Fra: 07-10-2016 til: 09-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KLKvittering for modtagelse af invitation til deltagelse på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201707-10-20161600660194900
Tivoli A/SSvar på invitation til premiere på Alvin Ailey American Dance Theater07-10-20161600664194765
FinansministerietReviderede finansieringsprofiler ifm. udbetaling af KF-midler til 4. kvt. 201607-10-20161602418195186
Styrelsen for PatientsikkerhedTil STPS: Vedr. orientering om bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v i tilsynssager på sundhedsområdet06-10-20161603593194142
Region SjællandTil Region Sjælland: Svar på spm. vedr. videresendelse af orientering om bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v i tilsynssager på sundhedsområdet07-10-20161603593194330
Styrelsen for PatientsikkerhedTil STPS: Videresender Regions Sjællands spm. vedr. orienteringer om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet07-10-20161603593194348
Alfa-1Sender tilbagemelding senere - Alfa-1 Danmark - vedr. aktivitetspuljen 2016.06-10-20161604938193659
Folketingets Lovsekretariat§71 alm. del - svar på spm. 1323-05-20161605366195099
Region HovedstadenHenvendelse om ansøgninger til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner samt Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren.06-10-20161605674193111
 Forældet: Afslag på klage fra Ugochukwu Samson Akpuh over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om indførsel af lægemiddel fra Ghana07-10-20161606193194805
 Svar på henvendelse om døgnapoteker og medicintilskud07-10-20161606427194244
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Forespørgsel vedrørende bortskaffelse af kanyler og udgift til kanyleboks.06-10-20161606910193929
Forskningsrådet for Sundhed og SygdomMinistersvar på henvendelse vedr. prioriteringer på forskningsområdet07-10-20161607123194585
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
FIU alm. del - svar på spm. 41107-10-20161607262195075
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 75107-10-20161607262195067
WhiplashforeningenDriftspuljen - Whiplashforeningen - regnskab for 2015.06-10-20161607312194085
Danmarks Statistik
Sundhedsministeriet
Mail til DST vedr. deres deltagelse i den national bestyrelse for sundheds- og ældredata07-10-20161607627194248
Danmarks Statistik
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Materiale til 1. møde i Den nationale bestyrelse for sundheds- og ældredata07-10-20161607627194856
Danmarks Statistik
Sundhedsministeriet
Mail til DST - Vedr. etablering af en national bestyrelse for sundheds- og ældredata.05-10-20161607627192790
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om status vedr. befordringsspørgsmål07-10-20161607804194798
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af spørgsmål vedr. befordring til STPS09-09-20161607804194792
WocoSvar på anmodning om støttebrev til Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 202007-10-20161607853194353
Danske FysioterapeuterSvar på henvendelse fra Danske Fysioterapeuter vedr. fysioterapeuter i lægepraksis07-10-20161608466195209
 Svar på invitation til at deltage i Grundlovsmøde07-10-20161608504194871
 Svar på borgerhenvendelse vedr. medicintilskud07-10-20161608758194286
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Anmodning om institutionernes udfyldelse af tilslutningsdokument vedr. rammeaftale om taxikørsel07-10-20161608803194379
Healthcare DenmarkHealthcare Denmark - white paper styregruppemøde.06-10-20161608841193565
Danske HandicaporganisationerSvar til DH, Forbrugerrådet og Danske Patienter vedr. patienterstatninger.06-10-20161608852194200
Ministry of HealthAfsendelse af besvarelse vedr. Technical Visit and Collaboration.06-10-20161608877193331
Plejehjemmet DagmarsmindeVedr. sundheds- og ældreministerens besøg på mandag den 10. oktober06-10-20161608954194340
ErhvervsstyrelsenSundheds- og Ældreministeriets bidrag til Erhvervsstyrelsens oversigt over statslige indsigelser mod kommunernes planlægning07-10-20161609083194913
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om ny version af vejledningen om frit sygehusvalg mv.06-10-20161609115193409
 Svar på spørgsmål om "udløbsdato"07-10-20161609143194971
 Svar - SUM vil gerne høre psykiatri-historien.03-10-20161609163189404
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Svar på mail vedr. Møde om afvikling af samråd07-10-20161609166194582
 Svar - ønsker møde om psykiatrien med ministeren.03-10-20161609168189174
 Svar på henvendelsen til sundheds- og ældreministeren vedr. psykiatrisk akutberedskab07-10-20161609215194575
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 43807-10-20161609245195002
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 43907-10-20161609245195007
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 44107-10-20161609245195017
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 44007-10-20161609245195009
Charlottenlund FodklinikSvar på henvendelse vedr. sundhedskort07-10-20161609340195064