Fra: 14-09-2016 til: 14-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95112-09-2016SJ-STD-DEPMSOT173361
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94612-09-2016SJ-STD-DEPMSOT173356
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94512-09-2016SJ-STD-DEPMSOT173355
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94812-09-2016SJ-STD-DEPMSOT173358
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94912-09-2016SJ-STD-DEPMSOT173359
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94412-09-2016SJ-STD-DEPMSOT173354
Svendborg KommuneØnsker regneark til regnskabsaflæggelse og skabelon til afrapportering - SATS-puljemidler.02-09-2016SJ-STD-DEPPKS165676
Brønderslev KommuneRykker for svar - Projekt Æld-it.08-08-2016SJ-STD-DEPPKS148662
Aarhus UniversitetInvitation til fratrædelsesreception for AF den 30. september 2016.12-09-2016SJ-STD-SUMAI172165
Fredericia TeaterInvitation til premiere på Disneys KLOKKEREN FRA NOTRE DAME - The Musical13-09-20161600664173375
 Borgerhenvendelse - livet efter kræftbehandling12-09-20161600668171950
BeskæftigelsesministerietAnnmodning om overtagelse af henvendelsen vedr. 2025-plan og førtidspension14-09-20161600668174165
 Borgerhenvendelse - førtidspension/flexjob14-09-20161600668174183
Dansk Selskab for PatientsikkerhedNyt bilag til ISH styregruppe - Erstatning af bilag 2 - projekt "I sikre hænder".12-09-20161600948172421
CSC Danmark A/SFremsender ny tidsplan og statusliste samt ønske om et statusmøde vedr. opgraderingsprojektet.13-09-20161601287173371
 Henvendelse: Vil rette henvendelse til justitsministeren - sag vedr. erstatning.13-09-20161601349172390
WHO´s Regionalkontor for EuropaVedr. World Antibiotic Awareness Week13-09-20161601435173432
Danske RegionerOK-Nyt 032-16 Øjenlæger - Ændring i ydelsesinterval - der skal sikre vedligeholdelse af kirurgiske færdigheder08-09-20161602255169819
Danske RegionerOK-Nyt 032-16 Øjenlæger - Ændring i ydelsesinterval - der skal sikre vedligeholdelse af kirurgiske færdigheder08-09-20161602255169758
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. L031-2016, Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter08-09-20161602255169821
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-304/16, American Express01-07-20161602492174144
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse01-07-20161602492174149
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-273/16, Federal Express Europe30-06-20161602492174065
UdenrigsministerietFristliste af 30. juni 201630-06-20161602492174093
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse17-06-20161602492123630
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 222 af 21. juni 201621-06-20161602492125457
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 16/2016 med frist mellem den 15. og 31. august 201630-06-20161602492134003
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 24305-07-20161602492137689
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT 251 af 12. juli 201612-07-20161602492141337
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 17/2016 med frist mellem den 1. og 14. september 201608-08-20161602492148538
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 18/2016 med frist mellem den 15. og 30. september 201615-08-20161602492152719
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 296 af 16. august 201616-08-20161602492153515
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 305 af 22. august 201623-08-20161602492158795
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentReminder For Action: Written comments of the draft ministerial statement08-09-20161602535174071
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen fremsender akter og udtalelser i sager om afslag på videregivelse af patientoplysninger12-09-20161602547172782
SundhedsstyrelsenSpecialfunktioner i Region Sjælland under nugældende specialeplan30-08-20161602887172663
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen fremsender akter og udtalelser i sager om afslag på videregivelse af patientoplysninger12-09-20161603175172776
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse fra STPS - vedr. sag om adgang til patientjournaler til brug for projekt om AK-behandling13-09-20161603175172398
Forskningsklinikken for LudomaniTillægsansøgning til færdiggørelse af en engelsk version af rapporten om effekten af ludomanibehandling.31-08-20161603953172681
Danske HandicaporganisationerIndtilling til afbeskikkelse af BC og beskikkelse af JPL - DH.12-09-20161604318172529
Styrelsen for PatientsikkerhedAktliste fra STPS - vedr. sag om videregivelse af oplysninger13-09-20161605457172409
Styrelsen for PatientsikkerhedSagens akter og udtalelse fra STPS - vedr. sag om videregivelse af oplysninger13-09-20161605457172410
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen fremsender akter og udtalelser i sager om afslag på videregivelse af patientoplysninger12-09-20161605457172766
Grønlands SelvstyreSvar på høring til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)13-09-20161606002173922
AnkestyrelsenFremsendelse af høringssvar - Ankestyrelsen - vedr. færdigbehandlingstakster.13-09-20161606002172888
RosendahlsTilbud 32782 - tilbud på 16 siders pjece "Når du er henvist til sygehus".12-09-20161606006172442
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen fremsender akter og udtalelser i sager om afslag på videregivelse af patientoplysninger12-09-20161606207172760
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse fra STPS - vedr. sag om godkendelse af videregivelse af patientoplysninger13-09-20161606207172427
Styrelsen for PatientsikkerhedSagens akter og udtalelse fra STPS - vedr. sag om godkendelse af videregivelse af patientoplysninger13-09-20161606207172412
 Borgerhenvendelse vedr. kejsersnit08-09-20161606535169767
 Borgerhenvendelse - vedr. bedre arbejdsvilkår på fødegangene på Herlev og Roskilde sygehuse02-09-20161606535165617
Helsingør KommuneKlippekortsordningen - Regnskabsaflæggelse for 2015.12-09-20161606856173205
Social- og IndenrigsministerietBidrag til besvarelse af henvendelse vedr. udgifter til befordring14-09-20161607100173485
ErindringsfabrikkenAccept af tilskudsbetingelser - Pulje til livskvalitet 2016.07-09-20161607206168928
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94312-09-2016SJ-STD-DEPLINB173353
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95012-09-2016SJ-STD-DEPLINB173360
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94712-09-2016SJ-STD-DEPLINB173357
 Vedr. Kvittering for modtagelse af henvendelser om vindmøllestøj11-09-20161608497173344
 Vedr. aktindsigtsanmodning om vindmøllestøj og helbredseffekter11-09-20161608497173345
Københavns KommuneFremsender endelig evaluering af 3 årigt projekt samt intern rapport - projekt "Det gode hverdagsliv ..."31-08-20161608642163844
SundhedsstyrelsenBekræftelse referencegruppemedlem - NKR kronisk ødem i undereskstremiteterne.13-09-20161608646173145
 Borgerhenvendelse - kræftpatienter og sygetransport24-08-20161608657159456
StatsministerietOversender borgerhenvendelse - behandling af kræftsyge børn02-09-20161608658165680
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95312-09-20161608659173363
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95212-09-20161608659173362
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95412-09-20161608659173364
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94212-09-20161608665173352
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 94112-09-20161608665173351
 Anmodning om aktindsigt13-09-20161608677172877
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkTre spørgsmål til ministeren om omskæring06-09-20161608678167273
 Vedr. fejlbehandlinger på sygehusene05-09-20161608687167250