Fra: 24-10-2016 til: 24-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
World Health Organization (WHO)Invitation til ministermøde om sundhed, miljø og klima30-09-2016SJ-STD-DEPLCT198840
 Borgerhenvendelse vedr. kørselsgodtgørelse11-10-2016SJ-STD-DEPRATH196827
 Borgerhenvendelse - vil gerne mødes med sundheds- og ældreministeren, social- og indenrigsministeren og miljø- og fødevareministeren omkring et projekt om sund livsstil.21-10-20161600660205528
Landbrug & FødevarerReminder: Invitation til Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde 201624-10-20161600660206325
Alkohol & SamfundInvitiation til Den Nationale Alkoholkonference den 24. - 25. januar 201622-10-20161600660205787
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 20 OMTRYK, ændret adressat20-10-20161600870206744
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Ansøgning om forlængelse af Collaborative Care - projektnr. 65404.18-10-20161601379206667
Helsingør KommuneHelsingør Kommune angående regnskab til projektnr. 22304 ­puljen til opsøgende tandpleje.24-10-20161601496206516
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee Meeting // 7-8 November 2016 // Costa Rica Accession Documents21-10-20161601765206541
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-10/16, EFTA Surveillance Authority v Iceland21-10-20161602492206495
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 383 af 17. oktober 2016.18-10-20161602492205451
UdenrigsministerietFristliste af 20. oktober 201620-10-20161602492205489
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-499/16, AZ24-10-20161602492206463
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-9/16, EFTA Surveillance Authority v the Kingdom of Norway24-10-20161602492206466
JustitsministerietJM anmoder om status for vurdering af hjemmel23-06-20161602712205910
JustitsministerietOrientering ny sagsbehandler mv.23-05-20161602712205916
NCTApply for a transport permit - radioactive materials through Denmark18-10-20161603117202510
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om KOM svar på bemærkninger vedr. data collection report21-10-20161605065205822
Faaborg-Midtfyn Kommune35. Faaborg-Midtfyn. Ansøgning til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre20-10-20161606636204540
Vesthimmerlands Kommune74. Vesthimmerland. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206376
Svendborg Kommune62. Svendborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206122
Ringkøbing-Skjern Kommune56. Ringkøbing-Skjern. Ansøgning til pulje om demensvenlig indretning24-10-20161606636205998
Herning Kommune54. Herning. Ansøgning til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre24-10-20161606636206000
Stevns Kommune53. Stevns. Ansøgning til § 15.75.43.40 Pulje til demensboliger24-10-20161606636206003
Skanderborg Kommune52. Skanderborg. Ansøgning til pulje til indretning af demensboliger23-10-20161606636206201
Ishøj Kommune76. Ishøj. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206358
Fanø Kommune66. Fanø. Ansøgning Pulje til demensegnet ombygning og indretning af Fanø Plejecenter24-10-20161606636206368
OK-Fonden67. OK-Fonden. Ansøgning til pulje for demens egnet ombygning og indretning24-10-20161606636206383
Vesthimmerlands Kommune73. Vesthimmerland. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206390
Odense Kommune88. Odense. Ansøgning til puljen til indretning af demensboliger24-10-20161606636206789
Middelfart Kommune93. Middelfart. Tre ansøgninger til puljen vedr. indretning af demensboliger24-10-20161606636206250
Helsingør Kommune58. Helsingør. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206248
Brøndby Kommune37. Ansøgning. Ansøgning vedr. demensegnet indretning og ombygning af plejecentre20-10-20161606636204880
Aalborg Kommune77. Aalborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206107
Fredericia Kommune59. Fredericia. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206245
Ikast-Brande Kommune57. Ikast-Brande. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206255
Holstebro Kommune40. Holstebro. Ansøgning samt bilag til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 201721-10-20161606636205766
Plejecenter Hejlskov47. Vejle. Ansøgning til puljen til demensegnet indretning21-10-20161606636205772
Jammerbugt Kommune45. Aleris. Ansøgning om pulje til demensindretning21-10-20161606636205776
Nyborg Kommune69. Nyborg. Ansøgning til pulje til demenegnet ombygning og indretning af plejecentre24-10-20161606636206560
Silkeborg Kommune51. Silkeborg. Ansøgning demensboliger22-10-20161606636205794
Vesthimmerlands Kommune72. Vesthimmerland. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206395
Horsens Kommune71. Horsens. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206399
Hjørring Kommune70. Hjørring. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206405
Albertslund Kommune41. Albertslund. Ansøgning til pulje til indretning af demensboliger21-10-20161606636205634
Aalborg Kommune44. Aalborg. Ansøgningspulje til demensegnet indretning21-10-20161606636205636
Gladsaxe Kommune36. Gladsaxe. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning20-10-20161606636204865
Svendborg Kommune60. Svendborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206243
Guldborgsund Kommune46. Guldborgsund. Ansøgning til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre21-10-20161606636205780
Hedensted Kommune39. Hedensted. Ansøgningsskema til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 201720-10-20161606636204532
Furesø Kommune42. Furesø. Ansøgning til puljen til demensegnet indretning21-10-20161606636205534
Frederikshavn Kommune43. Frederikshavn. Ansøgning til puljen til demensegnet ombygning21-10-20161606636205536
Hedensted Kommune38. Hedensted. Ansøgningsskema til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 201720-10-20161606636204875
Holbæk Kommune33. Holbæk. Ansøgning om tilskud fra pulje til demensboliger20-10-20161606636205511
Morsø Kommune78. Morsø. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206104
Svendborg Kommune65. Svendborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206110
Svendborg Kommune63. Svendborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206117
Guldborgsund Kommune79. Guldborgsund. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre 201724-10-20161606636206120
Silkeborg Kommune55. Silkeborg. Ansøgning til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre24-10-20161606636205954
Guldborgsund Kommune50. Guldborgsund. Ansøgningspulje til demensegnet indretning og ombygning23-10-20161606636205951
Mariagerfjord Kommune82. Mariagerfjord. Ansøgning til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre24-10-20161606636205966
Slagelse Kommune89. Slagelse. Ansøgning til puljen til indretning af demensboliger24-10-20161606636205969
OK-Fonden87. OK-Fonden. Ansøgning til puljen til demensegnet ombygning og indretning af plejeboliger 201724-10-20161606636205971
Syddjurs Kommune85. Syddjurs. Ansøgning til pulje vedr. demensboliger24-10-20161606636206005
Københavns Kommune92. København. Puljeansøgning til demensegnet ombygning og indretning24-10-20161606636206115
Randers Kommune68. Randers. Ansøgning til pulje for demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 2017(§ 16.65.43.40 Pulje til demensboliger)24-10-20161606636206320
Guldborgsund Kommune83. Guldborgsund. Ansøgning til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre24-10-20161606636205959
Greve Kommune81. Greve. Ansøgning til pulje til demensegnet ombygning.24-10-20161606636206102
Svendborg Kommune64. Svendborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206113
OK-Fonden91. OK-Fonden. Ansøgningsskema til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 201724-10-20161606636205975
Odense Kommune84. Odense. Ansøgning til Pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 201724-10-20161606636205979
Ringsted Kommune80. Ringsted. Ansøgning til pulje til demensegnet ombygning24-10-20161606636205990
Aarhus Kommune90. Aarhus. Ansøgning vedr. pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 201724-10-20161606636205992
Vejle Kommune86. Vejle. Ansøgning til pulje vedr. demensboliger24-10-20161606636205994
Svendborg Kommune61. Svendborg. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206124
Vesthimmerlands Kommune75. Vesthimmerland. Ansøgning til pulje til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre.24-10-20161606636206370
Gladsaxe Kommune34. Gladsaxe. Ansøgning til demensegnede boliger20-10-20161606636204878
 Opfølgende henvendelse vedr. HPV-vaccination29-06-20161606703206489
TV2 DanmarkVærdighedspolitik21-10-20161607865206852
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKvittering for svar på henvendelse vedr. overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen om tandlægehjælp24-10-20161608414207129
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkRykker for svar på supplerende henvendelse fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster i Danmark vedr. omskræing22-10-20161608678205751
Styrelsen for PatientsikkerhedMinder om deadline for udpegning til strategisk følgegruppe - det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter17-10-20161609021201951
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesAlkoholförslaget till folkhälsoarenan21-10-20161609054207023
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST: Honorering af influenzavaccination til børn i risikogruppe24-10-20161609437206087
MetroXpressOmskæring24-10-20161609585207036
Brønderslev KommuneNy henvendelse vedr. befordring20-10-20161609642206574
Region NordjyllandKvartalsrapport 2 - 2016 NAU - sygehusinvesteringer.30-09-20161609707205665
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Spm. S 11520-10-20161609711204352
Den danske ambassade i ItalienHøring vedr. EU-indlæg om ernæring til møde i Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed05-10-20161609735192862
SundhedsstyrelsenOpdateret anmodning fra Sundhedsstyrelsen om juridisk clearing ift. anvendelse af data til opsporing af sårbare ældre30-09-20161609741207027
SundhedsstyrelsenNy henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. anvendelse af data til opsporing af sårbare ældre18-10-20161609741207058
SundhedsstyrelsenAnmodning fra Sundhedsstyrelsen om juridisk clearing vedr. opsporing af sårbare ældre23-09-20161609741206989