Fra: 04-10-2016 til: 04-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Bristol-Myers Squibb DenmarkVedr. Invitation som hovedtaler, ESMO symposium04-10-20161600660191203
Læsø KurVedr. Anmodning om møde med Læsø Kur04-10-20161600660191432
 Svar på FØLs ølåbning af Folketinget d. 04. oktober04-10-20161600664191049
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse - klage over håndtering af mobning04-10-20161600668191338
BeskæftigelsesministerietErindring om overtagelser af borgerhenvendelser04-10-20161600668191349
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om besvarelse af henvendelse vedr OPP-Skejby04-10-20161600668190924
 Svar på henvendelse vedr. Politisk kommunikation via sociale medier og betydningen for den demokratiske samtale.03-10-20161600710189261
Hørsholm KommuneHørsholm Kommune angående regnskab til projektnr. 62122 til puljen til genoptræning af hjerneskade.04-10-20161601300190405
Ballerup KommuneBallerup Kommune afslutning af projektnr. 22301 til puljen til opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte.04-10-20161601492190347
Styrelsen for PatientsikkerhedDraft data collection report patientmobilitetsdirektivet sendt til STPS04-10-20161605065190039
 Borgerhenvendelse - vedr. dementes velbefindende03-10-20161605707189222
Region HovedstadenKvittering for rev effektiviseringsrapport efter anmodning27-09-20161605810184580
Carlsberg ForskningscenterAnmodning om uddybet begrundelse04-10-20161606904190361
 Anmodning om bemærkninger til anmodning om aktindsigt04-10-20161606904190470
Carlsberg ForskningscenterAnmodning om yderligere bemærkninger til anmodning om aktindsigt04-10-20161606904190449
Region NordjyllandTilbagemelding på effektiviseringsrapportering for 1. kvartal 201604-10-20161607059190419
Ekstra BladetMad på plejehjem03-10-20161607864191158
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med DNU 17. august 201604-10-20161607872191191
 Værdighedsmilliard og friplejeboliger04-10-20161608193189888
 Svar på henvendelse vedr. psykiatrilovgivningen04-10-20161608420190353
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 92030-09-20161608531188827
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 91730-09-20161608531188821
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 92130-09-20161608531188829
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Rasmus Langhoff
SUU alm. del - svar på spm. 92904-10-20161608575190454
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 92604-10-20161608576190423
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 92804-10-20161608578191156
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 92704-10-20161608578191154
AlzheimerforeningenBekræftelse af møde mellem Alzherimerforeningen og sundheds- og ældreministeren14-09-20161608664191108
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 91004-10-20161608824191145
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 91104-10-20161608824191148
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - svar på spm. 91204-10-20161608824191151
 Svar på henvendelse vedr. overvågning af hjerneskabet.03-10-20161608827188930
Region HovedstadenKvittering - effektiviseringsrapport v/ faseskifte disp forslag21-09-20161608843179755
ECDCBrev til ECDC vedr. udpegning af repræsentanter.03-10-20161608891189133
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF alm. del - svar på spm. 109303-10-20161608896191100
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Danske Fysioterapeuter
Danske Patienter
Dansk Sygeplejeråd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
KL
Lægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
Sundhedsstyrelsen
Ældre Sagen
ÆldreForum
Alzheimerforeningen
Ankestyrelsen
Center for frivilligt socialt arbejde
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for fysioterapi
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk Sygepleje Selskab
Danske Regioner
Helsingør Kommune
Parkinsonforeningen
Region Midtjylland
Region Sjælland
Roskilde Kommune
Scleroseforeningen
Socialpædagogerne
Socialstyrelsen
Teknologisk Institut
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Finansministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Dansk Tandplejerforening
Foreningen Pårørende i Danmark
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Danske Seniorer
Danske Ældreråd
Demensalliancen
DemensKoordinatorer i Danmark
OK-Fonden
Selveje Danmark
Dansk Neurologisk Selskab
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Radiologisk Selskab
Dansk Selskab for Geriatri
Selskabet Danske Neuropsykologer
Statens Byggeforskningsinstitut SBi
Styrelsen for Patientsikkerhed
BUPL Forbund
Dansk Erhverv
PenSam
Høring af national demenshandlingsplan 202526-09-20161608974191405
Global Medical Air CrewSUMs svar på henvendelse vedr. forsikringspligt.03-10-20161608989189645
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 96104-10-20161609008191137
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 96004-10-20161609008191134
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 96204-10-20161609008191143
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 95804-10-20161609008191126
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 95904-10-20161609008191129
 Svar på borgerhenvendelse vedr. forebyggelse af stress04-10-20161609043191384
 Henvendelse vedr. Sundhedsplatformen og lægesekretærer[4 vedhæftede filer]04-10-20161609048190830
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietSpørgsmål vedr. botilbud.03-10-20161609064189283
SundhedsstyrelsenTil styrelse - Brev om statslig oversigt over indsigelser04-10-20161609083191032
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 2. korrektur af vejledning om frit valg mv.04-10-20161609115190471
 Svar på henvendelse om mangel på organer.03-10-20161609146189388
Kolding SygehusKvittering - Pulje til PRO – ansøgning03-10-20161609186189923
Aarhus UniversitetshospitalKvittering Ansøgning - Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO04-10-20161609208190212
Herning KommuneAnmodning om at ringe/fremsende telefonnummer03-10-20161609211190236
Vejle SygehusKvittering på Ansøgning - Lungekræftpatientens rapport04-10-20161609212190300
OUH Odense universitetshospitalKvittering på Ansøgning - Den PRO-aktive patient04-10-20161609219190448
AlzheimerforeningenVedr. Article about the Danish dementia strategy15-09-20161609222191015
 Svar på henvendelse om dyrkning af hamp04-10-20161609225190995
Regionshospitalet SilkeborgKvittering på Ansøgning - Webbaseret kontrolforløb for patienter med imflammatorisk tarmsygdom - når patienter inddrager sundhedsvæsenet04-10-20161609228190792