Fra: 11-10-2016 til: 11-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgMOF samrådsspm. R11-10-2016SJ-STD-DEPSJE197722
Brønderslev KommuneAnmodning om besvarelse af spørgsmål vedr. rådgivning af private dagplejere11-10-2016SJ-STD-SUMLFI197137
Det Kongelige TeaterInvitation til teateroplevelsen "Human afvikling"10-10-20161600664196696
Holmens KirkeInvitation til Allehelgenskoncert i Holmens Kirke den 1. november 201601-10-20161600664196609
Transport og BygningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. nul tolerance for spiritus kørsel, højresvingsulykke og spøgelsesbilister11-10-20161600668196814
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AM06-10-20161600870197261
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AL06-10-20161600870197263
KontinensforeningenAnsøgning Kontinensforeningen - supplerende bilag - Projekt landsdækkende Patientundervisning10-10-20161600903196953
 HF søger rådighedspuljen 2016 - hjælp til borgere.10-10-20161600903195871
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. affaldsdirektivet07-10-20161601077195071
Region MidtjyllandDansk Center for Partikelterapi (DCPT) - vedr. sygehusinvesteringer.10-10-20161602412196030
Region MidtjyllandErstatningspersonale i delelement 111-10-20161603328197532
 Evaluering - psyk03-10-20161603459190734
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS svarer Region Sjælland på spm. om orienteringer om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet11-10-20161603593197388
Region HovedstadenNy forsøgsperiode for akutlægebilsordningen på Bornholm - nyt budget07-10-20161604070196879
Alfa-1Udbetalingsanmodning - Alfa-1 Danmarks - Aktivitetspulje 2016.07-10-20161604938195678
Danske RegionerIndstilling vedr. ny repræsentant i Antibiotikarådet10-10-20161605054196621
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. C - AL genstillet06-10-20161605957197700
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. B - AK genstillet06-10-20161605957197701
 Ny henvendelse - psyk06-10-20161606559193476
Region HovedstadenFaserapportering Nyt Hospital Hvidovre03-10-20161606748195772
 Høringssvar HJL - vedr. anmeldelse af omskæringer.10-10-20161607114195336
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS' svar vedr. bemærkningerne til befordringsbekendtgørelsen11-10-20161607174197535
Styrelsen for PatientsikkerhedStatus for svar ved. befordringsbekendtgørelsen10-10-20161607174196641
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. F - AW genstillet06-10-20161607577197706
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. G - AX genstillet06-10-20161607577197707
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. H - AY genstillet06-10-20161607577197709
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. I - AÆ genstillet06-10-20161607577197710
Dansk Narkolepsi ForeningUdbetalingsoplysninger - Aktivitetspuljen 2016.04-10-20161607946195859
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. J - tidl. BA06-10-20161608146196836
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. N - BE genstillet06-10-20161608168197727
Folketinget ChristiansborgSUU Samrådsspm. K - BB genstillet06-10-20161608292197721
PropaSpørgsmål til "ikke kommercielle" aktiviteter - Driftspuljen 2016.07-10-20161608455195685
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO)Dok. "ikke kommercielle" aktiviteter - Driftspuljen 2016.03-10-20161608457195662
Folketinget ChristiansborgSUU Samrådsspm. Q tidl. BH06-10-20161608505197589
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. M tidl. BD06-10-20161608505197616
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. R tidl. BI06-10-20161608505197597
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. L tidl. BC06-10-20161608505197611
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. O tidl. BF06-10-20161608505197612
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. P tidl. BG06-10-20161608505197613
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. A tidl. AH06-10-20161608505197581
Danmarks Tekniske UniversitetConsulting project - next meeting05-10-20161608519197339
Danmarks Tekniske UniversitetConsulting project - next meeting07-10-20161608519197344
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. Ø tidl. BT06-10-20161608624197102
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. Æ tidl. BS06-10-20161608624197095
Folketinget ChristiansborgSUU Samrådsspm. Å tidl. BU06-10-20161608624197106
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingNotat om evaluering af CMM samt resume fra møde i den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel10-10-20161608675195778
Statens Institut for FolkesundhedKronikerfremskrivning - metode.06-10-20161608731195758
Healthcare DenmarkHealthcare DENMARK white paper styregruppemøde - koordinering af evt. ministerbidrag06-10-20161608841197338
Healthcare DenmarkKrav til billeder11-10-20161608841197358
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AJ tidl. CB06-10-20161608993197134
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AI tidl. CA06-10-20161608993197131
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AF - BÆ genstillet06-10-20161608993197124
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AH - BÅ genstillet06-10-20161608993197127
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AK tidl. CC06-10-20161608993197138
Danske RegionerDR - Bidrag til besvarelse af spørgsmål vedr. lægedækning.10-10-20161608994196559
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AD - BY genstillet06-10-20161609031197662
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AE - BZ genstillet06-10-20161609031197663
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AC - BX genstillet06-10-20161609031197660
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om det frie valg efter sundhedslovens § 142, stk. 707-10-20161609063197270
 Svar på borgerhenvendelse vedr. manglende svar inden for sundhedsvæsenet09-10-20161609071196008
KLYderligere eksempel fra KL på støtte til pårørende11-10-20161609073197545
KLTilbud til pårørende til personer med senhjerneskade - Helsingør11-10-20161609073197703
Center for Biosikring og BioberedskabUdtalelse vedr. klage - udpegning af sikringsansvarlig.07-10-20161609102195338
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. AQ - CI genstillet06-10-20161609106197089
 Tak for svar på henvendelse vedr. tobaksrygning foran bygninger11-10-20161609119197251
 Takker for svar på borgerhenvendelse vedr. tobaksadvarsler11-10-20161609122196741
 Borger beder om uddybende svar - vedr. afslag på aktindsigt.09-10-20161609143195291
Nordisk RådDagsorden til møde onsdag d. 12 oktober 2016 om AMR10-10-20161609196197066
AlzheimerforeningenUdkast til PM om Demensvenligt Danmark19-09-20161609217196526
AlzheimerforeningenTak for snakken! - vedr. medicin.23-09-20161609217196528
Charlottenlund FodklinikSvar på henvendelse vedr. sundhedskort11-10-20161609340196938
Region MidtjyllandTillægsansøgning til projektet om ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani”29-09-20161609362195756
Gentofte KommuneMail fra Gentofte Kommune vedr. tidligere korrespondance om fortolkning af bek. § 5 - respirationsinsufficiens.10-10-20161609381196305
Vesthimmerlands KommunePulje - Det gode hverdagsliv - Aktiv Udeliv.23-09-20161609382196369
LæseforeningenPulje Det gode hverdagsliv - Standardrapport 2015 - Erfaringsopsamling 2015.09-12-20151609382196418
Vesthimmerlands KommunePuljen - Det gode hverdagsliv - Wellness som ældreaktivitet.23-09-20161609382196344
Vesthimmerlands KommunePulje - Det gode hverdagsliv - Wellness som ældreaktivitet.23-09-20161609382196374
Egedal KommunePulje Det gode hverdagsliv - Standardrapport 2016 - Nærvær i Nuet.01-09-20161609382196384
Frivillig på De 3 EgeRegnskab for 2014-2015 - Det gode hverdagsliv.20-05-20161609382196400
Ringkøbing-Skjern KommunePulje Det gode hverdagsliv - Ud i det Blå Fjordparken - Overskud.14-01-20161609382196411
Brøndby KommunePulje Det gode hverdagsliv - Regnskabsaflæggelse - Erindringsdans.07-12-20151609382196427
 Pulje Det gode hverdagsliv - regnskab 2014-2015.03-12-20151609382196432
AIDS-FondetSvar på anmodning om ændret anvendelse af FL midler07-10-20161609404195088
Danske RegionerDR tilbagemelding: Registreringsvejledning til udredningsretten13-09-20161609409197069
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med DNV 17. august 2016 - skabelon til reserveopfølgning06-10-20161609420197331
Ansatte Tandlægers OrganisationAnmodning om aktindsigt i rapporten fra arbejdsgruppen vedr. omsorgstandpleje m.v.11-10-20161609430197386
SundhedsdatastyrelsenLokaladministratorrettigheder i Departementet og DKEtik24-08-20161609433197469
SundhedsdatastyrelsenLokaladministratorrettigheder i Departementet og DKEtik23-09-20161609433197467
Region MidtjyllandSpørgsmål om honorering for influenzavaccination af kronisk syge børn i alderen 6 måneder til og med 8 år04-10-20161609437191075