Fra: 11-10-2016 til: 11-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af borger om oversendelsen af henvendelse vedr. Førtidspension / Flexjob11-10-20161600668196876
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse "Man bør kigge lidt mere på den individuelle borger".11-10-20161600668196886
Social- og IndenrigsministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. støtte til proteindrik11-10-20161600668197389
Københavns KommuneJustering af budget og projekt for "Fællesskab på Tværs: Motions- og Sansesti"11-10-20161601419197318
Lægeforeningen
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Danmarks Apotekerforening
Bates Y&R
Dansk Selskab for Almen Medicin
Danske Regioner
FOA - Fag og Arbejde
KL
Dagsorden og materiale til møde den 12/10 om udarbejdelse af national antibiotikakampagne11-10-20161601435197056
Bates Y&RAftale om udarbejdelse af national antibiotikakampagne11-10-20161601435197178
DGI NordsjællandVedr. Rykker for fremsendelse af partnerskabsstatus11-10-20161601459196737
Region MidtjyllandDansk Center for Partikelterapi (DCPT) - Sygehusinvesteringer.10-10-20161602412195710
Region MidtjyllandKvittering vedr. Erstatningspersonale i delelement 111-10-20161603328197691
Center for Hormonforstyrrende StofferEDMaRCafrapportering -status11-10-20161604357196871
FinansministerietMateriale vedr. konkurrenceudsættelse på sundhedsområdet.10-10-20161605018195942
 Svar på henvendelse om procedure for tildeling af apotekerbevillinger11-10-20161605838196588
 Intern analyse af risikovurderinger i kvalitetsfondsprojekterne11-10-20161606209197166
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren - vedr. screening for brystkræft10-10-20161606274195864
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. henvisning til speciallæge.10-10-20161606283196187
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på samråd AG om kugledyner10-10-20161606453196681
Danmarks ApotekerforeningBrev fra sundheds- og ældreministeren vedr. sundhedsydelsen tjek på inhalationen.10-10-20161608301196554
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på. spm 94210-10-20161608665196599
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på. spm 94110-10-20161608665196597
 Svar på henvendelse vedrørende elektroniske cigaretter og passiv tobaksrygning11-10-20161608744196658
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 95511-10-20161608845197538
 Svar på borgerhenvendelse vedr. afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn11-10-20161608890197199
SundhedsstyrelsenHenvendelse om det frie valg efter sundhedslovens § 142, stk. 711-10-20161609063197273
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tandpleje11-10-20161609118196723
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tobaksrygning foran bygninger11-10-20161609119196867
 Svar på borgerhenvendelse om genoptræning11-10-20161609121196706
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tobaksadvarsler11-10-20161609122196691
 Svar på borgerhenvendelse om klage over tandbehandling11-10-20161609123196781
 Svar på henvendelse vedr. læger der ikke møder patienterne.10-10-20161609128196460
Region SyddanmarkKvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 2. kvartal 2016 - spm11-10-20161609140197105
 Svar på henvendelse vedr. klage over behandling på Hvidovre Hospital11-10-20161609153197118
Region HovedstadenMinisterbrev til Region H vedr. udredning af psykiatriske patienter11-10-20161609209197026
 Svar på borgerhenvendelse af den 7. september 2016 vedr. befordringsgodtgørelse11-10-20161609242197383
Region SyddanmarkKvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 2. kvartal 2016 - spm11-10-20161609257196889
 Svar vedr. organdonation - formodet samtykke.10-10-20161609274196338
 Besvarelse af henvendelse vedrørende mamografi efter de 70 år.10-10-20161609304195809
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkThe 3rd International Symposium of Health Research and Development.10-10-20161609318195714
 Svar vedr. formodet samtykke til organdonation.10-10-20161609361195844
 Svar vedr. nyt donorkort.10-10-20161609365195868
 Svar vedr. mulighed for at tilmelde et barn til Donorregistret.10-10-20161609366195884
 Vedr. henvendelse om organdonation.10-10-20161609368196326
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. patientansvarlig læge mv.10-10-20161609376196225
Danske RegionerSOU alm. del - spørgsmål vedr. OPP og sygehusbyggerier - tidsfrist11-10-20161609410197299
Danske RegionerSOU alm. del - spørgsmål vedr. OPP og sygehusbyggerier11-10-20161609410197142
Danske RegionerSOU alm. del - spørgsmål vedr. OPP og sygehusbyggerier11-10-20161609410197357
 Svar på henvendelse vedr. livstestamenter11-10-20161609416197285
Region MidtjyllandFlytte møde vedr. skærpet tilsyn med DNU den 2. december11-10-20161609428197371
SundhedsdatastyrelsenDispensationsansøgninger vedr. medarbejdere/brugere med lokaladministratorrettigheder på pc i departementet11-10-20161609433197478