Fra: 05-09-2016 til: 05-09-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MOF alm. del - spm. 109305-09-2016SJ-STD-DEPSJE167032
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90402-09-2016SJ-STD-DEPSJE166019
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 138605-09-2016SJ-STD-DEPSJE166792
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 109002-09-2016SJ-STD-DEPSJE166022
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 109102-09-2016SJ-STD-DEPSJE166023
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90502-09-2016SJ-STD-DEPSJE167028
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90602-09-2016SJ-STD-DEPSJE167029
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90702-09-2016SJ-STD-DEPSJE167030
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 90802-09-2016SJ-STD-DEPSJE167031
Mediehuset IngeniørenFinanlovsforslaget: Afskaffelse af NAT-screening05-09-2016SJ-STD-DEPTBW166733
Dansk Health Qigong FederationInvitation til deltagelse i modtagelse af kinesisk delegation den 16. september 2016, Købenbenhavn K03-09-2016SJ-STD-SUMAI166201
DemensKoordinatorer i DanmarkTidligere forespørgsel om ministertale d. 14. september - annuleres02-09-20161600660165635
DemensKoordinatorer i DanmarkInviation til at holde åbningstale ved Årskursus for DemensKoordinatorer 22. september 2017 Hotel Nyborg Strand02-09-20161600660165678
ForsvarsministerietDagsorden for næste møde den 9/9 2016 - Kriseberedskabsgruppen.02-09-20161600791166058
ForsvarsministerietMødemateriale til næste møde den 9/9 201605-09-20161600791166650
MedComInformation om konstitution af IT direktør i Region Syddanmark.01-09-20161601117165656
Region SyddanmarkRegion Syddanmark fremsender foreløbigt regnskab til projektnr. 63503 og 63508 - udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien.25-08-20161601216160532
SundhedsstyrelsenFra SST: Indkaldelse til møde vedr. slutevaluering af pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade05-09-20161601293166986
Aarhus KommuneAarhus Kommune angående endeligt regnskab for Hjerneskadeprojekt 62178.05-09-20161601309166767
Vallensbæk KommuneVallensbæk Kommune angående regnskab og slutrapport til projektnr. 62116 - puljen til genoptræning af hjerneskadede.05-09-20161601335166225
Folketingets OmbudsmandKopi af svar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antidepressive lægemidler19-08-20161601614156632
RigsrevisionenRR kvittering for høringssvar til Rigsrevisionens revisionsnotat vedr. Region Midtjyllands styring af byggeprojektet DNU-Skejby, 1. del <8117>02-09-20161602229166249
Social- og IndenrigsministerietRegnskabsspecifikationer på omkostningssteder 201502-09-20161602407166209
Region MidtjyllandDagsorden til DCPT-møde den 8.902-09-20161602412166157
Region SyddanmarkForventet forbrug for kvalitetsfondsprojekterne i 201605-09-20161602418166309
 Ny kommentar fra klager vedr. anmodning om partshøring02-09-20161603173165917
 Klager kvitterer for modtagelse af orientering om udskydelse af frist for udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed01-09-20161603175165524
 Orientering fra borger om Patientsikkerhedsstyrelsens sagsbehandling i sag om HPV-vaccination24-08-20161603704158845
Styrelsen for PatientsikkerhedUdtalelse i klagesag12-08-20161604320152483
Danmarks ApotekerforeningBemærkninger fra Apotekerforeningen til projektbeskrivelse til projekt medicingennemgang05-09-20161604497167019
Pharmakon A/SKvittering for godkendt projektbeskrivelse og informationsskriv05-09-20161604497167016
LægemiddelstyrelsenBemærkninger fra Lægemiddelstyrelsen til projektbeskrivelse til projekt medicingennemgang05-09-20161604497167021
Fredericia KommuneFredericia Kommune revideret budget samt projektbeskrivelse til projektnr. 65233 til puljen til styrkelsen af den kommunale alkoholbehandling.05-09-20161605213166383
Haderslev KommuneHaderslev Kommune revideret budget samt projektbeskrivelse til projektnr. 65239 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.05-09-20161605297166492
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om patientsikkerhed07-08-20161605426149027
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161605698165630
Social- og IndenrigsministerietCentral beregning og udmeldning - sygehusinvesteringer.02-09-20161605698165631
 Borgerhenvendelse - afslag på efterlevelseshjælp25-05-20161605862101729
 Borgerhenvendelse: "Dokumenter ikke oploadet".19-08-20161606259156832
Social- og IndenrigsministerietFinal SIM DST Databehandleraftale 2016 Kommunale Serviceindikatorer02-09-20161606481166154
 Borgerhenvendelse - ældrepolitik - værdighed?18-06-20161607045124076
Region NordjyllandRN svar: Bekræftelse af NAU's forventede forbrug i 201602-09-20161607059166298
 Borgerhenvendelse om ledelsesmisbrug08-08-20161607300148536
 Borgerhenvendelse - Minisygehuse på plejecentre05-07-20161607388137691
 Borgerhenvendelse - demente og fysisk syge17-07-20161607388141971
 Borgerhenvendelse - beskrivelse af, hvordan en terminal borger behandles i Slagelse04-07-20161607390136628
 Borgerhenvendelse - bedre flow på landets plejehjem ved lille ændring af lejeloven på landets plejehjem28-07-20161607472145586
 Borgerhenvendelse - mangel på klar ansvarsfordeling tager livet af de ældre28-07-20161607473145532
 Ønsker svar - aktindsigt i søns patientjournal11-08-20161607487151571
 Borgerhenvendelse - plejehjemsbeboere01-08-20161607568146551
Health Research BoardRegarding community pharmacies dispensing medicines schemes09-08-20161607582166712
Health Research BoardInquiry regarding community pharmacies dispensing medicines schemes - Denmark10-08-20161607582166710
 Borgerhenvendelse om Zikavirus08-08-20161607606148537
 Borgerhenvendelse - finder arbejdsgang sløset09-08-20161607662149432
 Vedr. afslag på ansøgning om dispensation for den krævede karakter i faget "mundtlig kommunikation" i PD327-07-20161607814145512
WocoAnmodning om støttebrev - ISPPD Congress 202011-08-20161607853151091
 Ambulanceredderes retsstilling i forbindelse med udrykningskørsel14-08-20161607881152470
 The visit of Korean delegation from the Korean Health and Welfare Ministry.01-09-20161607976165443
Greve KommuneGreve Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-09-20161608007166522
 Kan ikke i det virkelige liv se, at der bliver brugt mange penge.15-08-20161608083153460
 Borgerhenvendelse - nye regler for pensionister17-08-20161608092155173
 Request for information – obligation to take into account the needs of senior citizens (elderly people) in the city planning processes19-07-20161608101143635
 Borgerhenvendelse - klager over behandling hos psykiater11-08-20161608237151592
 Borgerhenvendelse - retfærdighedssans krænket.14-08-20161608238152474
 Regionerne burde begynde at se på de fejl, der udløser erstatningerne19-08-20161608240156541
 Borgerhenvendelse - Magtmisbrug fra lægernes side13-08-20161608240152461
 Spørgsmål om juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jvf Bioetikkonventionens artikel 6.1 - rykker for svar12-08-20161608243151791
SundhedsstyrelsenSST - bidrag - styrkelse af den tværproffessionelle indsats i skolerne.02-09-20161608264165607
 Borgerhenvendelse - Klage over sygehusvæsenet22-08-20161608321157655
 Borgerhenvendelse - klage over behandling/mangel på samme22-08-20161608323157473
PatientforeningenTak for svar på henvendelse vedr. oversigt over patientforeninger i Danmark05-09-20161608373166270
 Bekræftelse på ministerens deltagelse i overrækkelsen af Den Gyldne Skalpel - 9. september 201601-09-20161608384165710
DR Danmarks RadioAktindsigtsanmodning fra Danmarks Radio.02-09-20161608408165696
LægemiddelstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. sygetransport02-09-20161608415165723
CareInMindEftersender bilag - vedr. demenssamarbejde.17-08-20161608419154793
 Anvendelse af midler tildelt gennem Værdighedsgaranti19-08-20161608424156471
 Borgerhenvendelse - Delvis nedlæggelse af ældre-/handicaplejlighed12-08-20161608425151801
 Borgerhenvendelse - hilsen fra tilfreds folkepensionist01-09-20161608426164374
Styrelsen for PatientsikkerhedSvarbidrag vedr. forventet forbrug af outplacement-midler i 2016-2018 (flytning af statslige arbejdspladser) - Sundheds- og Ældreministeriet02-09-20161608429166136
ModerniseringsstyrelsenKvittering for modtagelse af svar vedr. forventet forbrug af outplacement-midler i 2016-2018 (flytning af statslige arbejdspladser)05-09-20161608429166166
ModerniseringsstyrelsenHøring om forventet forbrug af outplacement-midler i 2016-2018 (flytning af statslige arbejdspladser) - Sundheds- og Ældreministeriet02-09-20161608429166135
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteHenvendelse fra Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte om Kræftpakke IV og HPV-vaccinen31-08-20161608443164330
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteOrientering fra Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte om henvendelse til Sundhedsstyrelsen22-08-20161608443157787