Fra: 14-10-2016 til: 16-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. X - BP genstillet06-10-2016SJ-STD-DEPMAS201132
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3712-10-2016SJ-STD-DEPSJE201048
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4314-10-2016SJ-STD-DEPSJE201074
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4414-10-2016SJ-STD-DEPSJE201075
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 4514-10-2016SJ-STD-DEPSJE201084
Erhvervs- og VækstministerietVedr. besøg hos Welfare Denmark evt. i januar 2017 i Esbjerg13-10-20161600660200301
The World Economic ForumInvitation - New Leaders for Europe Community13-10-20161600660200295
3F - Fagligt Fælles ForbundDu kan stadig nå at komme med til 3Fs erhvervskonference, Vision Danmark 201613-10-20161600660199198
 Vedr. Opfølgning på møde i Dialogforum 22. september 201611-10-20161600661197828
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på besvarelse af henvendelse vedr. kontanthjælpsloftet.06-10-20161600668200853
Region SjællandSvar på spørgsmål vedr. Køge: Faserapportering til Sundhedsministeriet14-10-20161600850200465
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12 - Omtryk til finansministeren13-10-20161600870200994
Folketingets LovsekretariatSpm. S 6207-10-20161600870200958
Folketinget ChristiansborgSpm. S 62 - TRUKKET tilbage12-10-20161600870200966
Signatur A/SAnnonce om ludomaniopslag - udmøntning af midler til forebyggelse og behandling.13-10-20161601006199430
Dansk Børne Astma Center2015 regnskab og rapport, og 2016 budget og plan13-07-20161601148200995
 Borgerbrev - "kriminel sag".05-10-20161601336192160
 Borgerbrev - kopi af klage til RH´s patientkontor10-10-20161601336197053
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkRegnskab 2015-16 - Driftspuljen 2015.03-10-20161602337199938
OasisRegnskab for tilskud fra Driftspuljen, Tips- og Lottomidler 2015.30-09-20161602357199976
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiRegnskab - Driftspuljen 2015.13-10-20161602359199257
MCS Foreningen - for duft og kemikalieoverfølsommeAfregning for Drifttilskud 201528-09-20161602461186225
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse14-10-20161602492200680
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-335/16, VG Cistoca21-07-20161602492200869
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT 251 af 12. juli 201612-07-20161602492200726
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 314 af 29. august 201630-08-20161602492200760
UdenrigsministerietFristliste af 13. oktober 201613-10-20161602492200635
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 371 af 10. oktober 201611-10-20161602492200325
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-432/16, Minayo Luque (udsættelse af sagen)12-10-20161602492200374
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-473/15, Schotthöfer & Steiner (genoptagelse af sagens behandling)12-10-20161602492200355
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-475/16, K. (udsættelse af sagen)12-10-20161602492200621
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 305 af 22. august 201623-08-20161602492200817
UdenrigsministerietEUU nr. 13-16 Beslutningsreferat11-10-20161602495200350
 To Her Excellency, the most reverent honorable Mrs Minister for Health of the Kingdom of Denmark, Sundheds- og ældreminister13-10-20161602607199564
CSC Danmark A/SInstallationsvejledning og brugervejledning til LIS.12-10-20161602662200108
CSC Danmark A/SOpgradering. Udtræk til statistik over borgerbreve i LIS vil indgå i den tidligere bestilling af LIS.12-10-20161602662200105
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionEPC Report on Long-term care and Healthcare10-10-20161603961200550
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionEPC Report on Long-term care and Healthcare10-10-20161603961200555
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionEPC Report on Long-term care and Healthcare (Endelig rapport)12-10-20161603961200557
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionMødedeltagelse: EPC Report on Long-term care and Healthcare11-10-20161603961200556
Nationalt Videnscenter for DemensUdbetaling af tilskud 4. rate 2016.13-10-20161604063199299
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretKlage over afgørelse, udlodningsmidler ældreorganisationer27-09-20161604133184549
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretNytænkende initiativer bør også komme i betragtning til udlodningsmidler27-09-20161604133184547
MCS Foreningen - for duft og kemikalieoverfølsommeUnderskrevet ansøgning fra aktivitetspuljen 201628-09-20161604222186223
Hiv-DanmarkAccept af tilskudsbetingelser og udbetalingsanmodning22-09-20161604289180707
Syddansk UniversitetBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. levering af lægemidler til undervisningsformål.12-10-20161604974198848
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar fra Dansk Kiropraktor Forening vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.14-10-20161605142200788
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar fra SIM vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.14-10-20161605142200764
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.14-10-20161605142200841
Dansk SygeplejerådHøringssvar fra Dansk Sygeplejeråd vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.14-10-20161605142200340
JordemoderforeningenHøringssvar fra Jordemoderforeningen vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.14-10-20161605142200518
Ældre SagenHøringssvar fra Ældre Sagen vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.13-10-20161605142200179
TandlægeforeningenHøringssvar fra Tandlægeforeningen vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.13-10-20161605142200184
Retspolitisk ForeningHøringssvar fra Retspolitisk Forening vedr. ændring af sundhedsloven mv.13-10-20161605142199161
 Vedr. klage - ønsker at få vurderet sin sag.12-10-20161605318198847
 Ny henvendelse - klage.12-10-20161606559198211
 Ny henvendelse - klage.12-10-20161606559198207
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
MF Lotte Rod
Orientering til satspuljeordførerne vedr. puljen til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.11-10-20161606590199997
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Redegørelse af 11. oktober 2016 om DAMD fra Danske Regioner.11-10-20161607322197574
 Kommentar til svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren - vedr. aldersbetinget behandling.12-10-20161607844199715
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. V - BN genstillet06-10-20161608154201125
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. U - BL genstillet06-10-20161608154201123
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. Ba - BM genstillet07-10-20161608154201126
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. S - BJ genstillet06-10-20161608154201122
 Svar på henvendelse vedr. statslig besparelse på tandplejeområdet.13-10-20161608544199647
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. Z - BR genstillet06-10-20161608716201154
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. Y - BQ genstillet06-10-20161608716201149
European Commission DG SANTESave the date - HSPA meeting in Vienna, 14. December.12-10-20161608741199388
Folketingets BeskæftigelsesudvalgBEU samrådsspm. F, G og H - CQ, CR og CS genstillet05-10-20161608836200560
Det Administrative BibliotekSvar fra DAB ang. forespørgsel om forarbejderne til lov om offentlig sygesikring14-10-20161608857200791
Det Administrative BibliotekSvar fra DAB på forespørgsel om betænkning nr. 568 af 1970 om sikring af søfarende i sygdomstilfælde14-10-20161608857201027
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AG - BØ genstillet06-10-20161609004201108
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietDokumenter til brug ved vurdering af evt. overtagelse af henvendelse - spørgsmål vedr. botilbud.05-10-20161609064199632
 Borgerhenvendelse vedr. realiteterne omkring bygningen - plejecenter.19-09-20161609064177188
KLFra KL: Eksempel på pårørendeindsats i Helsingør13-10-20161609073200754
Aarhus UniversitetshospitalBilag 2: Ansøgning til PRO-puljen14-10-20161609177200499
OUH Odense universitetshospitalFremsendelse af bilag: Ansøgning til PRO-puljen14-10-20161609197200181
 Opfølgende svar på spørgsmål vedr. høreapparater.13-10-20161609213199719
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning vedr. korrespondance med Alzheimerforeningen.13-10-20161609217198976
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning i korrespondance med Alzheimerforeningen.12-10-20161609217198972
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning i korrespondance med Alzheimerforeningen.12-10-20161609217198968
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning - afsendt svar til DR - vedr. korrespondance med Alzheimerforeningen.12-10-20161609217198951
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning i korrespondance med Alzheimerforeningen.12-10-20161609217198964
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning i korresponcance med Alzheimerforeningen.12-10-20161609217198960
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning i korrespondance med Alzheimerforeningen.12-10-20161609217198955
Statens Institut for FolkesundhedSIF tilbagemelding vedr. Høring over Kommissionens forslag til forordning om fælles ramme for europæiske statistikker på socialområdet.13-10-20161609284199607
Social- og IndenrigsministerietLynhøring - Grund- og Nærhesnotat ang. IESS.11-10-20161609284199593
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AS - CK genstillet06-10-20161609311201102
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AR - CJ genstillet06-10-20161609311201100
AmCham DenmarkAmCham "Meet the Leaders" session/Fall Member Dinner - program.13-10-20161609364199087
 Vedr. svar på henvendelse om organdonation.13-10-20161609391199350
Alectia A/SKvalitetsfondsprojekterne FSTA 14. oktober 2016.pptx13-10-20161609431200493
Aarhus KommuneRefusion på udgifter vedr. kinesisk studerende?13-10-20161609471199269
CoreActDebatskabende teaterdokumentar om demens.08-10-20161609494199514
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkRegnskab 2015-16 - Aktivitetspuljen 2015.03-10-20161609511199933
 Borgerhenvendelse - klage over patientvejledning13-10-20161609518199523
 Borgerhenvendelse - klage over manglende svar fra ministeren13-10-20161609519199155
 Borgerhenvendelse om rettelse i patientjournal12-10-20161609526200577
 Yderligere fra borger om at slette i journal14-10-20161609526200728
 Borgerhenvendelse om donorregistret09-10-20161609540200813
 Borgerhenvendelse - organdonation12-10-20161609542199043
 Borgerhenvendelse - organdonation12-10-20161609543199017