Fra: 26-10-2016 til: 26-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Miljø- og FødevareministerietVedr. Invitation til velgørenhedsmiddag med fokus på madspild og socialt udsatte den 23. november 201626-10-20161600660209041
AltingetVedr. Invitation: Oplægsholder ved Altingets sundhedspolitiske netværk 201726-10-20161600660209149
Dansk Boldspil-UnionVedr. Invitation til arrangement og landskamp 11. nov26-10-20161600660209073
 Vedr. mødeanmodning til ministeren26-10-20161600660209012
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. førtids- og fleksjobreformen.25-10-20161600668207759
Region SjællandSvar: Faserapportering vedr. Køge-projektet26-10-20161600850208345
Region SjællandBehov for tilbagemelding på tidsplan for Køges udbetalingsanmodning12-10-20161600850207281
Danske RegionerSvar: Pulje for 2017-1806-10-20161600961209505
MedComSvar: dagsordenspunkt om kommunal henvisning26-09-20161601117209522
Høje-Taastrup KommuneTilbagemelding Høje-Taastrup Kommune, en værdig ældrepleje 201625-10-20161601706209207
Region HovedstadenAnmodning om statusredegørelse, pulje til behandling af svært overvægtige børn.25-10-20161602483208268
Region MidtjyllandAnmodning om statusredegørelse, pulje til behandling af svært overvægtige børn25-10-20161602484208123
Region NordjyllandAnmodning om statusredegørelse, pulje til behandling af svært overvægtige børn25-10-20161602485208187
Region SyddanmarkAnmodning om statusredegørelse, pulje til behandling af svært overvægtige børn.25-10-20161602487208256
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. retslægelige ligsyn i i København26-10-20161602517208669
Pharmakon A/SKvittering for modtagelse af Projektrapport "Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud"25-10-20161602823207825
Ældre SagenÆldre Sagen - Svar vedr. udbetaling af udlodningsmidler 2016.25-10-20161604133208109
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Finansministeriet
Produktivitet: 2. rapportudkast + 3. version af data26-10-20161604623209336
Region HovedstadenBrev til Region H om videregivelse af oplysninger25-10-20161606574207765
Region NordjyllandSUM tilbagemelding: Spørgsmål og kommentarer til faserapportering NAU 1. kvartal 201626-10-20161607059209453
DigitaliseringsstyrelsenSvar: vedr. udbud11-10-20161607576209504
 Svar på henvendelse vedr. scanning af aneurisme26-10-20161607641209303
 Svar på henvendelse vedr. hygiejne26-10-20161607644209318
Digitaliseringsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Kræftens Bekæmpelse
Dagsorden og materiale til 1. møde i arbejdsgruppen for PRO den 7. oktober 201603-10-20161607966209506
SundhedsdatastyrelsenSvar: udkast til PRO-dokumenter20-09-20161607966209529
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenSvar: Refereat fra styregruppemøde i PRO-projektet26-09-20161607967209523
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenSvar Refereat fra styregruppemøde i PRO-projektet20-09-20161607967209527
 Svar på henvendelse vedr. psykologhjælp.25-10-20161608556207526
SundhedsstyrelsenHenvendelse vedr. vindmøllestøj26-10-20161608754209030
 Svar på genhenvendelse vedr. autorisation og tildeling af ydernummer26-10-20161608782208806
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination til drenge26-10-20161608784208378
 Svar på borgerhenvendelse vedr. brud på patientrettighed26-10-20161608893208359
 Svar vedr. parkinsons sygdom25-10-20161609001207773
Øfeldt Centrene ApSSvar på anmodning om aktindsigt26-10-20161609268208347
SundhedsstyrelsenDanskernes rygevaner26-10-20161609294209335
 Svar på henvendelse vedrørende livstestamente26-10-20161609324208956
Kræftens Bekæmpelsevedr. svar: Materiale vedr. puljen til PRO til brug for 2. møde i arbejdsgruppen for PRO25-10-20161609373209440
Danske RegionerBidrag fra regionerne til svar på spørgsmål vedr. sygehusbyggerier (SOU alm. del spm. 7-8. 10-12, 16-17)24-10-20161609410208534
 Svar på henvendelse vedr. bachelorprojekt26-10-20161609564208651
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Merete Riisager
Svar på spm. S 10825-10-20161609644208094
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 4826-10-20161609650208622
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5026-10-20161609650208624
Videnscenter for Rehabilitering og Palliation
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Anmodning om bidrag til REHPA26-10-20161609657208419
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 6926-10-20161609657208438
Danske RegionerAnmodning om bidrag til DR26-10-20161609657208411
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 11226-10-20161609666208648
 Svar på henvendelse vedr. sygdomshistorie26-10-20161609759208584
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om det frie valg efter sundhedslovens § 142, stk. 726-10-20161609817209404