Fra: 29-11-2016 til: 29-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse mail adresse efterlyses29-11-20161600661242498
RigsrevisionenHøringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast vedr. Region Midtjyllands risiko- og reservestyring af to sygehusbyggerier <8117>17-11-20161602229241758
RigsrevisionenSupplerende høringssvar til udkast til Beretning til Statsrevisorerne om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i 2 sygehusbyggerier <8117>29-11-20161602229242451
Syddansk UniversitetVedr. leverance FOKUS og FORDYB29-11-20161602768242491
Gentofte KommuneSvar på henvendelse om satspulje til dobbeltbelastede borgere med et alkoholmisbrug29-11-20161602841241952
Gentofte KommuneSvar på henvendelse om satspulje til dobbeltbelastede borgere med et alkoholmisbrug29-11-20161602841242015
Holstebro KommuneKvittering for status vedr. sundhedshus i Holstebro29-11-20161603326242096
Lemvig KommuneKvittering for status vedr. sundheds- og akuthus Lemvig29-11-20161603335242145
Danmarks Tekniske UniversitetDTU consulting project24-11-20161608519242389
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (nedlagt pr. 28/11-16)Vedr. anmodning om bidrag - MIPAA.29-10-20161609697240634
Region NordjyllandKvittering for status vedr. lægesituationen i Sundhedshus Sæby29-11-20161609747242321
 Vedr. dine henvendelser til Sundheds- og Ældreministeriet (anmodning om uddybning)29-11-20161609870241717
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSvar til LIF ad nye spørgsmål til praksis i Sundhedsdatastyrelsen vedr. aggregerede data fra Lægemiddelstatistikregisteret29-11-20161609958241818
DatatilsynetSvar vedrørende videregivelse af oplysninger i forbindelse med forskningsprojekt29-11-20161609992241570
 Svar på henvendelse vedr. vacciner.28-11-20161610031240490
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar fra Sundhedsministeriet vedr. vejledning om magtanvendelse29-11-20161610313242313
 Svar på borgerhenvendelse vedr. dårlige oplevelser i sundhedsvæsnet29-11-20161610360241897
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandling på Herlev Sygehus29-11-20161610363241949
Region SjællandHaster - bidrag til svar på SUU alm. del - spm. 19029-11-20161610530242373
Styrelsen for PatientsikkerhedCCBRs registrenings- og tilsynspligt.28-11-20161610547240616
Mariagerfjord KommuneFremsendelse af brev om kugle- og kædedyner28-11-20161610629241079
Region NordjyllandStandardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne - Region Nordjylland29-11-20161610650242144
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Danske Regioner
Standardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne18-11-20161610650242107
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af høring over bekendtgørelse om offentlige boksekampe21-11-20161610661242476
Danske Regioner
KL
Nationale mål: Kvartalsleverance af udvalgte indikatorer29-11-20161610664242535