Fra: 31-10-2016 til: 31-10-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FORCE TechnologyVedr. multiresistente bakterier som MRSA28-10-2016SJ-STD-DEPCHO212410
Vesthimmerlands KommuneRegneark og skabelon til afrapportering27-09-2016SJ-STD-DEPPKS184551
Thisted KommuneForespørger til tidligere henvendelse vedr. regneark til regnskab på "Projekt Spiseven"13-10-2016SJ-STD-DEPPKS199173
Thisted KommuneEfterlyser regneark til regnskab på "Projekt Spiseven"05-10-2016SJ-STD-DEPPKS193158
Vordingborg KommuneFremsender dokumenter vedr. klippekort 201504-10-2016SJ-STD-DEPPKS191517
Vejle KommuneOpfølgning på accept af tilskudsbetingelser og anmodning om udsættelse06-10-2016SJ-STD-DEPPKS193889
Odense KommuneRevisorgodkendte regnskaber for ældremilliarden06-10-2016SJ-STD-DEPPKS194232
Bolig HorsensRykker for svar vedr. moms07-09-2016SJ-STD-DEPPKS169654
Horsens KommuneSkabelon til afrapportering af projekt 'Spisevenner i Horsens Kommune'19-09-2016SJ-STD-DEPPKS178021
Plejecentret SkanselyetAflæggelse af regnskab - efterlyser særligt regneark19-09-2016SJ-STD-DEPPKS177918
Hvidovre KommuneAnsøgning om overførsel af uforbrugte ældrepuljemidler21-09-2016SJ-STD-DEPPKS179742
Odense KommuneAfventer svar vedr. uforbrugte midler22-09-2016SJ-STD-DEPPKS180731
Københavns KommuneAnsøgning om opskalering af projekter for ældrepakkerne 2014 og 201523-09-2016SJ-STD-DEPPKS183030
CASAProjektregnskab for projekt "Kom med..." opsporing og omhu i seniornetværk"28-10-2016SJ-STD-DEPPKS212922
Plejecentret SkanselyetEfterlyser regneark til brug for aflæggelse af regnskab03-10-2016SJ-STD-DEPPKS189612
Guldborgsund KommuneØnsker ændring af bevillingen04-10-2016SJ-STD-DEPPKS191055
Egedal KommuneØnsker skabelon til afrapportering af projekt Aktive Ældre06-10-2016SJ-STD-DEPPKS193885
OligofreniforeningenSpørgsmål vedr. ophavsret - psyk02-10-2016SJ-STD-DEPSBRE189113
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. undtagelser i den danske udgave af WHO's ICD-10 diagnose-system15-09-2016SJ-STD-DEPSBRE176038
PsykiatriFondenInvitation til Psykiatrifondens 20 års jubilæum den 10. oktober 201623-09-2016SJ-STD-DEPSBRE182255
Kildehøj PrivathospitalBekymringsspørgsmål vedr. spiseforstyrrelser05-09-2016SJ-STD-DEPSBRE167252
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 13031-10-2016SJ-STD-DEPSJE213920
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 13131-10-2016SJ-STD-DEPSJE213921
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - spm. 13231-10-2016SJ-STD-DEPSJE213922
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12128-10-2016SJ-STD-DEPSJE213169
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11427-10-2016SJ-STD-DEPSJE213194
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12931-10-2016SJ-STD-DEPSJE213919
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11728-10-2016SJ-STD-DEPSJE213161
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11828-10-2016SJ-STD-DEPSJE213167
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12628-10-2016SJ-STD-DEPSJE213184
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12428-10-2016SJ-STD-DEPSJE213181
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11528-10-2016SJ-STD-DEPSJE213159
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11628-10-2016SJ-STD-DEPSJE213160
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12228-10-2016SJ-STD-DEPSJE213177
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12328-10-2016SJ-STD-DEPSJE213178
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12528-10-2016SJ-STD-DEPSJE213183
RealdaniaInvitation til møde om samarbejde om Realdanias nye kampagne Rum og Fællesskaber for ældre31-10-2016SJ-STD-SUMLLU213319
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12028-10-2016SJ-STD-DEPKLM213168
 Anmodning om udtræden af Forfremmelsesrådet29-10-20161600659213408
World Health Organization (WHO)9TH GLOBAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION in Shanghai from 21-24 November27-10-20161600660212296
Region SjællandAflysning af fællesmødet mellem de 17 borgmestre, Regionsrådets formandskab og Mf'ere valgt i Region Sjælland28-10-20161600660212944
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitekter, Design og KonserveringOverrækkelse af gave til ministeren og præsentation af demensprojekt på Designskolen28-10-20161600660212939
MCH Messecenter HerningInvitation: Red Hot Chili Peppers 201629-10-20161600664212960
 Spørgsmål vedr. supplerende ydelse (ældrecheck)28-10-20161600668212921
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. indvandre som føder i Danmark og ret til familiesammenføring31-10-20161600668213870
 Borgerhenvendelse - sendes i job med depression og angst29-10-20161600668212955
 Borgerhenvendelse - svenske indvandrere føder i København29-10-20161600668212950
 Borgerhenvendelse - Min kones sygdomsforløb30-10-20161600668212972
 Borgerhenvendelse om tilskud til glutenfri kost30-10-20161600668212998
 Ønsker interview om hjemmepleje31-10-20161600710213062
Porno og SamfundPorno og Samfund Spørgsmål vedr. ansøgning til rådighedspuljen25-10-20161600903213819
KontinensforeningenFra Kontinensforeningen - suplerende oplysninger Åben Patientundervisning - uddybning af budgettet31-10-20161600903213896
KLKL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 12. og 13. maj 201611-04-2016160111967637
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde vedr. evaluering af pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade31-10-20161601293213863
 Borgerbrev - Beskidte tricks i Patienterstatningen19-10-20161601341203234
UdenrigsministerietSend til anden UM-mail: Svar til generaldirektør XPM.28-10-20161601961212473
UdenrigsministerietOversendelse af meddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet til Kommissionen DG Health and Food Safety vedr. deltagelse i fælles udbud af vaccinationer28-10-20161601961212974
UdenrigsministerietFra UM: Overlevering af svar til generaldirektør XPM til EU-repræsentationen28-10-20161601961212523
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 45, 46 og 47)28-10-20161602492212269
Diagnostisk CenterPartshøring i forbindelse med klage over afslag på udlevering af oplysninger fra patientjournaler til forskningsprojekt26-09-20161602547189952
JustitsministerietRykker vedrørende spørgsmål om kørekortsagsbehandling og tilsyn.27-10-20161602897210871
JustitsministerietSvar efter rykker - Vedrørende spørgsmål om kørekortsagsbehandling og tilsyn26-10-20161602897210870
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer SUM om afgørelse vedr. videregivelse af (unødvendige) oplysninger10-10-20161603052210947
 Borgerbrev - Fremsender en psykiatrisk evaluering21-10-20161603459205522
World Health Organization (WHO)WHO - note verbale contact information16-08-20161603462161456
Region MidtjyllandStøtteerklæring vedrørende Social- og Sundhedsskolen Silkeborg - udbud af ambulanceassistentuddannelsen13-09-20161604016173376
SundhedsstyrelsenKL's faglige høringssvar vejledning om planlægning af sundhedsberedskab31-10-20161604049213280
SundhedsstyrelsenVedr. Fælles høringssvar fra kommunerne i Region Syddanmark vedr. Sundhedsberedskabsplan27-10-20161604049213294
Altamira Studio TeaterForespørger om svar på ansøgninger til puljer til livskvalitet på plejecentre.30-06-20161604827134006
Foreningen af Socialchefer i DanmarkDagsordenen for dialogmødet med ministeren og departementschefen fredag den 24. juni 201607-06-20161606194114524
Region MidtjyllandVisit to HEMS-Denmark28-10-20161606724212471
 Borgerhenvendelse - pris for at få gamle på sygehus26-05-20161607143104622
Novi AdvokaterneForeløbige bemærkninger til anmodning om aktindsigt og anmodning om fristudsættelse28-10-20161607331212959
FinansministerietBrev fra finansministeren om dispositionsbegrænsning02-06-20161607585110385
 Borgerhenvendelse - SUM budget for 201629-07-20161607666145907
Center for MedarbejderudviklingDet høje sygefravær indenfor ældreområdet er en barriere hvis man ønsker en mere meningsfuld tilværelse for beboerne og en højere faglighed31-08-20161607850163966
 Borgerhenvendelse - bekymringshenvendelse vedr. OPP-Skejby30-09-20161608280187362
Praktiserende Lægers Organisation - PLOPowerpoints fra konference17-10-20161608303202349
 Information der synes udeladt i behandlingen i forbindelse med arbejdsskadesag04-09-20161608387166369
SundhedsstyrelsenHøring over ændring af BEK 1257 om uddannelse af speciallæger14-09-20161608559174119
 Borgerhenvendelse om overmedicinering på Køge Sýgehus i Region Sjælland18-08-20161608559156360
 Borgerhenvendelse - hjælpemidler efter udskrivelse fra hospitalet30-08-20161608594163460
 Borgerhenvendelse - manglende ambulancekørsel06-09-20161608643168212
 Borgerhenvendelse - manglende ambulancekørsel06-09-20161608643172993
 Borgerhenvendelse - organdonation15-09-20161608729175594
 Spørgsmål vedr. klagemuligheder15-09-20161608807174445
Region HovedstadenSpørgsmål vedr. fortolkning af retningslinjer for drænage i hjemmet20-09-20161608927178896
World Health Organization (WHO)WHO - 3. globale finansieringsdialog22-09-20161609037188857
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til livstetamente23-09-20161609065181057
Danske RegionerFra Danske Regioner vedr. tilbud til pårørende i regionalt regi31-10-20161609073213594
 Borgerhenvendelse - tilbagekaldelse af livstestamente23-09-20161609094182405
Arla DanmarkKlage over afgørelse fra Center for Biosikring og Bioberedskab29-09-20161609102186717
 Borgerhenvendelse - retningslinier for lægekonsulenter27-09-20161609126184973
 Anmodning om aktindsigt28-09-20161609143186314
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetLancering af Program PRO23-09-20161609144181661
 Borgerhenvendelse - ventetid på organ28-09-20161609146185772
 Borgerhenvendelse - vedr. psykiatrien18-10-2016SJ-STD-DEPSDE203230
 Borgerhenvendelse - indlæg om problemer på institutioner og bosteder23-10-2016SJ-STD-DEPSDE206176
Monday Media ApSAktindsigt vedr. brugen af efteruddannelsessteder15-09-20161609205175608
 Borgerhenvendelse - Rygning og rygestop02-10-20161609207189119
 Borgerhenvendelse - alder på organdonation04-10-20161609260191066
World Health Organization (WHO)WHO - Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations26-09-20161609264187407
Øfeldt Centrene ApSAnmodning om aktindsigt Vedr. Øfeldt Centrene30-09-20161609268187574
 Borgerhenvendelse - ændring af reglerne vedr. tilmelding som organdonor27-09-20161609274191530
 Questionnaire for ECE Member States23-09-20161609283181659
Danmarks StatistikHøring vedr. Kommissionens forslag til forordning vedr. fælles ramme for europæiske statistikker på socialområdet16-09-20161609284176639
Agency for Health Technology Assessment and Tariff SystemCost of health care services in Denmark19-09-20161609285179022
 Borgerhenvendelse - hvordan søger man dispensation04-10-20161609306191610
 Aktindsigtsanmodning - organdonation07-10-20161609361194512
 Tilføjelse til tidligere mail om organdonation07-10-20161609387195449
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. organdonation08-10-20161609399195964
 Borgerhenvendelse - ønsker at få oprettet et livstestamente23-08-20161609406183512
 Borgerhenvendelse - vedr. fejl på siden om oprettelse af livstestamente28-09-20161609416184983
Lejre KommuneAnsøgning om ændring af aktiviteter og formål af pulje til demensboliger26-09-20161609456183739
Albertslund KommuneArgumenter i udligningsdebatten07-10-20161609473194474
Folketingets OmbudsmandFra FT's Ombudsmand: Fremsender kopi af brev vedr. manglende svar på henvendelse28-10-20161609519212423
 Borgerhenvendelse - reglerne for aktiv dødshjælp og organdonation bør ændres27-09-20161609522184980
 Borgerhenvendelse - klage over mors hjemmehjælpsbesøg16-10-20161609561201520
 Underskrifter fra "Imod mikrobølgebestråling af befolkningen" afleveres til udvalget den 4. oktober 201604-10-20161609569190773
Region SjællandKopi af svar vedr. manglende læge til 45 borgere på Agerbækhuse11-10-20161609570197023
DLR Project Management AgencyBest-Practice: 2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety07-10-20161609607197079
DLR Project Management AgencyBest-Practice: 2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety07-10-20161609607194949
 Borgerhenvendelse - sagsanlæg mod praktiserende læge03-10-20161609618190689
 Borgerhenvendelse - forespørgsel på journalindsigt07-10-20161609619194488
Rigsrevisionen
Social- og Indenrigsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Anmodning fra Rigsrevisionen vedr. fortsat notat om satspuljen <6888>07-10-20161609689214312
 Fremsender link til artikel om et presset sundhedsvæsen22-10-20161609725206318
Transport og BygningsministerietHøring over lovforslag om hashkørsel og alkolåse21-10-20161609762205591
 Borgerhenvendelse - ønsker at få sag bragt i overensstemmelsen med sandheden07-09-20161609825168888
SundhedsstyrelsenKB rapport vedr. rehabilitering31-10-20161609839213330
Viborg KommuneVærdighedsmilliard og private leverandører af hjemmepleje og madservice19-10-20161609851203370
JustitsministerietAnmodning om bidrag til retssikkerhedsredegørelsen 201625-10-20161609866207919
 Borgerhenvendelse - vedr. afslag på erstatning22-10-20161609868209625
 Spørgsmål til bekendtgørelser og forordninger (internationale aftaler)18-10-20161609870202394
 Kvittering for henvendelse vedr. fejl i katetre - sendt pr post.28-10-20161609872211287
 Borgerhenvendelse - spørgsmål omking donation og hvad transplantation betyder11-10-20161609879197220
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. hjælp til personlig pleje på plejehjem20-10-20161609894204535
Folketingets OmbudsmandRedegørelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed05-10-20161609895192865
SundhedsdatastyrelsenVedr. bekendtgørelse nr. 966 af 22. september 2004 om Vævsanvendelsesregisteret26-09-20161609896183738
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11928-10-20161609902212463
 Borgerhenvendelse - har ministrene mistet jordforbindelsen - psyk25-10-20161609904207953
 Borgerhenvendelse om krisen i psykiatrien30-10-20161609905212968
 Borgerhenvendelse - demens handleplan26-10-20161609906208677
 Borgerbrev - Udredning til alle?30-10-20161609912213000
World Health Organization (WHO)WHO - Candidatures for Foundation Prizes in 201726-08-20161609930166122