Fra: 14-10-2016 til: 16-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske PatienterVedr. dato for ministerbesøg på "Det Brugerinddragende Hospital"12-10-20161600660200394
Region SyddanmarkVedr. Indbydelse til sundheds- og ældreministeren til at deltage i indvielse af OPP fredag den 3. februar 2017 på Vejle Sygehus.13-10-20161600660200055
Danske RegionerVedr. inviation til konference om Personlig Medicin i Danske Regioner13-10-20161600660200175
Social- og IndenrigsministerietForspørgsel om overtagelse af henvendelse vedr. DNA-test14-10-20161600668201127
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse: Mødet mellem etniske minoriteter og sundhedspersonalet13-10-20161600668199446
 Svar på skoleprojekt, spørgsmål til fremlæggelse vedr. ældre14-10-20161600710200334
Jyllands-PostenAktindsigt - INE - Jyllands-Posten - vedr. udlodningsmidlerne 2016.13-10-20161600832199443
 Vedr. opstart af ny patientforening - MB - udlodningsmidlerne 2016.13-10-20161600832199510
TV MidtvestAnmodning om aktindsigt - AØ - vedr. udlodningsmilderne 2016.13-10-20161600832199402
Region SjællandSUM svar: Faserapportering til Sundhedsministeriet14-10-20161600850201008
Dansk Selskab for Almen Medicin
Danmarks Apotekerforening
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Danske Regioner
Bates Y&R
Referat af 3. møde vedr. planlægningen af national antibiotikakampagne14-10-20161601435200976
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Rapport om modernisering af omsorgstandplejen14-10-20161602070200611
 Svar på henvendelse vedr. behandling af datters sygdom.13-10-20161604484198831
LægemiddelstyrelsenAnmodning om supplerende udtalelse - vedr. levering af lægemidler til undervisningsformål.13-10-20161604974199384
Patientforeningen for intensive patienter PIPSTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.02-09-20161604984166013
 Kvittering for modtagelse af bemærkninger - vedr. indførsel af lægemidler.13-10-20161606189199227
Region SyddanmarkRegler vedr. refusion af udgifter ifm. donation.13-10-20161607574199033
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination14-10-20161607700200214
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination14-10-20161607721200226
 Svar på henvendelse vedr. medicintilskud14-10-20161607735200197
JustitsministerietHøringsfrist - lovforslag - erindring13-10-20161607901199363
Quorum ConsultingVedr. PRO - fremsendelse af materiale.13-10-20161607966199480
Dansk ErhvervAfbud til Dansk Erhvervs Velfærdens Årsdag13-10-20161608137200413
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination14-10-20161608172200242
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 96313-10-20161608738200364
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 97614-10-20161608810200999
 Vedr. henvendelse om oprettelse af seniorbofællesskab.13-10-20161609064199642
Hvidovre HospitalAnsøgning til PRO-puljen: dokumentation for samarbejde13-10-20161609176199688
Aarhus UniversitetshospitalKvittering for bilag 2: Ansøgning til PRO-puljen14-10-20161609177200509
SundhedsøkonomiBesvarelse af henvendelse vedr. hospitalerne og prioriteringer14-10-20161609183200799
OUH Odense universitetshospitalKvittering for bilag 2: Ansøgning til PRO-puljen:14-10-20161609197200183
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 96813-10-20161609230200369
Øfeldt Centrene ApSSvar på om dokumentet der meddeles aktindsigt i, er tilsendt i dets fulde længde13-10-20161609268199681
Statens Institut for FolkesundhedKoordination med SIF: Høring vedr. Kommissionens forslag til forordning vedr. fælles ramme for europæiske statistikker på socialområdet10-10-20161609284199598
Social- og IndenrigsministerietBidrag fra SUM vedr. Lynhøring angående Grund- og Nærhesnotat ang IESS13-10-20161609284199613
Danmarks StatistikHøringssvar vedr. Kommissionens forslag til forordning vedr. fælles ramme for europæiske statistikker på socialområdet14-10-20161609284200466
 Svar på borgerhenvendelse vedr. invitation til besøg i hjemmeplejen.13-10-20161609322199755
 Svar på henvendelse vedr. organdonation.13-10-20161609453199084
 Svar på anmodning om aktindsigt i sag vedr. tvangsindlæggelse.13-10-20161609489199752
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 214-10-20161609495200235
SundhedsdatastyrelsenSUM Anmodning om bidrag Sundhedsdatastyrelsen MOF alm. del - spm. 5514-10-20161609504201070
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkRegnskab godkendt - Foreningen for Fragilt X i Danmark - Aktivitetspuljen 2015.13-10-20161609511199946
 Svar på henvendelse vedr. klage over patientvejleder14-10-20161609518200933
 Svar til borger om rettelse i patientjournal14-10-20161609526200605