Fra: 18-10-2016 til: 18-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 7017-10-2016SJ-STD-DEPFRE202255
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6917-10-2016SJ-STD-DEPFRE202254
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 7117-10-2016SJ-STD-DEPFRE202256
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 7218-10-2016SJ-STD-DEPSJE202377
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6517-10-2016SJ-STD-DEPZIQ202250
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6717-10-2016SJ-STD-DEPZIQ202252
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6817-10-2016SJ-STD-DEPZIQ202253
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6617-10-2016SJ-STD-DEPZIQ202251
Human Rights International OrganizationInvitation - International Symposium om vold mod kvinder og børn, overgreb mod børn, global terrorisme og kampen mod slaveri. 19. 23. december i Texas (USA)17-10-2016SJ-STD-SUMLLU202393
Transport og BygningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. indberetningspligt for optikere i forbindelse med kørekort14-10-20161600668202901
 Borgerhenvendelse - klage over omgørelse14-10-20161600668201360
Region MidtjyllandAnmodning om slutrraport vedr. projektet "Biologisk tilpasset behandling af ikke-småcellet lungecancer".17-10-20161600729201704
Folketinget ChristiansborgSUU alm del spm 57 + bilag17-10-20161600870202203
Sjældne DiagnoserSundhedsfaglig vurdering - helpline, Sjældne Diagnoser - Rådighedspuljen 2016.16-10-20161600903201611
Arla DanmarkStatus på arbejdsgruppens rapport om tilskud til ikke-fuldgyldige ernæringspræparater18-10-20161601004202752
Sundhed Danmark
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Region Nordjylland
Materiale til styregruppemøde for nationalt implantatregister05-10-20161601762202498
Danske RegionerOK-Nyt 040-16 Geografisk dækningsområde for hjemmebehandling hos tidligere mobil fysioterapeut tilknyttet en klinik17-10-20161602255202335
Region MidtjyllandVedr. udbetalingsanmodning mv. - Dansk Center for Partikelterapi - Sygehusinvesteringer.13-10-20161602412201479
Region MidtjyllandDansk Center for Partikelterapi - udbetalingsanmodning m.v. - sygehusinvesteringer.17-10-20161602412201474
FinansministerietOK fra FM + ingen bem. FEU vedr. ECOFIN november 2016 - KD - Rådskonklusioner om sundhed og langtidspleje18-10-20161603961203212
Social- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse om følgegruppe om stofindtagelsesrum18-10-20161606255203093
 Ny borgerhenvendelse14-10-20161606559200678
Folketingets OplysningOversender ny borgerhenvendelse14-10-20161606559200685
Vejle KommuneHenvendelse om medfinansiering til stofindtagelsesrum18-10-20161606590203029
SundhedsstyrelsenKoncern-Regnskabs oversigt over udgifter til receptioner sendt til journalisten17-10-20161606912202895
SundhedsstyrelsenSvar fra Koncern-Regnskab til journalisten vedr. Aktindsigt i udgifter til konsulenter17-10-20161606912202878
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BC18-10-2016SJ-STD-DEPLINB202371
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BB18-10-2016SJ-STD-DEPLINB202370
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BD18-10-2016SJ-STD-DEPLINB202373
Den Danske Ambassade i HollandVedr. studietur fra Sundheds- og Ældreministeriet til Holland23-08-20161608299202723
Den Danske Ambassade i HollandTransport og hotel - besøg i Nederlandene 6. og 7. september19-08-20161608299202726
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Lægeforeningen
Invitation til konference om det nære sundhedsvæsen d. 14. okt.24-08-20161608303160094
LægeforeningenTæt på patienten - Lægeforeningens forslag til et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen13-10-20161608303199548
 Borgerhenvendelse vedr. "Ad hoc information".12-10-20161608387197850
 Meddeler at morderen er afgået ved døden.14-10-20161608387200645
Nørgaard Piening Advokater ApSUddybende oplysninger vedr. tilslutning til Rammeaftale om taxikørsel13-10-20161608803202641
Nørgaard Piening Advokater ApSTilslutning til Rammeaftale om taxikørsel (delaftale vedr. Bornholm)11-10-20161608803202636
Nørgaard Piening Advokater ApSOm afgrænsning af institutioner, der deltager i fælles aftale om taxikørsel14-10-20161608803202649
Region HovedstadenEnedeligt referat af møde om kvalitetsfondsprojekterne12-10-20161608930202824
Region HovedstadenUdkast til referat af møde om kvalitetsfondsprojekterne04-10-20161608930202814
FOA - Fag og ArbejdeFOA's høringssvar: den nationale demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202731
Nationalt Videnscenter for DemensHøringssvar fra NVD: Høring over national demenshandlingsplan 2025.17-10-20161608974201903
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra DSAM: Høring over den Nationale Demenshandlingsplan 2025.17-10-20161608974201905
Dansk Psykolog ForeningHøringssvar fra Dansk Psykolog Forening: Den nationale demenshandlingsplan 2025.17-10-20161608974202095
Region MidtjyllandVedr. høring over national demenshandlingsplan 2025.14-10-20161608974202013
Dansk Gerontologisk SelskabHøringssvar fra Dansk Gerontopsykologisk Selskab: Høring over national demenshandlingsplan 2025.16-10-20161608974201901
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om frit valg efter sundhedslovens § 142, stk. 718-10-20161609063202990
GadejuristenAktindsigtsanmodning11-10-20161609063203019
Social- og IndenrigsministerietBidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. ledsageordning.17-10-20161609067202041
 Besvarelse af henvendelse vedr. hospitalerne og prioriteringer.14-10-20161609183201909
 Regarding enquiry on queationnaire for ECE Member States.14-10-20161609283201919
AmCham DenmarkDiv. til AmCham "Meet the Leaders" session/Fall Member Dinner.17-10-20161609364201803
Region MidtjyllandKvartalsrapport Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 30 juni 2016.13-10-20161609426201485
BeskæftigelsesministerietBorgerbrev vedr. ældrechecken - sendes til videre foranstaltning.17-10-20161609500201775
Brøndby KommuneSpørgsmål om kosttilskud til en terminal patient kan dækkes via § 122 i serviceloven.13-10-20161609554199188
 Borgerhenvendelse - klager over hjemmehjælpen hos moderen.12-10-20161609561199059
 I really hope you can help - 26 October - please! - vedr. besøg i Sundheds- og Ældreministeriet.13-10-20161609571199205
 Borgerhenvendelse - vedr. hverdagslivet i "udkants-Danmark".12-10-20161609575198222
Social- og IndenrigsministerietVideresender billeder fra lejlighed10-10-20161609600195735
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
S 10217-10-20161609611201992
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 34 - urigtige oplysninger i patientjournal12-10-20161609616201032
 Henvendelse fra Statens It om møde vedrørende basal it-drift i SUM13-10-20161609623202546
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6317-10-20161609625202248
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6217-10-20161609625202247
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6117-10-20161609625202246
Aalborg UniversitetHenvendelse vedr. ønske om støtte til forskningsprojekt om brug af fysioterapeuter i lægepraksis12-10-20161609626202753
 Borgerhenvendelse omkring digital opbevaring af billeder af sår på Internettet.12-09-20161609631172357
Danske RegionerOpfordring til udvikling af nationalt redskab til test af funktionsevne26-09-20161609633202942
Region HovedstadenIdentifikation af og intensiveret indsats for skrøbelige ældre med risiko for funktionstab og (gen)indlæggelse13-09-20161609635172878
Region NordjyllandHenvendelse vedrørende lægedækning10-10-20161609636196645
Danske Lægers Vaccinations ServiceTakker for hjælp til at blive leverandør til det offentlige vaccinationsprogram i England17-08-20161609637155167