Fra: 17-10-2016 til: 17-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3812-10-2016SJ-STD-DEPCRV201051
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4213-10-2016SJ-STD-DEPFRE201069
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5917-10-2016SJ-STD-DEPSJE202209
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5817-10-2016SJ-STD-DEPSJE202208
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5617-10-2016SJ-STD-DEPSJE202197
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5517-10-2016SJ-STD-DEPSJE202196
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6017-10-2016SJ-STD-DEPSJE202245
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6417-10-2016SJ-STD-DEPSJE202249
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5317-10-2016SJ-STD-DEPSJE202179
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5717-10-2016SJ-STD-DEPSJE202261
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4113-10-2016SJ-STD-DEPSJE201067
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4917-10-2016SJ-STD-DEPSJE201633
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5017-10-2016SJ-STD-DEPSJE201636
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4617-10-2016SJ-STD-DEPSJE201628
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4717-10-2016SJ-STD-DEPSJE201629
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4817-10-2016SJ-STD-DEPSJE201632
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5117-10-2016SJ-STD-DEPSJE201637
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5217-10-2016SJ-STD-DEPSJE201638
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 5417-10-2016SJ-STD-DEPSJE202186
 Borgerhenvendelse - sundhedsrapport vedr. vindmøller, miljø og mennesker08-10-2016SJ-STD-SUMAI195476
Projekt EN AF OSAnnoncering af 8.internationale stigma konference i København den 20.-22. september 201714-10-20161600660201351
Erhvervs- og VækstministerietInvitation til 3. møde i ministerkredsen om Danmark i Vækst, 25. november 201614-10-20161600660201388
Pixlemon SrlRequest to use image for marketing purposes14-10-20161600661201530
 Borgerhenvendelse - ros til ministeren17-10-20161600661201732
Afrika Kontakt - DenmarkInvitation til høring om Vestsahara 2. november kl. 10.00 i Købebenhavn17-10-20161600664201941
 Invitation til kaffemøde.15-10-20161600664201399
 Projekt om modermærkekræft samt vigtigheden af at bruge solcreme i hverdagen.17-10-20161600710201650
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. godkendelse af trichlorethylen (TCE) som proceskemikalie14-10-20161601077200688
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger14-10-20161601077200698
Køge KommuneKøge Kommune Angående regnskab til projektnr. 62130 Genoptræning af hjerneskadede.14-10-20161601343201410
Sund By NetværketInvitation til LAKS-konference10-10-20161601438201608
Ballerup KommuneRevideret budget - projekt "Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægt.14-10-20161601460200862
Rødovre KommuneVedr. Link til værdighedspolitik.14-10-20161601909200759
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 31, 32 og 33).22-07-20161602492200836
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionFollow-up note ECOFIN - EPC Report on Long-term care and Healthcare.12-10-20161603961200561
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionKom. fra Medicines for Europe vedr. Joint Report on Health Care and Long-term Care Systems and Fiscal Sustainability14-10-20161603961200594
Styrelsen for PatientsikkerhedOffentlig høring over vejledning om koordinering af forordning 883/200414-10-20161604795200713
Dansk Dystoni ForeningUdbetalingsanmodning - Aktivitetspuljen 2016.27-09-20161604946184344
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.14-10-20161605142201384
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietHøringssvar fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.17-10-20161605142201605
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven m.v.17-10-20161605142201537
FormpipeTAS - aftale vedr. uge 43.14-10-20161605590200201
 Pengene fosser ud på ingenting14-10-20161606259201393
 Ulovligheder i sundhedssystemet13-10-20161606259200296
 Landspatientregistret og fejlregistreringer14-10-20161606259201396
Vejle KommuneHenvendelse om medfinansiering til stofindtagelsesrum13-10-20161606590202085
Næstved KommuneAnsøgning til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre17-10-20161606636201646
Kalundborg KommuneAnsøgning til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre17-10-20161606636201656
Plejecenter BauneparkenAnsøgning til demensegnet indretning og ombygning af plejecentre14-10-20161606636200664
Frederikshavn KommuneSøger puljen til indretning af demensbolig17-10-20161606636201957
Frederikshavn KommuneIndretning af demensbolig - ansøgning17-10-20161606636201959
Gladsaxe KommuneAnsøgning til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 2017 - ansøgning fra afd. 114-10-20161606636201371
ÅlholmhjemmetAnsøgning til pulje til demensboliger13-10-20161606636199167
Gladsaxe KommuneAnsøgning til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 2017 - afd. A14-10-20161606636201377
Gladsaxe KommuneAnsøgning til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 2017 - ansøgning fra afd. B14-10-20161606636201380
Ikast-Brande KommuneAnsøgning til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre.14-10-20161606636201525
Billund KommuneAnsøgning vedr. demensboliger13-10-20161606636200244
Roskilde KommuneAnsøgning vedr. pulje til demensboliger12-10-20161606636198383
Plejehjemmet KildevangAnsøgning til demenspuljen13-10-20161606636199560
Gladsaxe KommuneAnsøgning til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 2017 - ansøgning fra afd. 214-10-20161606636201374
Region MidtjyllandKopi af brev vedr. Estisk besøg i Danmark - Den danske Helikopterordning.14-10-20161606724200811
Region SyddanmarkSvar fra Region Syddanmark - Vedr. forespørgsel om bortskaffelse af kanyler og udgift til kanyleboks.14-10-20161606910200212
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - svar på forespørgsel ang. kanylebokse14-10-20161606910200479
Professionshøjskolen MetropolHenvendelse om artikel i Harm Reduction Journal08-10-20161607040201986
LægemiddelstyrelsenOversigt positivlisten/negativlisten for 3. kvartal 2016 - vedr. salg på apoteker.07-10-20161607103200649
FejøforeningenRettigheder, Serviceniveau og Fejø06-10-20161607851194233
Dansk TandplejerforeningHøringssvar fra Dansk Tandplejerforening: Høring af national demenshandlingsplan 202517-10-20161608974201983
BUPL ForbundHøringssvar fra BUPL: Demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202097
Danske ProfessionshøjskolerDanske Professionshøjskolers høringssvar : demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202072
Aalborg KommuneHøringssvar fra Aalborg Kommune: Den nationale demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202030
Danske FysioterapeuterHøringssvar fra Danske Fysioterapeuter: Høring af national demenshandlingsplan 202514-10-20161608974202011
Dansk Selskab for fysioterapiHøringssvar fra Dansk Selskab for Fysioterapi: Den nationale demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202080
Teknologisk InstitutTeknologisk Instituts høringssvar: Den nationale handlingsplan for demens17-10-20161608974202077
Ældre SagenHøringssvar fra Ældre Sagen: Den nationale demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202067
KLHøringssvar fra KL: Den nationale demenshandlingsplan 202514-10-20161608974202022
DemensalliancenHøringssvar fra Demensalliancen: Høring af national demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202145
Danske RegionerHøringssvar fra DR: demenshandlingsplanen 202517-10-20161608974202028
ÆldreForumHøringssvar fra Ældreforum: Oplæg til den nationale demenshandlingsplan 202514-10-20161608974202015
AlzheimerforeningenHøringssvar fra Alzheimerforeningen: Høring af national demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202098
Dansk Sygepleje SelskabDASYS Høringssvar: Den Nationale Demenshandleplan17-10-20161608974202089
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationHøringssvar fra REHPA: Den nationale demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202024
Danske PatienterHøringssvar fra Danske Patienter: Høring vedr. national demenshandlingsplan 202517-10-20161608974202093
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om det frie valg efter sundhedslovens § 142, stk. 714-10-20161609063201872
Hvidovre HospitalDokumentation for samarbejde: legat ansøgning16-10-20161609176201543
Aalborg Universitetshospital, SydStatus for samarbejde mail 2: Pulje til PRO - ansøgning17-10-20161609181201546
Aalborg Universitetshospital, SydStatus for samarbejde: Notat om artrosecenteret i Region Nordjylland - ansøgning til PRO-pulje17-10-20161609181201545
Nordisk RådUdkast til program - høring samt opsamling.14-10-20161609196201056
 Opfølgende spørgsmål vedr. henvendelse om modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen17-10-20161609292202176
 Borgerhenvendelse - vedr. oprettelse af livstestamente11-10-20161609324197648
SundhedsstyrelsenTillægsansøgning til projektet om ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani”14-10-20161609362200872
Styrelsen for PatientsikkerhedBilag fra Styrelse for Patientsikkerhed af 14. 10.2016 vedr. Rigsrevisionens forundersøgelse om det visiterende akutområde (Akuttelefonen 1813)14-10-20161609414201186
 Borgerhenvendelse - Klage over manglende klageadgang m.v.29-09-20161609423187351
 Borgerhenvendelse - klage over manglende klageadgang m.v.28-09-20161609425186300
 Svar på spørgsmål vedrørende adskillelse af betydningen af rygning i forhold til forurening12-10-20161609467199014
 Vedr. kostråd til type 2 diabetikere13-10-20161609496199159
Statsministeriet
Danmarks Tekniske Universitet
Oversender henvendelse vedr. potentiel milliardbesparelse med ny dansk velfærdsteknologi14-10-20161609498200670
InnovationsfondenSkriftlig svar mdt. henvendelse til Innovationsfonden17-10-20161609501201865
 Tilføjelse til klage vedr. manglende udlevering af medicin på plejehjem09-10-20161609519195994
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få udleveret medicin på plejehjem09-10-20161609519195962
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBidrag fra MBUL vedr. WHO's opfølgende spørgsmål11-10-20161609523200537
SundhedsdatastyrelsenBidrag fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. WHO's opfølgende spørgsmål13-10-20161609523200496
SundhedsstyrelsenBidrag fra Sundhedsstyrelsen vedr. WHO's opfølgende spørgsmål14-10-20161609523200498
WHO´s Regionalkontor for EuropaDenmark: Baseline survey on implementation of the European child and adolescent health strategy 2015–2020.07-09-20161609523200483
 Borgerhenvendelse - ønsker ID kort med billede12-10-20161609528199044
MedComAfrapportering vedr. it-projekter for almen praksis juli kvartal 2016.14-10-20161609539201076
 Borgerhenvendelse vedr. klippekortsordningen09-10-20161609551196108
 Borgerhenvendelse - aflastning efter sygehusophold08-10-20161609552195473
 Borgerhenvendelse - forholdene på plejehjem12-10-20161609553198232
 Borgerhenvendelse - vedr. forskel på tilbud om behandling efter hvilken kommune man bor i04-10-20161609555196611
 Kopi af svar vedr. bedre sikring af Fjordhuset10-10-20161609556196677
 Kopi af henvendelse vedr. bedre sikring af Fjordhuset10-10-20161609556196671
Halsnæs KommuneKopi af henvendelse vedr. bedre sikring af Fjordhuset10-10-20161609556196675
 Kopi af henvendelse vedr. Bedre sikring af Fjordhuset10-10-20161609556196701
 Borgerhenvendelse - klage over embedslæge19-09-20161609557196620
 Borgerhenvendelse vedr. Danmarks sundhed25-08-20161609558193125
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4013-10-20161609559201064
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 414-10-20161609560201087
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 514-10-20161609560201088
 Borgerhenvendelse - vedr. forholdene for de ældre11-10-20161609563197643
 Borgerhenvendelse - ønsker information vedr. tilladelser m.m. til brug for bachelorprojekt på medicinstudiet13-10-20161609564200300
Aalborg KommuneForespørgsel vedr. madservice i kommunen09-10-20161609565195991
 Bilag 2 til borgerhenvendelse om overtrædelse af persondataloven m.m.13-10-20161609566200261
 Bilag 1 til borgerhenvendelse om overtrædelse af persondataloven m.m.13-10-20161609566200249
 Borgerhenvendelse - overtrædelse af persondataloven m.m.13-10-20161609566199734
 Bilag 3 til borgerhenvendelse om overtrædelse af persondataloven m.m.13-10-20161609566200277
 Overrækkelse af underskrifter imod Bestråling af Befolkningen04-10-20161609569190772
EHS Foreningen af el-overfølsommeFremsender 1850 underskrifter imod mikrobølgebestråling af befolkningen04-10-20161609569191212
Region SjællandSvar fra region sjælland vedr. manglende læge til 45 borgere på Agerbækhuse12-10-20161609570199003
 Borgerhenvendelse - Manglende læge til 45 borgere på Agerbækhuse10-10-20161609570196822
 Vedr. manglende læge til 45 borgere på Agerbækhuse11-10-20161609570197835
 Borgerhenvendelse - er faldet ud af livstestamenteregistret14-10-20161609572201391
 Borgerhenvendelese vedr. parodontose-behandling15-10-20161609573201402
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3912-10-20161609574201054
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
UUI alm. del - spm. 707-10-20161609584201094
 Borgerhenvendelse - vedr. kliniske forskningsforsøg uden viden/samtykke14-09-20161609602174187
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3512-10-20161609613201046
 Borgerhenvendelse - vedr. en mere udviklingsstøttende kontakt indenfor voksenpsykiatrien som et voldsforebyggende tiltag13-10-20161609614199559