Fra: 15-09-2016 til: 15-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietInvitation to EU-workshop One Health14-09-2016SJ-STD-DEPCHO174140
Miljø- og FødevareministerietHenvendelse vedr. konsultationssygeplejersker i almen praksis30-08-2016SJ-STD-DEPLCT163028
Landsforeningen Naboer til KæmpevindmøllerHenvendelse vedr. undersøgelse af helbredseffekter og vindmøllestøj12-09-2016SJ-STD-DEPLCT171952
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95914-09-2016SJ-STD-DEPSJE174549
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 96014-09-2016SJ-STD-DEPSJE174552
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 96114-09-2016SJ-STD-DEPSJE174554
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
BEU alm. del - samrådsspm CQ, CR , CS15-09-2016SJ-STD-DEPSJE175132
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 96114-09-2016SJ-STD-DEPSJE174555
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BÆ14-09-2016SJ-STD-DEPSJE174520
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95814-09-2016SJ-STD-DEPSJE174547
Kalundborg KommuneForespørger til pulje til forebyggelse12-09-2016SJ-STD-SUMAI171589
Miljø- og FødevareministerietInvitation til konferencen "TOWARDS A NON-TOXIC FUTURE"12-09-2016SJ-STD-SUMLLU172341
Dansk SygeplejerådSygehussamarbejdet ønsker møde om overvågning og opsporing af sundhedspersonale14-09-20161600660174416
Statens Institut for FolkesundhedPåmindelse vedr. mødeanmodning om nyt partnerskabsprojekt om mental sundhedsfremme15-09-20161600660175649
PAN EuropeHenvendelse vedr. brug af pesticider13-09-20161600668173409
Køge KommuneKøge Kommune Angående regnskab til projektnr. 62130 Genoptræning af hjerneskadede.14-09-20161601343174435
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 287 af 8. august 201611-08-20161602492151396
Styrelsen for Videregående UddannelserHøring: hovednotat og notat om konkurrenceudsættelse12-09-20161602701174542
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse fra STPS (afløst af ny) - vedr. sag om videregivelse af oplysninger13-09-20161605457172424
Styrelsen for PatientsikkerhedNY udtalelse fra STPS i sag om videregivelse af patientoplysninger14-09-20161605457174037
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéHøring: Forlag til lov om ændring af sundhedsloven15-09-20161606002175146
Børnesagens FællesrådHøring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)15-09-20161606002175143
Dragør KommuneDispensationsansøgning vedr. regnskab - Klippekort 2015.13-09-20161606832173670
Dragør KommuneDispensationsansøgning vedr. regnskab - Klippekort 2015.28-06-20161606832173111
Dragør KommuneDispensationsansøgning vedr. regnskab - Klippekort 2015.12-09-20161606832173108
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks kvartalsrapporter - 1. kvartal 201614-09-20161607081174773
ParkinsonforeningenTak for mødet15-09-20161607591175240
Region Hovedstadensvar på spørgsmål til kvartalsrapporten K1 1605-09-20161607710174982
FejøforeningenForespørger til svar på henvendelse af 9. august 2016 vedr. rettigheder, servicenievau og Fejø11-09-20161607851171572
 Borgerhenvendelse - manglende information om ventetider i neurologi i Region Hovedstaden05-08-20161607874148264
Gladsaxe KommuneGladsaxe Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-09-20161607984174498
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune revideret ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.15-09-20161607987175213
Halsnæs KommuneHalsnæs kommunes ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-09-20161608004174481
Gribskov KommuneGribskov Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-09-20161608005174509
Vejen KommuneVejen Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-09-20161608042174502
Viborg KommuneViborg Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-09-20161608061174473
 Rykker for svar. Anmodning om (opdateret) aktindsigt14-09-20161608296174063
 Flagermusens svanesang til vindmølleakkompagnement12-09-20161608355172161
 Kvitternig for svar på aktindsigtsanmodning samt forespørgsel vedr. vindmøllestøj og helbredseffekter13-09-20161608497174809
SundhedsstyrelsenBidrag til besvarelse af borgerbrev vedr. vindmøllestøj.13-09-20161608497173347
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udsættelse af svarfrist13-09-20161608547173537
 Borgerhenvendelse - klage over fars forløb.04-09-20161608637166376
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingHøring: Udkast til evaluering af Center mod Menneskehandel14-09-20161608675174102
Danske DiakonhjemHenvendelse vedr. værdighedsmilliarden29-08-20161608697162413
ÆldreForumBrev vedr. ÆldreForums fremtidige rolle og sammensætning08-09-20161608700169764
Samvirkende MenighedsplejerSpørgsmål om fortolkning af lov om administration af ældreboliger14-09-20161608705174185
 Borgerhenvendelse vedr. opstilling af kystnære havmøller13-09-20161608706173417
Herning KommuneOffentlig høring - vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge01-09-20161608708165491
 Spørgsmål fra studerende vedr. lovforslag om tvangsbehandling af gravide rusmiddelmisbrugere07-09-20161608712168916
 Borgerhenvendelse vedr. ventetider22-08-20161608717157270