Fra: 19-09-2016 til: 19-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Odsherred KommuneForespørgsel vedr. puljen Det gode hverdagsliv og uforbrugte midler18-07-2016SJ-STD-DEPPKS143569
Svendborg KommuneVedr. puljen: Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger. Ønsker standardrapport tilsendt15-07-2016SJ-STD-DEPPKS141943
Halsnæs KommuneAnsøgning om konvertering af midler fra ældrepuljen01-09-2016SJ-STD-DEPPKS164632
Plejecenteret De 3 EgeDet gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger - rykker for svar15-09-2016SJ-STD-DEPPKS175862
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97316-09-2016SJ-STD-DEPSJE177250
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97416-09-2016SJ-STD-DEPSJE177252
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97516-09-2016SJ-STD-DEPSJE177255
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97616-09-2016SJ-STD-DEPSJE177256
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97216-09-2016SJ-STD-DEPSJE177249
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97016-09-2016SJ-STD-DEPSJE177241
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97116-09-2016SJ-STD-DEPSJE177242
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 97716-09-2016SJ-STD-DEPSJE177268
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 96916-09-2016SJ-STD-DEPSJE177236
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BÅ16-09-2016SJ-STD-DEPSJE176797
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm CA16-09-2016SJ-STD-DEPSJE176798
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm CB16-09-2016SJ-STD-DEPSJE176799
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm CC16-09-2016SJ-STD-DEPSJE176800
AmCham DenmarkAmCham Denmark invitation til at tale ved "Meet the Leaders" session 26. oktober på Sølyst i Klampenborg16-09-2016SJ-STD-SUMLLU177218
Region SyddanmarkIndbydelse til at deltage i indvielse af OPP Sygehus fredag den 3. februar 2017 på Vejle Sygehus16-09-2016SJ-STD-SUMLLU177219
Skanderborg KommuneRedegørelse for udmøntning af midler fra Værdighedsmilliarden01-07-2016SJ-STD-DEPMVK134891
 Borgerhenvendelse - roser ministeren for hendes sprog i TV15-09-20161600661176037
Det Kongelige TeaterInvitation til forestillingen Personer, steder og ting i Skuespilhuset16-09-20161600664176580
Den Spanske AmbassadeInvitation til reception i anledning af Spaniens nationaldag15-09-20161600664175880
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. kræftpatienters muligheder for beskæftigelse19-09-20161600668177401
 Se langt - Den Tredje Limfjordsforbindelse16-09-20161600668176974
Jammerbugt KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 201622-06-20161601597126445
Holstebro KommuneSpørgsmål vedr. satspuljemidlerne i værdighedsmilliarden27-06-20161601700130484
Furesø KommuneAfrapporteringskrav vedr. Værdighedsmilliarden06-09-20161601804167570
Næstved KommuneKan uforbrugte midler bruges til opkvalificering22-08-20161601899157652
Ringsted KommuneRedegørelse for forventet anvendelse af tilskud til en mere værdig ældrepleje i 201623-06-20161601906128340
CSC Danmark A/STidsplan for levering og test af Ledelsesinformationssystem (LIS) til test i WZ 2016 R215-09-20161602662176546
Pharmakon A/SForslag til orienteringsmail samt endelig projektbeskrivelse15-09-20161604497177494
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune angående projektnr. 65245 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.19-09-20161605337176770
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune angående projektnr. 65257 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-09-20161605408176630
Svendborg KommuneSvendborg Kommune angående projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede.19-09-20161605448176813
Odsherred KommuneOdsherred Kommune revideret projektbeskrivelse til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-09-20161605452177322
Odsherred KommuneOdsherred Kommune Angående puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling - projektnr. 65274.19-09-20161605452176609
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKFST - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)19-09-20161606002177282
Region SyddanmarkBestiling af pjecen "Når du er henvist til sygehus" fra Region Syddanmark15-09-20161606006177335
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 1. møde i Arbejdsgruppen vedr. kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner16-09-20161607050176962
Dansk Selskab for Almen Medicin
Sundhedsministeriet
Mail fra DSAM vedr forskermaskiner17-09-20161607112176637
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSvar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.16-09-20161607222176325
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSvar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.07-09-20161607222176328
 Svar på svar på henvendelse - psykiatri14-09-20161607377175893
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AZ OMTRYK (Spørgsmål tilbagetaget)18-09-20161607577176802
Region MidtjyllandOpdateret materiale til videomøde i morgen om reserver på DNU16-09-20161607878177142
JustitsministerietOversendelse til TRM - vedr. ambulanceredderes retstilling ved udrykningskørsel.16-09-20161607881175965
JustitsministerietOrientering af borgeren - vedr. ambulanceredderes retstilling ved udrykningskørsel - oversendelse til anden myndighed.16-09-20161607881175962
 Borgerhenvendelse - hvorfor en kræftpakke 4 når 2 og 3 stadig ikke virker24-08-20161608431159453
 Borgerbrev om svartider og den almindelige kræftbehandling18-08-20161608435155831
 Borgerhenvendelse - hudkræft via solen26-07-20161608470145354
 Kopi af henvendelse - Invitation til dialogsamtale den 16. september kl. 9.0018-09-20161608570177090
SundhedsdatastyrelsenBeskrivelse af arbejdsopgaver ifbm. statslig pulje16-09-20161608595176527
 Borgerhenvendelse vedr. kræftplan 4 og dens mangler31-08-20161608610163469
 Borgerhenvendelse - klage over sygehusvæsenet03-09-20161608632166206
 Borgerhenvendelse - fejlbehandling og forholdene på hospitalerne06-09-20161608634168187
 Borger svarer på SUM's svar og ønsker direkte kontakt til ministeren - vedr. klage over sagsbehandlingstid16-09-20161608641176033
 Borgerhenvendelse - forskelsbehandling på patienter - udredningsgaranti10-08-20161608644149953
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til behandlingsgarantien22-08-20161608648157340
 Kræftplan - men hvad med mig?24-08-20161608656160100
 Ondt i ryggen og Erektil Dysfunktion16-08-20161608686153463
 Borgerhenvendelse - om ministerens "prædiken" i tv om rygerne24-08-20161608688159512
 Borgerhenvendelse - søger hjælp til sine forældre06-09-20161608755168211
 Borgerhenvendelse - kritik af sundhedssystemet24-08-20161608769158884
 Vedr. klage over sundhedssystemet i Danmark13-09-20161608776173403
Social- og IndenrigsministerietVideresender henvendelse vedr. den offentlige italienske sygesikring13-09-20161608777174755
 Bilag fra Sundhedsstyrelsen vedr. forespørgsel om autorisation12-09-20161608782172346
 Borgerhenvendelse - HPV vaccination til drenge13-09-20161608784173425
 Borgerhenvendelse - ønsker hjælp i forbindelse med sygdomsforløb15-09-20161608790176567