Fra: 17-11-2016 til: 17-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Kalundborg KommuneVedr klippekort fortsat.31-05-2016SJ-STD-DEPPKS231760
Kalundborg KommuneSvar vedr. overførsel af klippekortspenge.31-05-2016SJ-STD-DEPPKS231757
Glostrup KommuneVedr. udbetaling - klippekort - kontonummer.28-09-2016SJ-STD-DEPPKS231768
Glostrup KommuneVedr. Udbetaling - klippekortordningen.01-03-2016SJ-STD-DEPPKS231769
Ballerup KommuneSkabelon til klippekortmodellen.20-06-2016SJ-STD-DEPPKS231789
Ringsted KommuneSkabeloner til regnskab mv. til Klippekortmodellen.21-06-2016SJ-STD-DEPPKS231792
Frederikssund KommuneRegnskab - Klippekort.14-06-2016SJ-STD-DEPPKS231722
Frederikssund KommuneSvar vedrørende klippekortsordningen - Frederikssund Kommune.02-02-2016SJ-STD-DEPPKS231726
Nyborg KommuneSvar vedr. genansøgning - Klippekortordningen.02-02-2016SJ-STD-DEPPKS231734
Sønderborg KommuneSvar vedr. afrapportering - Klippekortmodellen 2015.31-05-2016SJ-STD-DEPPKS231796
Sønderborg KommuneAfrapportering - Klippekortmodellen 2015.27-05-2016SJ-STD-DEPPKS231798
Kolding KommuneSvar vedr. klippekortordningen - Kolding Kommune.14-04-2016SJ-STD-DEPPKS231801
Kolding KommuneSvar vedr. spm. om klippekortordningen - Kolding Kommune.14-04-2016SJ-STD-DEPPKS231805
Horsens KommuneKlippekortordningen - Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Horsens Kommune 2015.31-10-2016SJ-STD-DEPPKS231808
Horsens KommuneKlippekortordningen - Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Horsens Kommune 2015.25-10-2016SJ-STD-DEPPKS231810
Tårnby KommuneSvar vedr. afrapportering af Klippekortmodellen.17-06-2016SJ-STD-DEPPKS231814
Tårnby KommuneSvar på ansøgning om overførsel til budget 2016 - Klippekortmodellen.04-05-2016SJ-STD-DEPPKS231816
Gentofte KommuneSvar på spørgsmål ang. Klippekortmodellen.21-06-2016SJ-STD-DEPPKS231845
Gladsaxe KommuneSvar vedr. regnskabsskema klippekort/pulje til svage hjemmehjælpsmodtagere 2015.12-04-2016SJ-STD-DEPPKS231848
Gladsaxe KommuneSvar vedr. klippekort - afrapportering.25-02-2016SJ-STD-DEPPKS231852
Lolland KommuneSvar vedr. klippekortsmodellen - § 15 75 01 10.07-03-2016SJ-STD-DEPPKS231855
Frederikssund KommuneSvar vedr. spm. til regnskab - Klippekort.12-05-2016SJ-STD-DEPPKS231858
Ishøj KommuneStandardrapport - klippekort.14-11-2016SJ-STD-DEPPKS231862
Ishøj KommuneKlippekort - manglende dokument.28-10-2016SJ-STD-DEPPKS231864
Herning KommuneSvar vedr. regnskabsskema til Klippekortmodellen og Ældremilliard.17-03-2016SJ-STD-DEPPKS231818
Helsingør KommuneKlippekortsordningen - Regnskabsaflæggelse for 2015.30-08-2016SJ-STD-DEPPKS231822
Holbæk KommuneKlippekortsmodellen - tilsendelse af skabeloner.23-06-2016SJ-STD-DEPPKS231826
Holbæk KommuneSvar vedr. klippekortsmodellen - skabeloner og mailadresse.23-06-2016SJ-STD-DEPPKS231828
Varde KommuneKlippekortsordningen Varde.31-10-2016SJ-STD-DEPPKS231832
 Klippekortordningen - rykker for skema.17-06-2016SJ-STD-DEPPKS231838
Solrød KommuneAfrapportering til Klippekortmodel for Solrød Kommune.23-06-2016SJ-STD-DEPPKS231841
Guldborgsund KommuneAccept af tilskudsbetingelser for tilskudssagen Bakkeby: blomstring i livet - hele livet (delprojekt Frivilligindsats).16-11-2016SJ-STD-DEPPKS230983
Ikast-Brande KommuneMangler skemaer til indsendelse af regnskaber for 2015 samt svar vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.20-06-2016SJ-STD-DEPPKS231728
Fredensborg KommuneAfrapportering - Klippekortsordningen.28-09-2016SJ-STD-DEPPKS231771
Fredensborg KommuneSvar vedr. afrapportering - Klippekortsordningen.31-05-2016SJ-STD-DEPPKS231773
Glostrup KommuneSvar på afrapportering og rev. regnskab vedr. klippekort.26-05-2016SJ-STD-DEPPKS231777
KLSpørgsmål angående klippekort til ekstra hjemmehjælp.07-09-2016SJ-STD-DEPPKS231782
Kerteminde KommuneKlippekort - overførsel af midler.28-09-2016SJ-STD-DEPPKS231784
Kerteminde KommuneSvar vedr. spm. til regnskabsskema - Klippekort.12-04-2016SJ-STD-DEPPKS231786
Bornholms RegionskommuneKlippekortmodellen - Bornholms Regionskommune.31-05-2016SJ-STD-DEPPKS231747
Kalundborg KommuneRegnskabsskemaer tilsendt - Klippekortordningen.26-05-2016SJ-STD-DEPPKS231764
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. arbejdsskadesag16-11-20161600668230534
 Svar på skoleeleveres henvendelse vedr. Projektopgave 9. Klasse17-11-20161600710232871
MedComMateriale til MedComs styregruppemøde d. 28. november17-11-20161601117232232
Holbæk KommuneLyntilbagemelding Holbæk Kommune en værdig ældrepleje 201717-11-20161601693232439
Lolland KommuneLyntilbagemelding redegørelse værdighedsmidlerne i 2017 Lolland Kommune17-11-20161601890232906
Norddjurs KommuneLyntilbagemelding redegørelse en værdig ældrepleje Norddjurs Kommune 201717-11-20161601896232867
Ringsted KommuneLyntilbagemelding redegørelse en værdig ældrepleje Ringsted Kommune 201717-11-20161601906232900
Rødovre KommuneLyntilbagemelding redegørelse en værdig ældrepleje 2017 Rødovre Kommune17-11-20161601909232842
Silkeborg KommuneLyntilbagemelding redegørelse Silkeborg Kommune en værdig ældrepleje 201717-11-20161601912232882
Region SyddanmarkAnmodning om statusredegørelse, H. C. Andersens Børnehospital, Region Syddanmark.16-11-20161602477230682
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L 47 - svar på spm. 117-11-20161603280232509
RigsrevisionenLovforslag om effektiviseringer - sygehusinvesteringer.16-11-20161603608230805
Bornholms RegionskommuneIndsendndelse af regnskab 2015 - klippekortsmodellen.17-06-20161606827231656
Skive KommuneKlippekortsmodellen til hjemmehjælpsmodtagere.02-11-20161606927231652
Skive KommuneKlippekortsmodellen til hjemmehjælpsmodtagere.02-11-20161606927231654
Vordingborg KommuneFremsender dokumenter vedr. klippekort 2015.16-11-20161606944231812
SundhedsstyrelsenTekst om kommunale samarbejder - kvalitetsstandarder.16-11-20161607050231607
RambøllSvar på konkret spørgsmål om datadeling i frikommuneforsøg17-11-20161607264232999
Sundhedsstyrelsen
Dansk Hepatitis Forening
Sundhedsfaglig vurdering17-11-20161607313232688
Frederikshavn KommuneFrederikshavn Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68491 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161607346232403
 Afsendt svar på henvendelse vedr. HPV vaccination17-11-20161607724232978
Holstebro KommuneHolstebro Kommunes godkendelse af budget til projektnr. 68471 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161607894232280
Gladsaxe KommuneGladsaxe Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68407 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.17-11-20161607984232089
Tårnby KommuneTårnby Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68416 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161607993232051
Allerød KommuneAllerød Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68419 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161607996232374
Vejle KommuneVejle Kommune spørgsmål til det reviderede budget til projektnr. 68468 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161608046232457
Vejle KommuneVejle Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68468 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161608046232493
Favrskov KommuneFavrskov Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68476 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161608052232319
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68479 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161608055232616
Thisted KommuneThisted Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68489 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161608063232044
Danske Regioner
Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger
Centerlederforeningen
KL
Lægeforeningen
Brev om høring over udkast til bekendtgørelser om lægers indberetning ifm. stofmisbrugsbehandling17-11-20161609056210318
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Høring over udkast til bekendtgørelser om lægers indberetning i forbindelse med stofmisbrugsbehandling17-11-20161609056232503
KLDUT-høring over udkast til bekendtgørelser om lægers indberetning i forbindelse med stofmisbrugsbehandling17-11-20161609056233068
LægemiddelstyrelsenSvar på forespørgsel om afrapportering fra projekt "Flere og bedre indberetninger ...."15-11-20161609470230454
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spørgsmål 8216-11-20161609739232029
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 7816-11-20161609760232032
 Borgerhenvendelse om brystkræft og efterbehandling.16-11-20161609802231310
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 9617-11-20161609867232525
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 12517-11-20161609974232518
MedComP/L reguleringssats for 201717-11-20161609980232155
Danmarks Apotekerforening
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler17-11-20161610000232782
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Danske Patienter
Patientforeningen Danmark
ÆldreForum
Ældre Sagen
Lægemiddelstyrelsen
Erhvervs- og Vækstministeriet
Finansministeriet
Høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.17-11-20161610000232785
EpilepsiforeningenSvar på henvendelse vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis17-11-20161610022232389
GigtforeningenSvar på henvendelse vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis17-11-20161610022232386
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 13317-11-20161610034232544
 Svar på henvendelse vedr. medicintilskudsgrænser17-11-20161610188231976
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sjældne sygdomme17-11-20161610189232806
Folketingets LovsekretariatSvar på S 17917-11-20161610209232498
MedwatchOrientering om udsættelse af svarfrist på din anmodning om aktindsigt16-11-20161610226230679
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 13617-11-20161610227232566
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 13517-11-20161610227232564
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse og kopi af sagens akter - vedr. klage over udstedt markedsføringstilladelse - lægemidler.16-11-20161610334230473
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. befordring ved ambulant kræftbehandling.16-11-20161610365231323
 Svar på henvendelse om livstestamente17-11-20161610366232002
 Besvarelse af henvendelse vedr. flextur.16-11-20161610371231510