Fra: 03-10-2016 til: 03-10-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Faglige Seniorer NordsjællandVedr. møde med faglige seniorer nordsjælland03-10-20161600660189165
 Svar på mødeanmodning30-09-20161600660189143
ISPE NordicVedr. invitation til sundheds- og ældreministren - ISPE Nordic Annual Conference 2016.30-09-20161600660188752
Sammenslutningen af Kræftafdelinger SKASvar på invitation til SKA's 20. årsmøde03-10-20161600660189300
Ministry of Health, Welfare and SportSvar på invitation til GHSA Conference on 12-14 October 2016 in Rotterdam03-10-20161600660188949
Egedal LaserklinikVedr. Laser virker på smerter, uden medicin.03-10-20161600660189276
Velux FondenSvar på invitation til The Daylight Award, 02.11.1603-10-20161600660189247
Bedre PsykiatriSvar på invitation til at tale på BEDRE PSYKIATRIs Repræsentantskabsmøde d. 29. oktober 201630-09-20161600660189149
Transport og BygningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. demensramt mor får bøder i forbindelse med buskørsel03-10-20161600668189210
Region SjællandSvar: Information om puljeopslag03-10-20161600961189558
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenSvar: Dagsorden og materiale til 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 201603-10-20161601117189562
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenDagsorden og materiale til 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016.29-09-20161601117188644
MedComVedr. revideret standard for henvisning til kommunal forebyggelse - til orientering.30-09-20161601117188664
Sundhedsdatastyrelsen
KL
MedCom
Sundhed.dk
Odense Kommune
Københavns Kommune
Digitaliseringsstyrelsen
Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Danske Regioner
Dagsorden og materiale til 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016.29-09-20161601117188622
SundhedsstyrelsenBrev vedr. revideret standard for henvisning til kommunal forebyggelse.30-09-20161601117188665
Region SjællandReg. Sjælland - Godkendelse af budget for projekt om efter- og videreuddannelse af frivilllige 112 hjælpere.30-09-20161603432187533
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om vejledning om behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer03-10-20161605104189739
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune godkendelse af pojektnr. 65245 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-10-20161605337188904
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune angående projektnr. 65257 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.29-09-20161605408188923
LægemiddelstyrelsenAnmodning om opdatering af tal - vedr. apotekerbevillinger.29-09-20161605838187295
RambøllUnderskrevet kontrakt - opfølgning på servicelovens § 83a om rehabiliteringsforløb.30-09-20161606357187979
Ærø KommuneEfterlyser skabelon - vedr. klippekortordningen.30-09-20161606945188702
Region NordjyllandOpfølgning: Bekræftelse af NAU's forventede forbrug i 201613-09-20161607059188607
Region NordjyllandVedr. kvartalsrapport, fase- og effektiviseringsrapport for Nyt Universitetshospital Aalborg for 1. kvartal 201630-09-20161607059188666
Thisted KommuneRevideret budget til Sundheds- og Ældreministeriet - Pulje til livskvalitet 2016.30-09-20161607229188697
SundhedsstyrelsenSvar vedr udgift til børnepasser til doner fra Frankrig03-10-20161607574189158
Region HovedstadenUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Det Nye Rigshospital, 4. kvartal 2016.30-09-20161607710188576
 Vedr. henvendelse - klage behandlingsforløb30-09-20161607862187842
MetroXpressVagtlæger30-09-20161607862188911
BerlingskeNy alkoholkampagne30-09-20161607863189734
Ekstra BladetLobotomi30-09-20161607863189733
 Svar på borgerhenvendelse om årsager til kræft, herunder rygning, bilos mv.30-09-20161608360188458
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på. spm 90530-09-20161608439188831
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse - vedr. indførsel af lægemiddel.30-09-20161608511187316
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på. spm 90630-09-20161608522188804
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på. spm 90730-09-20161608522188802
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 91930-09-20161608531188825
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 91830-09-20161608531188823
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 91530-09-20161608531188817
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 91430-09-20161608531188815
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på. spm 90830-09-20161608531188813
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 91630-09-20161608531188819
 Svar på henvendelse vedr. klage over sundhedsvæsenet03-10-20161608776189435
 Svar på borgerhenvendelse vedr. anerkendelse af professor, overlæge og dyrlæge.30-09-20161608984187601
Danske RegionerBeder Danske Regioner om oplysninger om tilbud til pårørende03-10-20161609073189265
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 102703-10-20161609073189241
KLBeder KL om oplysninger om tilbud til pårørende03-10-20161609073189267
Arla DanmarkKvittering for modtagelse af klage - afg. om sikringsansvarlig.30-09-20161609102187681
 Svar på anmodning om aktindsigt i dokument vedr. omskæring03-10-20161609143188782
Amnesty InternationalSvar til Amnesty vedr. DSD30-09-20161609145188443
MedComProjekt vedr. prøvesvar.16-09-20161609151188620
MedComProjekt vedr. prøvesvar.29-09-20161609151188621
 Svar på borgerhenvendelse om ambulanceredderuddannelse03-10-20161609155189201
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Styrelsen for Patientsikkerhed
Brev fra erhvervs- og vækstministeren om brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud - t.o. og vf.03-10-20161609167189136
Hvidovre HospitalKvittering - ansøgning til 'Anvendelse af Patientrapporterede Oplysninger i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde03-10-20161609176189327
Aarhus UniversitetshospitalKvittering - Ansøgning: Patientrapporterede oplysninger03-10-20161609177189331
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnKvittering - Pulje til PRO-ansøgning03-10-20161609178189359
 Concerning your request regarding government subsidy on Vitamin D oil for kids03-10-20161609179189375
Aalborg Universitetshospital, SydKvittering - Pulje til PRO03-10-20161609181189413