Fra: 13-09-2016 til: 13-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Fremsender video med formålet at stoppe unge mennesker fra at blive kriminelle12-09-2016SJ-STD-DEPKHK171956
Hvidovre KommuneRykker for svar vedr. ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 201602-08-2016SJ-STD-DEPPKS146787
Aarhus KommuneForespørgsel vedr. manglende udbetaling af puljemidler05-09-2016SJ-STD-DEPPKS167068
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AÅ OMTRYK12-09-2016SJ-STD-DEPSJE173368
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95713-09-2016SJ-STD-DEPSJE173367
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95513-09-2016SJ-STD-DEPSJE173365
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 95613-09-2016SJ-STD-DEPSJE173366
Egedal LaserklinikØnsker møde i Egedal med ministeren - Vedr. laserbehandling som smertebehandling.11-09-20161600660171584
Nordic Alcohol SummitGernfremsendelse af invitation til Nordisk topmøde om alkohol smugling og uregistreret handel 17. november i Stockholm.12-09-20161600660171982
Schweizs AmbassadeMødeanmodning fra den sweiziske ambassadør for at drøfte erfaringer og udveksling på danske og schweizske sundhedssystemer12-09-20161600660172338
AlzheimerforeningenInvitation til åbning al Alzheimer Europe's 26. konference d. 31. oktober 2016 i København12-09-20161600660172335
 Borgerhenvendelse - Ministeren har gjort det godt05-09-20161600661167784
Teater VInvitation til forestillingen Abrahams Børn og Petrushka12-09-20161600664172344
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtageslse af henvendelser vedr. serviceloven13-09-20161600668173019
 Borgerhenvendelse vedr. kontanthjælpsloftet13-09-20161600668172875
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Vedr. besvarelse af borgerhenvendelse om ressourceforløb25-08-20161600668173260
 Serviceloven og forringede vilkår for handicappede11-09-20161600668171941
 Borgerhenvendelse - serviceloven og hjælp til handicappede12-09-20161600668171942
Center for Biosikring og BioberedskabVedr. PREFIB12-09-20161600793171754
Tropica Aquarium PlantsUdbetalingsanmodning - projekt "Sundhed på jobbet".12-09-20161601254171847
 Henvendelse vedr. stofskiftepatienter samt læger med tilknytning til medicinalindustrien13-09-20161601349172906
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)Antibiotikavejledninger om urinvejsinfektioner13-09-20161601435172483
Frivilligcenter SilkeborgUdbetalingsanmodning - projekt "Mænd i fokus ..."12-09-20161601445171769
RigsrevisionenHøringsperiode for beretning III - sygehusbyggerier.09-09-20161602229171354
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 27, 28 og 29)24-06-20161602492172703
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 232 af 28. juni 201628-06-20161602492172816
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse samt Domstolens kendelse i sag C-121/16, Salumificio Murru24-06-20161602492172689
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om sletning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-252/16, GEMA.20-06-20161602493171782
Diagnostisk CenterSagens akter og udtalelse fra STPS - vedr. sag om videregivelse af helbredsoplysninger til forskning13-09-20161602547172388
Diagnostisk CenterUdtalelse fra STPS - vedr. sag om videregivelse af helbredsoplysninger til forskning13-09-20161602547172425
 Borgerhenvendelse - ønsker ministerens autograf og fotografi03-09-20161602607166199
SundhedsdatastyrelsenOpdateret tal for Monitorering af kræftområdet 2. kvartal 201631-08-20161603222171619
SundhedsdatastyrelsenData monitorering af hjerteområdet 2. kvartal 201606-09-20161603225171608
SundhedsdatastyrelsenData monitorering af hjerteområdet 2. kvartal 2016.06-09-20161603225171612
SundhedsstyrelsenPressemeddelelse fra HPV-følgegruppen12-09-20161604645171600
Nationalt Videnscenter for DemensHøring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)13-09-20161606002173161
PatientforeningenHøringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)13-09-20161606002172890
Danske RegionerVedr. udkast til bekendtgørelse og skrivelse om gratis influenzavaccination12-09-20161606159171781
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetKontaktinfo: Program PRO - lancering.08-09-20161606405171300
ÆldreForumHøringsvar - ÆldreFORUM - Ændring af lov om regionernes finansiering.08-09-20161606731171439
ForbrugerombudsmandenHøringsvar - Forbrugerombudsmanden - Ændring af lov om regionernes finansiering.07-09-20161606731171434
JustitsministerietHøringssvar - Justitsministeriet - Ændring af lov om regionernes finansiering.06-09-20161606731171445
Forbrugerrådet TænkHøringsvar - Forbrugerrådet TÆNK - Ændring af lov om regionernes finansiering.06-09-20161606731171436
StatsforvaltningenHøringsvar - Statsforvaltningen - Ændring af lov om regionernes finansiering.07-09-20161606731171435
DeloitteBem. til kortlægning mv. - befordring fra SUM10-09-20161606956171446
Bolig HorsensSpørger til moms i forbindelse med tilskud til projekt: Malteriets Have07-09-20161607206169803
Plejeboligerne Koltgården og SolbjergAccept af tilskudsbetingelser vedr. pultje til livskvalitet på plejehjem og plejecentre07-09-20161607209168846
 Ny henvendelse fra læge på baggrund af besvarelse af 9/9 vedr. aktindsigt og videregivelse af oplysninger.09-09-20161607809171366
Ugeskrift for LægerTilskud til rygeafvænningsmidler12-09-20161607860172476
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med DNV 17. august 201613-09-20161607878172977
Gentofte KommuneGentofte Kommune revideret budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-09-20161607983172512
Svendborg KommuneSvendborg Kommune revideret budget til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-09-20161608033172491
Center for LudomaniPressemeddelelse i forbindelse med den netop offentliggjorte SFI rapport30-08-20161608148162451
StatsministerietBorgerens kommentar til ministeriets svar af 12/9-16 vedr. bioetikkonventionens art. 6.113-09-20161608243173024
 Rykker for svar vedr. anmodning om (opdateret) aktindsigt07-09-20161608296168925
BeskæftigelsesministerietBorgerbrev vedr. reduktion i førtidspension.12-09-20161608427171511
 Vedr. Kvittering for modtagelse af henvendelser om vindmøllestøj11-09-20161608497173346
 Henvendelse fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, vedr. borgerbrev om apotekgebyrer07-09-20161608538171826
 Vedr. klage over journal referat vedr. ambulant besøg Geronto-Psykiatrisk ambulatorium i Esbjerg11-09-20161608570171650
Slagelse KommuneVedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ældrebolig.12-09-20161608592171665
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BT09-09-20161608624171249
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BU09-09-20161608624171228
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BS09-09-20161608624171227
LægemiddelstyrelsenDagsorden til 6. møde i følgegruppe om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien06-09-20161608627172543
Patientforeningen DanmarkHenvendelse vedr. vejledningen om patientmobilitetsdirektivet07-09-20161608633169646
 Annoncering efter forsøgsperson på www.sundhed.dk08-09-20161608635169898
 Borgerhenvendelse - Kommunens Jobcenter!31-08-20161608640164295
 Borgerhenvendelse - ventetid på sagsbehandling31-08-20161608641163806
LæseforeningenAfrapportering af projekt Læsegrupper for mennesker med demens31-08-20161608645163757
Odense KommuneSlutregnskab vedr. projekt Styrket Rekruttering og samarbejde med frivillige på Plejehjem31-08-20161608647163974
 Borgerhenvendelse om hjælp til psykisk syg09-09-20161608650170451
 Borgerhenvendelse - Mest sundhed for kronerne.26-08-20161608651160939