Fra: 28-10-2016 til: 30-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
European Health Forum GasteinEHFG 2016: Outcomes and Webcasts27-10-20161600660211721
POLITICOInvitation til at deltage i Transforming Health Care through Disruptive Innovation 1. december i Bruxelles28-10-20161600660211013
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeInvitation til konference om kommunernes indsats mod spiseforstyrrelser og selvskade26-10-20161600660209893
 Borgerhenvendelse - ønsker at ministeren udtaler ordet kræft på den rigtige måde27-10-20161600661210905
 Borgerhenvendelse - ønsker at ministeren udtaler ordet kræft rigtigt28-10-20161600661210907
3F - Fagligt Fælles ForbundReminder: Spørgeskema om seksuel chikane28-10-20161600661211750
 Borgerhenvendelse - førtidspensionister og deres ATP pension28-10-20161600668211773
 Åbent brev til Jyllands-Posten og samtlige medlemmer af folketinget vedr. forholdene for afviste asylansøgere27-10-20161600668211728
 Journaliststuderende ønsker interview med ministeren til brug for projekt om psykisk arbejdsmiljø i psykiatrien28-10-20161600710211771
 Projektopgave om aktiv dødshjælp28-10-20161600710211772
Region MidtjyllandSpørgsmål til Puljeopslag, PRO23-09-20161600961210817
Region MidtjyllandKvittering for svar på spørgsmål om Puljeopslag, PRO27-09-20161600961210818
MedComSpørgsmål til styregruppemateriale28-09-20161601117210748
Region NordjyllandRegnskab vedr. projekt - Etablering af lægehelikopter landingsplads28-10-20161601563211864
 Orientering om sagen i Arbejdsskadestyrelsen mv.22-10-20161602140205784
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-494/16, Santoro28-10-20161602492212274
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-504/16, Deister Holding26-10-20161602492209744
UdenrigsministerietForkyndelse af Domstolens dom i sag C-114/15, Audace e.a.28-10-20161602492212280
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-490/16, A.S.28-10-20161602492212277
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-503/16, Delgado Mendes28-10-20161602492212271
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 44, 45 og 46)21-10-20161602492206490
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 22/2016 med frist mellem den 15. og 30. november 201614-10-20161602492200315
UdenrigsministerietFristliste af 27. oktober 201627-10-20161602492210949
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 383 af 17. oktober 201618-10-20161602492202919
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-473/16, F10-10-20161602492196017
Middelfart KommuneSpørgsmål i forbindelse med lovgivning om de forebyggende hjemmebesøg21-06-20161602993125848
Region SjællandSundhedsdatastyrelsens notat af 18. okt. 2016. Produktivitet: Forskelle i organisering. Håndtering af tidsforskydninger i registrering af ændret sygehusstruktur.28-10-20161604623212404
Sundhedsdatastyrelsen
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Produktivitet: Dagsorden til 3. møde i arbejdsgruppen d. 1. november28-10-20161604623212521
Vejle KommuneForespørger til ansøgning til Puljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre for 201707-06-20161604827114527
Odense KommuneForespørger til svar på ansøgning til puljen ”igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2016”29-06-20161604827133290
Danske PatienterHøringssvar - Danske Patienter - vedr. ændring af sundhedsloven m.v.24-10-20161605142208542
 Tilføjelse til klage over behandlingsforløb28-10-20161605318210883
Holbæk KommuneHolbæk Kommune revideret budget til projektnr. 65241 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-10-20161605329212491
Thisted KommuneHvem er ansvarlig for pulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre02-06-20161606247110899
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeUdbetalingsanmodning - vedr. KISS.26-10-20161607002210031
 37. Svar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201614-07-20161607273142490
SundhedsstyrelsenOpfølgende svar: Opfølgning på møde om PRO12-09-20161607966210810
Næstved KommuneTelefonhenvendelse vedr. sammenhæng i behandlingstilbud.27-10-20161608650210282
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionReferat af møde i KOM28-10-20161608842212314
Region SyddanmarkSvar vedr. ansøgning til PRO-puljen: bilag 213-10-20161609197210812
SundhedsstyrelsenBorgerhenvendelse vedr. sundhedsundersøgelse om vindmøller.26-10-20161609776210213
 Borgerhenvendelse - "et opråb".24-10-20161609828206205
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11126-10-20161609871209396
 Borgerhenvendelse - vedr. alvorlige fejl begået under produktion af katetre for mænd24-10-20161609872206850
DiabetesforeningenHenvendelse fra Diabetesforeningen vedr. betalingsansvarlig sektor ift. apparater til måling af blodsukker27-10-20161609875211224
Kirkens KorshærHenvendelse om finansiering af stofindtagelsesrum28-10-20161609876210908
LægemiddelstyrelsenBorgerhenvendelse - medicinsk cannabis forsøgsordning06-10-20161609886193879
 Borgerhenvendelse om medicinsk cannabis06-10-20161609887193877
StatsministerietBorgerhenvendelse - Kvinde med fibomyalgi ønsker ønsker cannabis frigivet som medicin06-10-20161609888194226