Fra: 22-11-2016 til: 22-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KFUK´s Sociale Arbejdes KrisecenterSvar på invitation og fribillet til julekoncert til fordel for Reden International22-11-20161600664236824
Miljø- og FødevareministerietSvar på anmodning om overtageslse af borgerhenvendelse - vil gerne mødes med sundheds- og ældreministeren, social- og indenrigsministeren og miljø- og fødevareministeren omkring et projekt om sund livsstil.22-11-20161600668236712
 Svar på interview om depression blandt ældre22-11-20161600710236803
ParkinsonforeningenParkinson Unit Walk skal afregne for tilskud 1600903236627
HjerneaktivisterneHjerneaktivisterne - bilag til ansøgning - Rådighedspuljen 2016.21-11-20161600903235481
Center for LudomaniKvittering for modtagelse af ansøgning22-11-20161601006236684
 Forespørgsel fra Sverige: Skal mit barn ha´antibiotika?21-11-20161601435235440
Frederikshavn KommuneLyntilbagemelding Værdig ældrepleje anvendelse af midler i 2017 Frederikshavn Kommune22-11-20161601604236785
PsykiatriFondenPsykiatrifondens årsrapport 2015 - mangler revisonsprotokol21-11-20161602365235468
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om oplysninger vedr. retslægelige ligsyn i København22-11-20161602517236759
 Afbeskikkelse af CP som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn21-11-20161604318234609
 Genbeskikkelse af LPG som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn21-11-20161604318235624
Danske RegionerFælles plan for udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient21-11-20161606243234647
Dansk Glaukom ForeningSkifter til lille pulje - Driftspuljen 2016.21-11-20161606607235754
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 38 - svar på spm. 121-11-20161606654235903
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 38 - svar på spm. 221-11-20161606654235915
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 38 - svar på spm. 321-11-20161606654235930
Turnerforeningen i DanmarkTurnerforeningen - vedr. underskrevet regnskab - Driftspuljen 2016.15-11-20161606857234709
Samsø KommuneSamsø Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68480 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161607347236333
Immun Defekt ForeningenMangler i ansøgningen - Driftspuljen 2016.21-11-20161607685235762
Dansk Kræftforsknings FondÅrsberetning mangler - Driftspuljen 2016.21-11-20161607781235747
Lolland KommuneLolland Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68443 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161607957236328
Glostrup KommuneGlostrup Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68408 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161607985235849
Halsnæs KommuneHalsnæs Kommune godkendelse af budget mm. til projektnr. 68427 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161608004236292
Ringsted KommuneRingsted Kommune godkendelse af budget mm. til projektnr. 68438 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161608017236301
Ehlers-Danlos ForeningenTilretning af pkt 5 på ansøgningsskema - Driftspuljen 2016.21-11-20161608203234822
ME ForeningenForlængelse af anvendelsesfrist - Aktivitetspuljen 2015.21-11-20161608216234996
ME ForeningenAktivitetspuljen 2015 - forlængelse af anvendelse.21-11-20161608216235772
ME ForeningenAktivitetspuljen 2015 - forlængelse af anvendelse.21-11-20161608216234958
Statens Institut for FolkesundhedBefolkningsundersøgelsen i Grønland21-11-20161608230235646
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsstyrelsen
Dagsorden for møde om mål og resultatkrav for 2017 d. 23. nov.22-11-20161608230236087
 SUU alm del - svar på spm. 75031-08-20161608716235016
 Svar på henvendelse vedr. debatten om aktiv dødshjælp22-11-20161608718236039
 Kontorsvar - fejldiagnosticering, erstatning m.v.31-10-20161608996235165
 Svar - ønsker møde med ministeren06-10-20161609168235113
 Svar som vedhæftet dokument - vedr. behandling på privathospital.21-11-20161609348235428
 Svar på henvendelse vedr. aktiv dødshjælp22-11-20161609439236010
 Svar på din henvendelse vedr. sagsanlæg mod praktiserende læge22-11-20161609618236916
 Kontorsvar - psykiatri31-10-20161609686235186
 Kontorsvar - bosteder med tvang31-10-20161609688235199
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 9322-11-20161609800236587
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 8922-11-20161609800236549
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 9222-11-20161609800236580
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 8522-11-20161609800236541
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 8622-11-20161609800236543
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 9422-11-20161609800236596
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 8722-11-20161609800236545
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 9022-11-20161609800236553
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 9122-11-20161609800236578
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 8822-11-20161609800236547
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 8422-11-20161609800236539
 Svar på henvendelse - "Et opråb".21-11-20161609828234600
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 10022-11-20161609841236432
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 10122-11-20161609841236429
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 10322-11-20161609841236423
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 10422-11-20161609841236421
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 10222-11-20161609841236425
FinansministerietT.o.: Mulig ændring af BK202022-11-20161609944236909
Psoriasis ForskningsfondenMangler stadig årsberetning - Driftspuljen 2016.21-11-20161610023235721
 Besvarelse af henvendelse vedr. paracetamol.21-11-20161610159234607
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og AnalyseBesvarelse af ny borgerhenvendelse vedr. det nationale kvalitetsprogram22-11-20161610321236645
 Svar på henvendelse vedr. aktindsigt i barns journal.21-11-20161610351234801
 Besvarelse af henvendelse vedr. den fremtidige placering af lægemiddelagenturet.21-11-20161610394234681
 Imødekommet anmodning om aktindsigt22-11-20161610475236146
 Svar vedr. betinget donation21-11-20161610477235535
SundhedsstyrelsenFølgegruppe for evaluering af satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”.25-10-20161610495236291
Advokater Haumann & FastrupHenvendelse fra advokater Haumann og Fastrup om D-vitamindråber22-11-20161610514236970