Fra: 17-10-2016 til: 17-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
MF Hans AndersenVedr. Møde i Trafiknetværk i Nordsjælland hos Novo Nordisk i Hillerød17-10-20161600660202059
Region SjællandSvar på inviation til møde med MF'er og borgmestre i Region Sjælland17-10-20161600660202164
 Vedr. invitation til sundheds- og ældreministeren til at tale ved Sjællandske Mediers generalforsamling den 24. april 2017.14-10-20161600660201213
Københavns Rotary KlubVedr. mødeforespørgsel til sundheds- og ældreministeren17-10-20161600660201871
Danske RegionerVedr. Konference 5. april 2017 i Aarhus - dagen før Danske Regioners generalforsamling17-10-20161600660201907
Alzheimer EuropeVedr. invitation til åbning af Alzheimer Europe's 26th Conference 31 October 201604-10-20161600660191125
Det Kongelige TeaterVedr. hilsen til sundheds- og ældreministeren fra skuespilchef.14-10-20161600660200221
OK-FondenMinisterens deltagelse i OK-Fonden lancerer visionspapiret for Byen for livet i Odense 17. november17-10-20161600660202175
Falck DanmarkSvar på invitation til allehelgenskoncert 1. november17-10-20161600664202157
 Svar på henvendelse projekt om modermærkekræft samt vigtigheden af at bruge solcreme i hverdagen.17-10-20161600710202269
Sund By NetværketVedr. Invitation til LAKS-konference17-10-20161601438201616
FinansministerietSUM's kommentarer vedr. ECOFIN november 2016 - KD - Rådskonklusioner om sundhed og langtidspleje17-10-20161603961202103
FinansministerietSUM kom. vedr. ECOFIN november 2016 - KD - Rådskonklusioner om sundhed og langtidspleje17-10-20161603961202187
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionMødedeltagelse: EPC Report on Long-term care and Healthcare12-10-20161603961200567
Region HovedstadenNyt budget for ny forsøgsperiode for akutlægebilsordningen på Bornholm.14-10-20161604070200953
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Danske Regioner
Finansministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
Produktivitet: Referat af 2. arbejdsgruppemøde til kommentering17-10-20161604623201495
BeskæftigelsesministerietHøring - bidrag til den 36. rapportering vedrørende Den Europæiske Socialpagt - FRIST 15. august 2016.14-10-20161606116201167
Rigspolitiet
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Vejle Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Københavns Kommune
Brugernes Akademi
Kirkens Korshær, Aarhus
Kirkens Korshær, Odense
Kirkens Korshær, Vejle
Mændenes Hjem
Henvendelse om artikel i Harm Reduction Journal17-10-20161606255202005
Social- og IndenrigsministerietHenvendelse om følgegruppe om stofindtagelsesrum17-10-20161606255202060
Region HovedstadenKvittering - ny effektiviseringsrapport fremsendt efter anmodning Hvidovre Hospital14-10-20161606748200809
Region NordjyllandOpfølgende mail til Region Nordjylland - vedr. bortskaffelse af kanyler.14-10-20161606910200208
Region SjællandOpfølgende mail til Region Sjælland - vedr. bortskaffelse af kanyler.14-10-20161606910200204
Region MidtjyllandOpfølgende mail til Region Midtjylland - vedr. bortskaffelse af kanyler.14-10-20161606910200210
Region HovedstadenOpfølgende mail til Region Hovedstaden - vedr. bortskaffelse af kanyler.14-10-20161606910200206
Det Jødiske SamfundOrientering til relevante trossamfund om at bkg. om lægers anmeldelse til LPR af bl.a. omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker er sendt i høring17-10-20161607114201403
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om svar på Kommissionens åbningsskrivelse 2016.0511-2016.051517-10-20161607398201892
Region SyddanmarkSvar vedr. afhentning af knoglemarv.14-10-20161607574201161
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 97714-10-20161608817201346
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 97117-10-20161609022202290
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 97417-10-20161609022202296
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del svar på spm. 96917-10-20161609022202279
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 90417-10-20161609022202287
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 97217-10-20161609022202292
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del svar på spm. 97017-10-20161609022202283
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 97317-10-20161609022202294
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 97517-10-20161609022202299
SundhedsstyrelsenHenvendelse om frit valg efter sundhedslovens § 142, stk. 717-10-20161609063201971
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 101517-10-20161609106202074
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 101417-10-20161609106202062
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 101317-10-20161609106202057
Region NordjyllandPåmindelse om tilbagemelding - vedr. sygehusinvesteringer.14-10-20161609149200783
Hvidovre HospitalKvittering: legat ansøgning17-10-20161609176201544
Aalborg Universitetshospital, SydKvittering: Notat om artrosecenteret i Region Nordjylland - ansøgning til PRO-pulje17-10-20161609181201547
 Svar på borgerhenvendelse vedr. modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen17-10-20161609292201368
SundhedsstyrelsenRigsrevisionens forundersøgelse om det visiterede akutområde13-10-20161609414200404
 Vedr. din henvendelse om ældrechecken17-10-20161609500201780
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse vedr. ældrechecken17-10-20161609500201491
Region HovedstadenAnmodning om redegørelse vedr. akutlægebil på Bornholm.14-10-20161609517201058
 Svar vedr. henvendelse om indførelse af formodet samtykke.14-10-20161609522200720
 Vedr. din henvendelse om ID kort med billede17-10-20161609528201594
MedComKvittering: Afrapportering vedr. it-projekter for almen praksis juli kvartal 2016.14-10-20161609539201103
 Vedrørende registrering via sundhed.dk.14-10-20161609542201135
 Svar på henvendelse om organdonation.14-10-20161609543201170
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid17-10-20161609608202019