Fra: 24-11-2016 til: 24-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Hjerteforeningen
Børnehjertefonden
Svar på invitation til legatuddeling i Hjerteforeningen og Børnehjertefonden24-11-20161600660239245
 Svar på invitation til at holde foredrag i studiekreds24-11-20161600660239186
 Svar på henvendelse om Dialogforum for Hovedstadsområdet, mødeforslag24-11-20161600660239236
 Svar på invitation til at deltage i arrangement om vindmøller24-11-20161600660239207
 Vedr. møde med ministeren om udvikling af en applikation til det danske sundhedsvæsen24-11-20161600660239228
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på Invitation til Holiday Open House 6. december 16-20, Rydhave i Hellerup24-11-20161600664239330
Tivoli A/SSvar på invitation til repremiere på Nøddeknækkeren24-11-20161600664238692
MedCom
Danske Regioner
KL
Eftersendelse af dagsordenspunkt 4.c vedr. databehandleraftaler til 4. møde i styregruppen for MedCom10 den 28. november 201624-11-20161601117239149
FOA - Fag og Arbejde
KL
Brev og folder ifm national antibiotikakampagne om urinvejsinfektioner24-11-20161601435238916
Brøndby KommuneVedr. national antibiotikakampagne om urinvejsinfektioner24-11-20161601435239376
SundhedsdatastyrelsenRykker for afrapportering for projektet dosisdispenseringsmoul i FMK24-11-20161602748238821
Danske HandicaporganisationerGenfremsendelse af høringsmateriale i WORD-format - vedr. ændring af sundhedsloven.23-11-20161606516237126
CSL Behring ABBrev vedr. prisloftaftale til CSL Behring AB23-11-20161606531238259
Statens Arkiver - RigsarkivetSvar vedr. opstilling af sager09-11-20161607061237359
Danske RegionerMail opfølgning på møde om patientmobilitet23-11-20161607867238667
Slagelse KommuneSlagelse Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68439 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.24-11-20161608018238525
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68465 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.24-11-20161608043238422
Ikast-Brande KommuneIkast-Brande Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68483 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.24-11-20161608058238608
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Foreningen af Speciallæger - FAS
Fremsender brev igen. Honoreringsmodel i Det Psykiatriske Patientklagenævn.23-11-20161608952238156
Foreningen af Speciallæger - FASHonoreringsmodel i Det Psykiatriske Patientklagenævn.23-11-20161608952238055
Cystisk Fibrose ForeningenSvar på henvendelse vedr. adgang til lægemidlet Orkambi.23-11-20161609272238220
 Svar på henvendelse vedr. anvendelse af overskud fra madservice24-11-20161609565239087
 Besvarelse af henvendelse vedr. forespørgsel på journalindsigt24-11-20161609619239031
 Svar på henvendelse vedr. det kommunale serviceniveau24-11-20161609894239137
Danske RegionerMateriale til møde med DR om KPIV udmøntningsaftale22-11-20161610204238783
KLMateriale til møde med KL om udmøntning af Kræftplan IV24-11-20161610204238771
Det svenske socialdepartementSvar til Socialdepartementet - vedr. kvailtetspuljer24-11-20161610208239092
Det svenske socialdepartementSvar til Socialdepartementet - vedr. kvalitetspuljer.23-11-20161610208238109
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer24-11-20161610255238571
SundhedsstyrelsenHenvendelse om orienteringsbrev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg vedr. ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer24-11-20161610255239038
Greve KommunePuljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, som normalt ikke benytter de forebyggende hjemmebesøg.23-11-2016SJ-STD-DEPSLH238318
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar fra Sundheds- og Ældreministeriet til vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier24-11-20161610313239197
 Svar på henvendelse om ny overenskomst for almen praksis24-11-20161610326239023
 Svar på henvendelse vedr. hjemmehjælp24-11-20161610385238697
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Høring om tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier.23-11-20161610517237601
 Svar på henvendelse vedr. ændring af lægejournaler24-11-20161610536238864
Statens Serum InstitutVedr. rettigheder til at sende post fra kontorpostkasse24-11-20161610549238660