Fra: 13-10-2016 til: 13-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Professionshøjskolen MetropolVedr. Invitation til Sundheds- og ældreministeren.12-10-20161600660198717
Transport og BygningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. indberetningspligt for optikere i forbindelse med kørekort13-10-20161600668198992
MF Ellen Trane Nørby
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Vedr. besvarelse af borgerbrev om undervisning i fysiologi og ernæring.12-10-20161600668198808
 Orientering om sagsbehandlingstid13-10-20161600740199192
Region SjællandFaserapportering til Sundhedsministeriet - sygehusinvesteringer.06-10-20161600850198790
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentDanish representative at the 2016 Health Ministerial10-10-20161602535198889
SundhedsstyrelsenVedr. DUT høring vedr vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet13-10-20161604049198875
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. DUT høring vedr vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet13-10-20161604049198868
Odense KommuneOdense Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-10-20161605336199127
Tårnby KommuneTårnby Kommune besvarer spørgsmål til projektnr. 65271 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.13-10-20161605449199505
Region SyddanmarkRykker for partshøring i sag vedr. videregivelse af oplysninger.12-10-20161605457198126
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune - Anvendelse af midler - Ældremilliarden.11-10-20161605502198641
 Rykker for partshøring i sag vedr. videregivelse af patientoplysninger.12-10-20161606207198144
Region MidtjyllandUdbetaling til DNU, 4. kvartal 2016 (kvartalsrapport for 1. kvartal 2016) - sygehusinvesteringer.12-10-20161606750198633
Region MidtjyllandUdbetaling til DNU, 4. kvartal 2016 (kvartalsrapport for 1. kvartal 2016) - korrektion af beløb13-10-20161606750199566
Region MidtjyllandRegionshospitalet Viborg - kvartalsrapport for 1. kvt. 2016 (udbetaling til 4. kvt. 2016) - sygehusinvesteringer.12-10-20161606762198778
Esbjerg KommuneKlippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.12-10-20161606834198437
Helsingør KommuneKlippekortsordningen - Regnskabsaflæggelse for 2015.08-09-20161606856198449
Danske RegionerKontakter Danske Regioner ift. møde om henvisninger til øjenlæger13-10-20161607075199570
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSpørgsmål til projekt i "Puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejecentre for 2016".12-10-20161607222198405
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren - vedr. aldersbetinget behandling.12-10-20161607844198780
BGRAPHICVedr. status på budget, Demenshandlingsplan13-10-20161608255199098
KL
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Finansministeriet
Nationale mål - opfølgende arbejde13-10-20161608558199621
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ministerens udtalelser i Jyllands-Posten 19/8-16 - sedering af kritisk syge.12-10-20161608681197882
Healthcare DenmarkAnmodning om forord til white papers13-10-20161608841199633
Arla DanmarkPartshøring af ARLA - vedr. udpegning af sikringsansvarlig.12-10-20161609102198330
 Svar på henvendelse vedr. korrekt lejring af nyfødte børn.03-10-20161609133188876
 Svar på borgerhenvendelse vedr. oplysning om det danske sundhedsvæsen.30-09-20161609137187815
Aarhus UniversitetshospitalAnsøgning til PRO-puljen: bilag 213-10-20161609177199704
Aalborg Universitetshospital, SydAnsøgning til PRO-puljen: dokumentation for samarbejde13-10-20161609181199707
Region SyddanmarkAnsøgning til PRO-puljen: bilag 213-10-20161609197199696
Aalborg Universitetshospital, SydAnsøgning til PRO-puljen: bilag 213-10-20161609201199699
 Svar på borgerhenvendelse vedr. rygestop ved hjælp af nada behandling04-10-20161609207190091
 Svar på borgerhenvendelse vedr. høreapparater.04-10-20161609213190282
 Opfølgende svar på spørgsmål vedr. høreapparater13-10-20161609213199662
AlzheimerforeningenOrientering om aktindsigtsanmodning13-10-20161609217199693
OUH Odense universitetshospitalAnsøgning til PRO-puljen: bilag 213-10-20161609219199685
 Regarding enquiry on queationnaire for ECE Member States13-10-20161609283199222
Region MidtjyllandFlytte møde vedr. skærpet tilsyn med DNU den 2. december13-10-20161609428199518
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 913-10-20161609436199624
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 813-10-20161609436199619
 Svar på henvendelse vedr. ophør af psykologhjælp13-10-20161609445199012
 Svar på henvendelse om organdonation.12-10-20161609452198362
 Svar vedr. tilmelding til donorregistret.12-10-20161609454198367
 Vedrørende udmelding af donorregistret.12-10-20161609455198396
Lejre KommuneIndstilling til ændring af aktiviteter - Puljen til demensboliger 2015.12-10-20161609456198469
Ergoterapeutforeningen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Orientering af Ergoterapeutforeningen og STPS om sagen - Beskikkelse af nævnsmedlem.12-10-20161609460198630
 Svar vedr. organdonation.12-10-20161609461198671
 Svar vedr. organdonation.12-10-20161609462198679
LægemiddelstyrelsenAnmodning om afrapportering fra projektet "Flere og bedre indberetninger fra praktiserende læger og medicinbrugere"13-10-20161609470199117
 Svar på henvendelse vedr. SEMO13-10-20161609487199606
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling13-10-20161609499199702