Fra: 13-10-2016 til: 13-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
JustitsministerietVideresender borgerhenvendelse - tvangsindlæggelse og anbringelse af børn og unge07-10-2016SJ-STD-CAPTIASYS1196619
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSpørgsmål til projekt i "Puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejecentre for 2016".11-10-2016SJ-STD-DEPSDPE198408
IDEFILM”Syge” bliver raske af at give blod - en positiv historie13-10-2016SJ-STD-SUMAI199170
 Borgerhenvendelse - psykisk syg, diagnoser m.m.04-10-2016SJ-STD-SUMAI191571
Foreningen af Speciallæger - FASInvitation til FLCD's årsmøde om den patientansvarlige læge dem 25. januar 201712-10-2016SJ-STD-SUMAI198488
 Borgerhenvendelse - Hvor bestrålet et samfund skal vi have, før nogen reagerer?08-10-2016SJ-STD-SUMAI195459
Vidensråd for ForebyggelseInvitation til konferencen 'Forebyggelse af nedsat frugtbarhed´10-10-2016SJ-STD-SUMLLU196024
 Borgerhenvendelse - kommunens håndtering af psykiske syge børn27-09-2016SJ-STD-DEPTAAR185492
The Patient Safety Movement FoundationInvitation til deltagelse i panel for sundhedsministre ved det 5. årlige World Patient Safery Sicience & Technology topmøde den 4. februar 201701-10-20161600660199233
Danske RegionerInvitation til konference den 5. april 2017 i Aarhus12-10-20161600660199054
MF Britt BagerVideresender henvendelse vedr. indberetningspligt og frakendelse af kørekort11-10-20161600668197620
ModerniseringsstyrelsenFleksjobordningen - indberetning - udlodningsmidlerne 2016.12-10-20161600832198196
 Borgerbrev - Staten Danmark skal betale for kriminelle handlinger10-10-20161601336197054
 Borgerbrev - kopi af klage til Region Hovedstadens patientklagenævn11-10-20161601336197044
 Borgerbrev - den danske stat skal betale for kriminelle hændelser11-10-20161601336197047
JustitsministerietNy henvendelse vedr. tilføjelser til journal13-10-20161601349199716
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 034-16 - Influenzabekendtgørelse og afregningsaftale - 2016/201730-09-20161602255187715
Danske RegionerOK-Nyt 036-16 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-10-201603-10-20161602255189335
Danske RegionerOK-Nyt 038-16 Regulering af knæk- og nedre omsætningsgrænser for speciallæger06-10-20161602255193870
Danske RegionerOK-Nyt 038-16 RETTET - Regulering af knæk- og nedre omsætningsgrænser for speciallæger11-10-20161602255197641
Danske RegionerOK-Nyt 035-16 Henvisning til fortsat behandling for en gruppe 2 sikret – psykiatri11-10-20161602255196837
Danske RegionerOK-Nyt 039-16 Indbetaling til fonden for forskning kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis13-10-20161602255199193
Danske RegionerOK-Nyt 036-16 RETTELSE - Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-10-201605-10-20161602255193151
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentDanish representative10-10-20161602535198892
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentOpfordring til ministerdeltagelse fra OECD12-10-20161602535198901
Nordsjællands Hospital - HillerødAng annonce om klinisk forsøg på raske forsøgspersoner13-10-20161602700199283
Københavns KommuneUdbetaling af tilskud vedr. stofindtagelsesrum12-10-20161603509199214
RigsrevisionenVedr. Viborg og Kolding <8088>12-10-20161603608197965
RigsrevisionenNyt materiale til opfølgning på beretning om sygehusbyggerier II13-10-20161603608199365
Social- og IndenrigsministerietFra SIM: Oplæg til survey vedr. sammenhængende indsatser11-10-20161604747199648
ÆldreForumHøringssvar fra Ældreforum - vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.21-09-20161605142180882
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.12-10-20161605142198495
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. ændring af sundhedsloven, autorisationsloven mv.12-10-20161605142198830
Odense KommuneOdense Kommune revideret projektbeskrivelse til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.21-09-20161605336199006
Odense KommuneOdense Kommune budget til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.12-10-20161605336198999
Tårnby KommuneTårnby Kommune spørgsmål til projektnr. 65271 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.11-10-20161605449199224
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune - Ældremilliarden.11-10-20161605502198628
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune - Ældremilliarden.04-10-20161605502198635
 Tilføjelse: Mangelfuld journalføring ødelægger liv12-10-20161606259197853
 Mangelfuld journalføring ødelægger liv12-10-20161606259197851
Esbjerg KommuneKlippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.12-10-20161606834198431
Esbjerg KommuneKlippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.12-10-20161606834198434
Helsingør KommuneKlippekortsordningen - Regnskabsaflæggelse for 2015.15-08-20161606856198456
Køge KommuneHvem skal afholde udgiften? Rykker for svar - psyk05-10-20161606979191832
SundhedsdatastyrelsenNy ugentlig dataleverance - udredningsret29-09-20161607546200042
Region SyddanmarkRefusion af udgifter ifm. donation13-10-20161607574198986
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus02-09-20161607858199291
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus05-09-20161607859199292
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus07-09-20161607859199298
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus16-09-20161607860199301
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus19-09-20161607861199302
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus22-09-20161607861199303
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus29-09-20161607862199275
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus28-09-20161607862199304
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus27-09-20161607862199274
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus30-09-20161607862199276
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus07-10-20161607863199284
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus05-10-20161607863199310
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus03-10-20161607863199277
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus06-10-20161607863199282
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus05-10-20161607863199281
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus04-10-20161607863199280
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus12-10-20161607864199319
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus12-10-20161607864199312
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus10-10-20161607864199287
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus11-10-20161607864199290
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus12-10-20161607864199317
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus12-10-20161607864199316
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus10-10-20161607864199311
 Værdighedsmilliard og friplejeboliger06-10-20161608424199580
Danmarks Tekniske UniversitetConsulting project - next meeting12-10-20161608519199567
Danmarks Tekniske UniversitetConsulting project - next meeting13-10-20161608519199780
SundhedsdatastyrelsenNationale mål - halvårsoffentliggørelse.11-10-20161608558198711
SundhedsdatastyrelsenNationale mål - halvårsoff.12-10-20161608558198702
Danske RegionerVedr. Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) på eSundhed.12-10-20161608558198704
Danske Regioner
KL
MedCom
DR svar: Vedr. Anmodning om udtalelese fra MedCom's formandskab til Statrevisorernes beretning nr. 25/2015 om revision af statsregnskabet for 201513-10-20161608696199555
SundhedsdatastyrelsenReferat af møde i Koordinationsgruppen 12. sept. 2016 + revideret notat vedr. LPR3-emner07-10-20161608749200035
Healthcare DenmarkAnmodning om forord til white papers13-10-20161608841198843
ErgoterapeutforeningenErgoterapeutforeningen: Høringssvar vedr national demenshandlingsplan 202511-10-20161608974199670
AnkestyrelsenAnkestyrelsen: Høringssvar om national demenshandlingsplan13-10-20161608974199675
SocialpædagogerneSocialpædagogernes Landsforbund: Høringssvar til Demenshandleplan 202511-10-20161608974199664
Dansk SygeplejerådDSR: Høringsvar ifm national demenshandlingsplan 202513-10-20161608974199683
 Spørgsmål vedr. afslag fra kommunen på oprettelse af Seniorbefællesskab i bygninger hvor der tidligere var plejecenter21-09-20161609064180096
 Borgerhenvendelse om paradentose28-09-20161609220186313
Øfeldt Centrene ApSNy anmodning om aktindsigt vedr. Øfeldt Centrene12-10-20161609268199473
AmChamDenmarkAmCham "Meet the Leaders" session/Fall Member Dinner.11-10-20161609364198420
Region MidtjyllandFlytte møde vedr. skærpet tilsyn med DNU den 2. december13-10-20161609428199618
Alectia A/SFSTA fredag den 14. oktober Kolding - NSs indlæg.11-10-20161609431198189
 Henvendelse vedr. ophør af psykologhjælp12-10-20161609445198183
Region SyddanmarkSpørgsmål vedr. RCT-Jylland (Rehabiliteringscenter for Torturofre) m.v.10-10-20161609450196213
 Borgerhenvendelse - forslag til problematikken omkring organdonation07-10-20161609453194482
ErgoterapeutforeningenBeskikkelse af nævnsmedlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.12-10-20161609460198638
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 3312-10-20161609466198343
 Borgerhenvendelse - sukker er den største dræber11-10-20161609467197232
 Borgerhenvendelse vedr. reklamering for E-cigaretter11-10-20161609475196831
DR Danmarks RadioAktindsigtsanmodning fra DR's Sundhedsmagasin i dokumenter fra postlisten12-10-20161609477198724
 Borgerhenvendelse - vedr. betaling for hjælpemidler til brug for kontinuerlig glukosemåling03-10-20161609478190726
 Kandidatstuderende om kommunernes forebyggelsesarbejde07-10-20161609480194784
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 78 til mundtlig besvarelse12-10-20161609481198803
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 79 til mundtlig besvarelse12-10-20161609481198804
 Den nye national demenshandlingsplan13-10-20161609487199398
 Den nye national demenshandlingsplan11-10-20161609487199396
Foreningen Quit DiabetesNye kostråd til type 2 diabetikere11-10-20161609496196844
 Borgerhenvendelse vedr. ældrechecken05-10-20161609500191769