Fra: 27-10-2016 til: 27-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rådet for Socialt UdsatteVedr. Brev til sundheds- og ældreministeren fra Rådet for Socialt Udsattes formand.26-10-20161600660209271
Cambridge Danmark A/SVedr. invitation til sundheds- og ældreministeren - Diabetes - National Handleplan26-10-20161600660209248
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. evaluering af førtids- og fleksjobreformen27-10-20161600668210158
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. patienterstatning/arbejdsskade27-10-20161600668210481
 Svar på henvendelse journaliststuderende ønsker interview med ministeren om stress blandt sygeplejersker27-10-20161600710210497
LægemiddelstyrelsenSvar på henvendelse vedr. udfordringsretten27-10-20161601067209771
MedCom
Sundhed.dk
Region Hovedstaden
Digitaliseringsstyrelsen
Orientering til MedComs styregruppe om tidsplan for videre proces vedr. SDN udbud17-10-20161601117209502
MedCom
Sundhed.dk
Region Hovedstaden
Digitaliseringsstyrelsen
UDKAST: Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 201625-10-20161601117209444
MedCom
Sundhed.dk
Region Hovedstaden
Digitaliseringsstyrelsen
Revideret kommissorium for MedCom styregruppe26-10-20161601117209450
MedComFSI og budgetprocedurer: Behov for hurtig afklaring27-09-20161601117209521
MedComHenvisning til kommunal forebyggelse30-09-20161601117209519
MedComSpørgsmål til styregruppemateriale27-09-20161601117209520
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringsnotat og høringssvar vedr. L 4727-10-20161603280210108
Holstebro Kommune
Region Midtjylland
Anmodning om status for sundhedshus i Holstebro27-10-20161603326209968
Lemvig Kommune
Region Midtjylland
Anmodning om status for Akuthus Lemvig27-10-20161603335209997
SundhedsdatastyrelsenLSR- og LAR-bekendtgørelserne og vejledningen27-10-20161603824209928
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingVedr. Danske Regioners medlemsskab af brancheudvalget for reddere26-10-20161604016208892
Odsherred KommuneOdsherred Kommune godkendelse af revideret budget til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.27-10-20161605452209916
GileadVedr. møde om prisloftsaftalen for sygehusmedicin27-10-20161606531209725
 Svar på forespørgsel vedr. aktindsigt27-10-20161606904209630
Ringsted KommuneMulighed for at overføre puljemidler fra Klippekortmodellen?25-10-20161606918208988
Vejle KommuneØnsker at udvide målgruppen af modtagere de sidste 9 uger af året 2016 - klippekortordningen.26-10-20161606941209019
DigitaliseringsstyrelsenKommentarer til udkast for PRO-opgavebeskrivelse26-09-20161607576209525
 Svar på borgerhenvendelse vedr. centralisering på Rigshospitalet.26-10-20161607630209314
 Svar på henvendelse vedr. hygiejne27-10-20161607644210464
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på operation18-08-20161607656156138
Kræftens BekæmpelseSvar: oplæg om PRO for dialogpanalet den 7/1124-10-20161607966210851
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Kræftens Bekæmpelse
Digitaliseringsstyrelsen
Materiale vedr. puljen til PRO til brug for 2. møde i arbejdsgruppen for PRO24-10-20161607966210835
SundhedsdatastyrelsenInspiration fra NKR - vedr. PRO26-10-20161607966209447
Kræftens BekæmpelseSvar: Kommentarer til SUMs oplæg vedr. PRO12-10-20161607966209503
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Kræftens Bekæmpelse
Digitaliseringsstyrelsen
Udkast til referat af 1. møde i arbejdsgruppen for PRO den 7. oktober 2016 samt tilrettede bilag20-10-20161607966210856
SundhedsstyrelsenNKR materiale spørgsmål24-10-20161607966210852
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenSpørgsmål om RSI- projektet og brystkræft02-09-20161607967209537
SundhedsdatastyrelsenVedr. ventetid til genoptræning - svar.26-10-20161608558208385
MF Naser KhaderSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren - vedr. udstedelse og anvendelse af lægeerklæringer.26-10-20161609082208432
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 103127-10-20161609246210678
Kræftens BekæmpelseVedr. opfølgende svar: Materiale vedr. puljen til PRO til brug for 2. møde i arbejdsgruppen for PRO25-10-20161609373209441
 Svar vedr. gennemførelse af B 100 - organdonation26-10-20161609562209290
 Svar på henvendelse vedr. livstestamente og organdonation26-10-20161609572208911
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling27-10-20161609764209677
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kørselsgodtgørelse27-10-20161609774209711
 Borgerhenvendelse vedr. vindmøller26-10-20161609776208562
 Vedr. din henvendelse om vindmøllerapport27-10-20161609776210209
SundhedsstyrelsenUdpegning til det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse10-02-20161609785208479
SundhedsstyrelsenSvar på spørgsmål vedr. persondataforordningen18-10-20161609785208474
Randers KommuneSkabeloner til afrapportering - projekt "Det gode måltid".25-10-20161609805209145
Lyngby-Taarbæk KommuneØnsker at tilbagebetale for meget udbetalt og anmoder om et regnskabsark.26-10-20161609810209309
Paranova Group A/SSvar på aktindsigtsanmodning27-10-20161609831209840