Fra: 06-09-2016 til: 06-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenÆndring af mødedato for faglig følgegruppe vedr. ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient05-07-2016SJ-STD-DEPSDPE137345
SundhedsstyrelsenUdpegning af repræsentanter til faglig følgegruppe vedr. ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient04-07-2016SJ-STD-DEPSDPE135936
Sundhed.dkMidlertidig lukning af Sitecore d. 7. - 27. september05-09-2016SJ-STD-DEPSHA167971
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 139006-09-2016SJ-STD-DEPSJE168073
 Ønsker møde med ministeren vedr. orientering om arbejdsvilkår og ramme for ledere på landets sygehuse06-09-2016SJ-STD-SUMAI167572
Dansk PsykoterapeutforeningØnsker kort møde med ministeren om senfølger i forbindelsen med kroniske sygdomme og kræft06-09-20161600660167407
 Borgerhenvendelse vedr. talefejl04-09-20161600661166373
Folketinget ChristiansborgInvitation til reception den 12. oktober 2016 i anledning af 60 års fødselsdag06-09-20161600664167584
Dansk Health Qigong FederationInvitation til deltagelse i modtagelse af kinesisk delegation den 16. september 201603-09-20161600664167049
Statsministeriet
Justitsministeriet
Beredskabsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Rigspolitiet
Forsvarsministeriet
Mødemateriale til næste møde den 9/9 201606-09-20161600791167744
NATOAC 330-N(2016)0009 (INV) - Joint Health, Agriculture and Food Group - møde.01-07-20161600852134615
Folketinget ChristiansborgOmtryk til BM: SUU alm. del - spm. 88102-09-20161600870167944
KMDStatus for aflevering af elektroniske ESDH data til Rigsarkivet06-09-20161601271167054
Aarhus KommuneAarhus Kommune angående slutrapport til projektnr. 62178 til genoptræningspuljen.06-09-20161601309167680
Aarhus KommuneAarhus Kommune angående endeligt regnskab til projektnr. 62178 til genoptræningspuljen.06-09-20161601309167688
Aarhus KommuneAarhus Kommune fremsender revisorerklæring til projektnr. 62178 til genoptræningpuljen.06-09-20161601309167262
Aarhus KommuneAarhus Kommune fremsender diverse bilag til regnskab til projektnr. 62178 til genoptræningspuljen.06-09-20161601309167300
UdenrigsministerietKommentarer til ansøgning fra UM - Sundhedssamarbejde i Vietnam.01-09-20161601402166435
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i august 2016.06-09-20161601560167749
Social- og IndenrigsministerietRegnskabsspecifikationer på omkostningssteder 2015 - sygehusinvesteringer.02-09-20161602407166245
Region HovedstadenCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161602412166244
SundhedsdatastyrelsenLeverandør af office-skabeloner05-09-20161602713167973
Region NordjyllandVedr. Statusrapport Implementering af den kliniske retningslinje om mundpleje til reduktion af luftvejsinfektion og postoperativt forbrug af antibiotika hos patienter, der gennemgår et thoraxkirurgisk indgreb”06-09-20161603137167511
 Klagers kommentar til anmodning om partshøring - vedr. videregivelse af oplysninger til forskningsprojekt.01-09-20161603173165652
BeredskabsstyrelsenInvitation til konference for topchefer09-08-20161603700149752
Forskningsklinikken for LudomaniRegnskab - Forskningsprojekt om effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani.31-08-20161603953166620
 Beder om kopi af kammeradvokatens notat vedr. ændring af STPSs praksis.21-08-20161604320156899
Holbæk KommuneHolbæk Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 65241 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.05-09-20161605329166853
Compriso ApShuskdetblaa.dk05-09-20161605494167964
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.05-09-20161605698166560
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161605698166247
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161605698166241
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161605698166240
JustitsministerietBekræftelse af modtagelse af lovforslag i høringsudgave05-09-20161606002167816
Aarhus UniversitetHøring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)02-09-20161606002167810
Dansk Selskab for DistriktspsykiatriHøring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)02-09-20161606002167822
StatsforvaltningenHøring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)02-09-20161606002167802
 Borgerhenvendelse - ønsker kopi af journal26-08-20161606112161447
Halsnæs KommuneKopi af svar: Værdig alderdom kræver flere medarbejdere21-06-20161606785126406
 Rykker for svar vedr. anmodning om aktindsigt i journal.09-08-20161607487149173
 Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med en erstatningssag.24-08-20161607809159714
Psykiatrisk PrivatklinikKlage over udsættelse for trusler i forbindelse med udfærdigelse af erklæring01-08-20161607813146495
Psykiatrisk PrivatklinikKlage over udsættelse for trusler i forbindelse med udfærdigelse af erklæring30-07-20161607813147914
Holbæk KommuneVedr. Den Ældre Medicinske Patient - DÆMP.05-09-20161607859166942
 Borgerhenvendelse - vil gerne have slettet Livstestamentet.14-08-20161607880152473
Lolland KommuneLolland Kommune supplerende oplysninger til ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-09-20161607957167122
MedComSvar: udkast: forslag til nye pro-områder29-08-20161607966167424
 Borgerhenvendelse - ikke tilfreds med svar vedr. aktivt ældreliv på plejehjem.15-08-20161608082153461
 Besvarelse af henvendelse vedr. bioetikkonventionens art. 6.1.05-09-20161608243166569
 Opfølgende mail vedr. sygetransport06-09-20161608415167104
 Borgerhenvendelse - Reduktion i førtidspension.01-09-20161608427164375
 Borgerhenvendelse - sundhedsplejen og børns sundhed og trivsel28-08-20161608433161712
 Spørgsmål til "Nationale mål for sundhedsvæsenet"23-08-20161608436158794
 Borgerhenvendelse - laseroperationer, patienters retsstilling m.m.30-08-20161608449163459
 Borgerhenvendelse - om bekendts fejldiagnosticering26-08-20161608461160574
 Borgerhenvendelse om hændelserne på sygehusene i Køge og Nykøbing F.25-08-20161608462160359
 Borgerhenvendelse - ønsker at "farlige læger" skal stoppes28-08-20161608463161703
Fredensborg SeniorrådBloktilskud for Seniorråd/Ældreråd - forespørgsel29-08-20161608481162407