertestillende medicin11-09-20161608763177109
UdenrigsministerietHenvendelse fra Permanent Representation of Lithuania to the European Union vedr. hjernedødskriteriet19-09-20161608765177276
 Henvendelse af 18. september vedr. pilotforsøg på grise19-09-20161608795177993
Miljø- og FødevareministerietVedr. henvendelse af 18. september 2016 vedr. pilotforsøg på grise19-09-20161608795177952
 Borgerhenvendelse - bosiddende i Sverige og fået afslag på særligt sundhedskort vedr. behandling på Rigshospitalet05-09-20161608798166430
Statens Serum InstitutTværministerielt taxi-udbud - oversigt over deltagere fra SUM08-09-20161608803178402
Nørgaard Piening Advokater ApSGenudbud af taxaaftale12-09-20161608803178265
Nørgaard Piening Advokater ApSGenudbud af taxaaftale - sidste melding om betaling for deltagelse i udbud19-09-20161608803178271
Nørgaard Piening Advokater ApSHASTER - ønskes bekræftelse af deltagelse i genudbud af taxaaftale16-09-20161608803178266
Statens Serum InstitutKvittering for svar vedr. deltagelse i tværministerielt taxi-udbud08-09-20161608803178264
Statens Serum InstitutTaxi-udbud - tværministerielt samarbejde - interessetilkendegivelse02-09-20161608803178263
Nørgaard Piening Advokater ApSGenudbud af taxaaftale - betaling for deltagelse16-09-20161608803178270
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 111219-09-20161608804178255
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 111119-09-20161608804178254
Chr. Hansen A/SForespørger til bekendtgørelse på engelsk - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale19-09-20161608809177974
Chr. Hansen A/SForespørger til bekendtgørelse på engelsk - bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale19-09-20161608809177976
 Borgerhenvendelse om for meget medicin18-08-20161608814156352
 Borgerhenvendelse om overmedicinering18-08-20161608816156361
 Borgerhenvendelse - sygeplejeuddannelsen20-09-20161608822178365