Fra: 26-10-2016 til: 26-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Takker ministeren for indsatsen i forhold til forebyggelse af vold og trusler på bosteder25-10-2016SJ-STD-DEPKHK207763
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11226-10-2016SJ-STD-DEPSJE209397
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11026-10-2016SJ-STD-DEPSJE209378
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10926-10-2016SJ-STD-DEPSJE209374
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10626-10-2016SJ-STD-DEPSJE209371
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11326-10-2016SJ-STD-DEPSJE209370
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10525-10-2016SJ-STD-DEPSJE209356
Danske ÆldrerådInvitation til at holde åbningtale til repræsentantskabet i Danske Ældreråd på Nyborg Strand d. 24. eller 25. april 201725-10-20161600660207735
Schweizs AmbassadeVedr. forespørgsel om et møde med sundheds- og ældreministeren25-10-20161600660207272
Aarhus UniversitetshospitalAnmodning om evaluering vedr. puljen til styrkelse af infrastruktur i klinisk kræftforskning 2007-2009.21-10-20161600707207531
Aarhus UniversitetshospitalAnmodning om evaluering vedr. puljen til styrkelse af infrastruktur i klinisk kræftforskning 2007-2009.21-10-20161600709207528
Danske RegionerPRO-Pulje for 2017-1806-10-20161600961209479
MedCom
KL
Danske Regioner
SDN udbud: Tidsplan14-10-20161601117209465
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. retslægelige ligsyn i København26-10-20161602517208708
Pharmakon A/SProjektrapport "Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på kommunale botilbud".14-10-20161602823207823
BeredskabsstyrelsenCBRNE-koordinationsudvalget26-10-20161603261208914
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen inviterer til konference om sundhedsberedskabsplanlægning den 2. marts 201726-10-20161604049209240
Ældre SagenÆldre Sagen - vedr. manglende udbetaling.25-10-20161604133208106
Vesthimmerlands Kommune96. Vesthimmerland. Ansøgning Pulje til demensboliger24-10-20161606636206362
Vejle Kommune95. Vejle. Fremsender ansøgninger til demensboliger21-10-20161606636205644
Vejle Kommune94. Vejle. Ansøgning til puljen til demensegnet indretning21-10-20161606636205651
Ikast-Brande KommuneBilag til Ikast-Brande. Bilag til ansøgning om midler fra puljen til demens venlig indretning25-10-20161606636208055
Nordfyns Kommune97. Nordfyn. Ansøgning til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 2017 (§16.65.43.40)24-10-20161606636207262
Danish Gambling AuthorityMøde den 25. oktober 2016 - netværket om spilafhængighed - dagsorden.20-10-20161606656208052
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 2. møde i Den faglige arbejdsgruppe vedr. kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner d. 30/9-16.25-10-20161607050207870
Region NordjyllandRN svar: Opfølgning på foreløbige kommentarer til 1. kvartalsrapport 2015 - sygehusinvesteringer24-10-20161607059207326
DigitaliseringsstyrelsenSvar: vedr. udbud11-10-20161607576209475
 Input til digitaliseringsstyrelsens PRO-analyse11-10-20161607576209473
Danske RegionerDR svar: Udkast til kommissorium for den nationale arbejdsgruppe til understøttelse af patientrapporterede oplysninger20-10-20161607966209456
Danmarks BløderforeningKvalitetsmæssige og økonomiske gevinster ved digital understøttelse i bløderbehandlingen17-10-20161607966209460
Danske RegionerOversigt over regionale PRO projekter i DR regi07-09-20161607966209487
SundhedsdatastyrelsenSvar: spørgsmål vedr. PRO-arbejdsgruppe05-09-20161607966209490
Center for It, Medico og Telefoni Region HovedstadenSvar: spørgsmål om RSI projektet og brystkræft02-09-20161607967209491
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenVedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeren, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 4.17-10-20161608414207424
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. møde i referencegruppen 1. november 2016 for NKR behandling af kronisk ødem i underekstremiteten25-10-20161608646208497
 Genhenvendelse efter svar på henvendelse vedr. kombinationsbehandling26-10-20161608782208383
 Genhenvendelse efter svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination til drenge26-10-20161608784208519
Lemvig KommuneLemvig Kommune: Høring vedr. national demenshandlingsplan 202526-10-20161608974208742
Aarhus UniversitetshospitalSvar: Ansøgning til PRO-puljen: bilag 213-10-20161609177209469
Kræftens BekæmpelseSvar: Materiale vedr. puljen til PRO til brug for 2. møde i arbejdsgruppen for PRO24-10-20161609373209437
Kræftens BekæmpelseOpfølgende svar: Materiale vedr. puljen til PRO til brug for 2. møde i arbejdsgruppen for PRO25-10-20161609373209436
Danske RegionerBidrag fra regionerne til svar på spørgsmål vedr. sygehusbyggerier (SOU alm. del spm. 7-8. 10-12, 16-17)24-10-20161609410208532
Folketingets OmbudsmandHenvendelse fra Folketingets Ombudsmand vedr. forespørgsel om undersøgelse25-10-20161609458208425
 Spørgsmål om gennemførelse af B 10026-10-20161609562209279
DR Fyn Danmarks RadioVedr. OUH - kommentar25-10-20161609585208290
Region NordjyllandMail: Påmindelse: udeståender pr. ultimo oktober 2016 - sygehusinvesteringer.24-10-20161609707208001
Region NordjyllandMail: Spørgsmål og kommentarer til faserapportering NAU 1. kvartal 201624-10-20161609707207995
 Borgerhenvendelse - "et lille suk" omkring sygdomshistorie19-10-20161609759203701
Center for Biosikring og BioberedskabEksportkontrol på filtreringsudstyr25-10-20161609773208190
TetraPakVedr. eksportkontrol - filtreringsudstyr.25-10-20161609773208270
 Borgerhenvendelse - Sundhedsplatform med problemer for de praktiserende læger20-10-20161609784205519
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i Det nationale råd for tandlægers videreuddannelse den 7. april 201631-03-20161609785208489
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. udpegning til det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse11-02-20161609785208506
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i Det nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse den 27. oktober 201617-10-20161609785208485
Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF)Ny EU-undersøgelse om bl.a. danske borgeres holdninger til og viden om medicin til dyr24-10-20161609788207277
Dansk AkvakulturAnvendelse af veterinære vacciner som ikke er markedsførte25-10-20161609789208599
 Borgerhenvendelse - ældrepleje vil fratage nødkald fra borger18-10-20161609795203233
 Bogerhenvendelse vedr. omsorgssvigt20-10-20161609796205515
Hjørring KommuneSkal forebyggende hjemmebesøg godkendes politisk hvert år?18-10-20161609797202936
 Borgerhenvendelse - organdonering23-10-20161609798206178
SundhedsstyrelsenHenvendelse om det frie valg efter sundhedslovens § 142, stk. 724-10-20161609817209398