Fra: 27-10-2016 til: 27-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
JordemoderforeningenFaglige input vedrørende klamydia05-09-2016SJ-STD-DEPLCT166470
 Somatisk eksperiment under tvang avsluttet. Blir det granskning26-10-2016SJ-STD-SUMAI208831
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeInvitation til konference om kommunernes indsats mod spiseforstyrrelser og selvskade i København den 22. november 201626-10-20161600660209026
Fredensborg KommuneModulvogntog i Fredensborg By26-10-20161600661209668
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtage af henvendelse vedr førtids- og fleksjobreformen26-10-20161600668210127
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. flexjobreform, tab af erhvervsevne og udbetaling af erstatning27-10-20161600668210164
Region NordjyllandSvar: SUM melder at RSI/ØA16 PRO-projektet er udenfor målgruppen for støttepuljen fra FL1615-09-20161600961210813
Region SyddanmarkPuljeopslag: Anvendelse af PRO21-09-20161600961210816
LægemiddelstyrelsenHenvendelse vedr. udfordringsretten29-09-20161601067209769
LægemiddelstyrelsenHenvendelse vedr. udfordringsretten - restordre og udleveringstilladelser25-10-20161601067209742
Danske Regioner
MedCom
DR svar: FSI og budgetprocedurer: Behov for hurtig afklaring27-09-20161601117210769
MedComSvar: præcisering i styregruppens kommissorium07-10-20161601117210747
SundhedsstyrelsenElektronisk henvisning til kommunale forebyggelsestilbud - kommentering af endeligt udkast til brev.07-10-20161601117209476
MedComDagsordenmateriale til MedComs styregruppe27-09-20161601117210751
MedComSvar: Dagsorden til MedComs styregruppe 22 06 1615-06-20161601117210721
Region SjællandRegion Sjælland Angående regnskab og slutrapport til projektnr. 63502 til puljen til modernisering af de fysiske rammer.26-10-20161601216209947
 Når en offentlig myndighed vil afgøre sager på mindre end det halve grundlag!23-10-20161602140206192
Gefion RecordsSupplerende information om MusiCure27-10-20161602677209952
Pharmakon A/SProjektrapport "Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud"25-10-20161602823209632
Gladsaxe KommuneFremsendelse af revisorerklæring og regnskab vedr. ældremilliarden 2015, Gladsaxe Kommune.18-04-20161603342209219
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationREHPA: Referat fra styregruppemøde den 1-4-2016 til kommentar og drøftelse.28-04-20161604349209100
Pharmakon A/SVedr. endelig godkendelse af projektbeskrivelse + revisionsinstruks12-10-20161604497209941
Odsherred KommuneOdsherred Kommune revideret budget til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.25-10-20161605452209728
Styrelsen for PatientsikkerhedAflysning af mødet d. 25. oktober 2016 om medhjælp13-10-20161606035210186
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetProgram PRO - rapporten22-09-20161606405210794
 Bemærkninger til aktindsigt27-10-20161606904209763
 Forespørgsel vedrørende aktindsigt24-10-20161606904209626
Ringsted KommuneMulighed for at overføre puljemidler fra Klippekortmodellen?25-10-20161606918208985
Ringsted KommuneMulighed for at overføre puljemidler fra Klippekortmodellen?25-10-20161606918208979
Vejle KommuneØnsker at udvide målgruppen af modtagere de sidste 9 uger af året 2016 - klippekortordningen.26-10-20161606941209121
Alaadin MoskeTilbagemelding fra trossamfund vedr. bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 - omskæring.25-10-20161607114208365
SundhedsdatastyrelsenSvar: input til møde - PRO11-08-20161607966209493
Kræftens BekæmpelseKommentarer til SUMs oplæg vedr. PRO11-10-20161607966209470
Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Danske Regioner
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Hjerteforeningen
Referat fra styregruppemøde - PRO05-10-20161607967209481
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenSvar: Refereat fra styregruppemøde i PRO-projektet26-09-20161607967210811
Danske RegionerSvar på henvendelse vedr. Medicinrådet06-10-20161608406210522
MedComSvar medcom: UDKAST: Udtalelse til Statsrevisorerne vedr. it-revision af Sundhedsdatanettet12-10-20161608696210785
KL
MedCom
Danske Regioner
KL svar: Vedr. Anmodning om udtalelese fra MedCom's formandskab til Statrevisorernes beretning nr. 25/2015 om revision af statsregnskabet for 201513-10-20161608696210788
MedCom
KL
Danske Regioner
Svar: Vedr. Anmodning om udtalelese fra MedCom's formandskab til Statrevisorernes beretning nr. 25/2015 om revision af statsregnskabet for 201527-09-20161608696210783
Plejehjemmet DagmarsmindeKorrespondance om besøg den 10. oktober 201603-10-20161608954210661
Gribskov KommuneBaggrund om Holbohave26-09-20161608954210665
Gribskov KommuneÅbning af Holbohave Gribskov Kommune d. 10. okt.: Ændring i program04-10-20161608954210662
Gribskov KommuneInvitation til åbning af Holbohave27-09-20161608954210663
MedComBudget praksis: Projekt vedr. prøvesvar12-09-20161609151209486
Region HovedstadenSvar vedr. anmodning om redegørelse vedr. akutlægebil på Bornholm27-10-20161609517209690
MetroXpressOmskæring26-10-20161609585209854
MetroXpressOmskæring26-10-20161609585209858
TetraPakEksportkontrol filtreringsudstyr26-10-20161609773209088
Center for Biosikring og BioberedskabVedr. eksportkontrol filtreringsudstyr26-10-20161609773208544
Randers KommuneSkabeloner til afrapportering - projekt "Det gode måltid".25-10-20161609805209134
Randers KommuneSkabeloner til afrapportering - projekt "Det gode måltid".25-10-20161609805209136
Randers KommuneSkabelon til afrapportering - projekt "Det gode måltid".20-10-20161609805209138
Randers KommuneAnsøgning om udsættelse - projekt "Det gode måltid".20-10-20161609805209142
 Borgerhenvendelse vedr. fejlbehandling11-10-20161609823196825
VeteranalliancenSpørgsmål til implementering af veteranpolitikken17-10-20161609829202356
Paranova Group A/SBegæring om aktindsigt26-10-20161609831209786
Apotekernes A.m.b.a.Henvendelse om forhandling af andre varer hos apotekerne26-10-20161609834209892
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10826-10-20161609835209373
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10726-10-20161609843209372
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesReviderad version av protokollet /Nordiska alkoholtjänstemannamötet27-10-20161609856210569
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesProtokoll /Nordiska alkoholtjänstemannamötet20-10-20161609856210558