Fra: 21-11-2016 til: 21-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Opfølgning på mail med invitation - foredrag i Skovlunde21-11-2016SJ-STD-DEPKHK235640
The Patient Safety Movement FoundationVedr. invitation til sundheds- og ældreministeren.17-11-20161600660233047
 Svar på borgerhenvendelse - spirituskørsel m.m.21-11-20161600668235517
ParkinsonforeningenParkinsonforeningen indsener regnskab - mangler21-11-20161601060235563
Danske Regioner
MedCom
KL
Endeligt referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 201621-11-20161601117235735
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående projektnr. 65401 til shared care fra satspuljen 2012 til 2015.18-11-20161601375234516
Randers KommuneLyntilbagemelding værdighedsmilliarden redegørelse 2017 Randers Kommune21-11-20161601903235245
Skanderborg KommuneSvar på henvendelse vedr. værdighedsmidler Skanderborg Kommune 201721-11-20161601914235515
Thisted KommuneNy redegørelse for udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje fra Thisted Kommune18-11-20161601928233705
JustitsministerietHenvendelse til Justitsministeriet vedrørende "Københavner-ordningen" om retslægelige ligsyn18-11-20161602517234602
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune overførsel af midler til 2017 til projektnr. 65260 til puljen til kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-11-20161605414235610
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSvar på spm. ang. tidsplanen for projektet18-11-20161607222234955
Hørsholm KommuneHørsholm Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68423 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608000235435
Greve KommuneGreve Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68430 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608007235524
Herning KommuneHerning Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68470 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608048234796
Dansk Myelomatose ForeningSvar vedr. regnskab for meylomatoseforeningen 2015.18-11-20161608199234166
Ehlers-Danlos ForeningenVedr. mangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.10-11-20161608203234177
 SUU alm del - svar på spm. 92522-09-20161608716234985
 Svar på borgerhenvendelse vedr. aktiv dødshjælp og forslag til procedure21-11-20161608719234841
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til referat fra 1. møde i redaktionsudvalget21-11-20161608925235021
MF Naser KhaderOpfølgning på svar vedr. lægeerklæringer18-11-20161609082233942
Arla Danmark
Center for Biosikring og Bioberedskab
Svar på klage over afgørelse om sikkerhedsansvarlige.18-11-20161609102234052
 Svar - samråd og spørgsmål fra Folketinget10-10-20161609156235145
 Svar på henvendelse vedr. betaling for aflastning21-11-20161609552235050
 Svar på henvendelse vedr. parodontosebehandling.18-11-20161609573233559
 Svar på borgerhenvendelse vedr. multiresistens31-10-20161609781234622
 Besvarelse af henvendelse om cancerpatient.18-11-20161609832233508
SundhedsdatastyrelsenOpdatering til SDS om bekendtgørelse nr. 966 af 22. september 2004 om Vævsanvendelsesregisteret21-11-20161609896235229
SundhedsstyrelsenBidrag fra STPS: om fæcesprøver er omfattet af reglerne for Vævsanvendelsesregisteret21-11-20161609896235211
Region MidtjyllandVedrørende Region Midtjyllands ansøgning om puljemidler til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse.17-11-20161609921233004
Region SyddanmarkVedrørende Region Syddanmarks ansøgning om puljemidler til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse.17-11-20161609922233000
Region SjællandVedrørende Region Sjællands ansøgning om puljemidler til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse.17-11-20161609923233002
Region HovedstadenVedr. Region Hovedstadens ansøgning om puljemidler til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse17-11-20161609924232947
FinansministerietT.o.: Mulig ændring af BK202021-11-20161609944235738
SundhedsstyrelsenHenvendelse om SUU alm. del - svar på spm. 12521-11-20161609974235556
 Svar på henvendelse vedr. betaling for hjemmehjælp21-11-20161609981235079
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og AnalyseBesvarelse af borgerhenvendelse vedr. en virksomhed med muligheder21-11-20161610003235499
 SUU alm. del - svar på spm. 97720-09-20161610018235638
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse21-11-20161610243235134
Folketingets § 71-tilsyn§ 71-tilsynet alm. del - foreløbigt svar på spm. 221-11-20161610386235197
 Svar på henvendelse vedr. AES - veteraner.18-11-20161610410233434
Skive KommuneSvar på status for den nationale demenshandlingsplan21-11-20161610448235129
 Svar på henvendelse vedr. plejecenterdag21-11-20161610453235607
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om plejeboliger21-11-20161610453235602
RambøllGodkendelse af undersøgelse21-11-20161610462235102
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og AnalyseRegarding your enquiry on health care expenditure in Denmark21-11-20161610466235522