Fra: 20-10-2016 til: 20-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ErgoterapeutforeningenVedr. Invitation til sundheds- og ældreministeren, Livsstilscentret, Region Midtjylland19-10-20161600660203533
Region SyddanmarkVedr. Invitation til sundheds- og ældreministeren til Off. indvielse af Kolding Sygehus - Trekantområdets nye akutsygehus19-10-20161600660203872
Herning KommuneVedr. møde med sundheds- og ældreministeren.19-10-20161600660203482
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiVedr. forespørgsel om oplæg20-10-20161600660204890
FOA - Fag og ArbejdeVedr. Invitation fra FOA - debatoplæg om psykiatri.19-10-20161600660203741
 Svar på mail om ministerens støvler.19-10-20161600661204047
 Svar på mail om ministerens støvler19-10-20161600661204024
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til amerikansk valgaften 8. november, Politikens Hus20-10-20161600664204108
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til amerikansk valg-morgenmad 9. november, Marriott Hotel, København20-10-20161600664204125
 Svar på henvendelse fra journaliststuderende - ønsker ministerens kommentar på behandling af "langvarige hjernerystelser".19-10-20161600710203822
 Anmodning om aktindsigt i FMKB og LYLE - sendt19-10-20161600832203727
 Anmodning om aktindsigt i dokumenter vedr. Familier med kræftramte børn - sendt.19-10-20161600832203723
Porno og SamfundPorno og Samfund - svar på mail20-10-20161600903204401
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU SUMs grund- og nærhedsnotat om nye psykoaktive stoffer20-10-20161602936204517
RigsrevisionenOpfølgning på effektiviseringsarbejdet på RHV <8088>20-10-20161603608204137
RigsrevisionenEffektiviseringsgevinster ved USK- projektet - SUM's kommentarer <8088>20-10-20161603608204400
 Sundheds- og Ældreministeriets spørgsmål vedrørende udeblivelse af høringssvar19-10-20161604320203711
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 2120-10-20161605845204190
WhiplashforeningenUdsættelse mht. regnskab - Driftspuljen 2016.19-10-20161607312203835
 Spørgsmål om artikelhenvisning i klage (AK)19-10-20161607364203602
 Afklarende spørgsmål om artikelhenvisning (TZ)19-10-20161607436203610
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 103020-10-20161607548204167
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 101619-10-20161608923203500
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Rabjerg Madsen
SUU alm. del - svar på spm. 100120-10-20161608994204182
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Rabjerg Madsen
SUU alm. del - svar på spm. 100020-10-20161608994204184
Social- og IndenrigsministerietBidrag vedr. hjælp til rengøring20-10-20161609067204924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 102520-10-20161609073204478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 102420-10-20161609073204252
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 102320-10-20161609073204249
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 102620-10-20161609073204480
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 102920-10-20161609081204140
Folketingets OmbudsmandKopi af svar på henvendelse vedrørende honorering for behandling20-10-20161609349205042
Folketingets Udvalg for Landddistrikter og ØerULØ alm. del - svar på spm. 16220-10-20161609350204146
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 102220-10-20161609422204133
Ansatte Tandlægers OrganisationVedr. Anmodning om aktindsigt i rapporten fra arbejdsgruppen vedr. omsorgstandpleje m.v.20-10-20161609430204450
 Svar på henv. vedr. oplysning om forebyggelsespakker17-10-20161609480201963
 Svar på henvendelse vedr. forebyggelsespakker.19-10-20161609480203798
Region HovedstadenYderligere anmodning vedr. redegørelse om akutbil på Bornholm19-10-20161609517203767
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 520-10-20161609560204313
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 420-10-20161609560204308
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. journalføring ift. private høreklinikker20-10-20161609603204537
MF Liselott Blixt
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 10220-10-20161609611204106
SundhedsdatastyrelsenForslag om kort møde vedr. udfyldelse af oplysningsskemaer til Datatilsynet20-10-20161609676204386
SundhedsdatastyrelsenDatatilsynets varsling af tilsyn i departementet14-10-20161609676204365
Brønderslev KommuneSvar på henvendelse om rådgivning af private dagplejer20-10-20161609677204434
SundhedsstyrelsenOrientering om svar vedr. rådgivning af private dagplejer20-10-20161609677204435
Redminkrop ApSSvar på henvendelse vedr. tilbud om virksomhedsmassage i ministeriet20-10-20161609679204301
 Svar på henvendelse om tolkebistand20-10-20161609687204448