Fra: 24-10-2016 til: 24-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social- og IndenrigsministerietPåmindelse om forspørgsel om overtagelse af henvendelse vedr. DNA-test24-10-20161600668206016
Folketingets Uddannelses- og ForskningsudvalgUFU Orientering vedr. Vejledning om beregning af overhead ifm. betaling vedr. rekvireret forskning på sundhedsområdet24-10-20161603627206265
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. Vejledning om beregning af overhead ifm. betaling vedr. rekvireret forskning på sundhedsområdet24-10-20161603627206257
Ministére du Travail, Emploi et SolidaritéSvar på uddybende spørgsmål vedr. Questions on the health coverage of Social assistance recipients in other countries24-10-20161608400205859
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenSvar på henvendelse vedr. overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen om tandlægehjælp24-10-20161608414207107
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkKvittering for modtagelse af supplerende henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing24-10-20161608678205752
Styrelsen for PatientsikkerhedUdpegning af repræsentant for SUM til strategisk følgegruppe - det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter24-10-20161609021206271
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. monitorering af tvang i psykiatrien, årsopgørelse 201624-10-20161609256206193
Folketingets § 71-tilsyn§71 orientering vedr. monitorering af tvang i psykiatrien, årsopgørelse 201624-10-20161609256206209
KLSvar på forespørgsel om svar til borgmestre19-10-20161609298205811
SundhedsstyrelsenHenvendelse om svar på SUU alm. del - svar på spm. 102224-10-20161609422207079
UdenrigsministerietHenvendelse om svar på SUU alm. del - svar på spm. 102224-10-20161609422207073
JustitsministerietHenvendelse om svar på SUU alm. del - svar på spm. 102224-10-20161609422207084
Region MidtjyllandSvar til Region Midtjylland vedr. influenzavaccination til børn i risikogrupper24-10-20161609437207092
Gruppen af konstruktive kommende børne- og ungdomspsykiatere og specialpsykologerSvar på hvendelse vedr. Opråb fra kommende børne- og ungdomspsykiatere og specialpsykologer i hele landet24-10-20161609527206624
Brønderslev KommuneBesvarelse af ny henvendelse vedr. befordring24-10-20161609642206576
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. koordination24-10-20161609645206895
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBidrag til svar på borgerhenvendelse om sundhedsuddannelse24-10-20161609700205894
Folketingets Bibliotek BiblioteksgruppenFølgebrev vedr. fremsendelse af KPIV til Folketingets Bibliotek24-10-20161609727206638
SundhedsstyrelsenSvar til Sundhedsstyrelsen vedr. juridisk assistance ift. anvendelse af data til opsporing af sårbare ældre07-10-20161609741207047