Fra: 16-11-2016 til: 16-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
RealdaniaSvar på brev til Sundheds- og Ældreministeren - samarbejde om Realdanias nye kampagne Rum og Fællesskaber for ældre16-11-20161600660231548
 Svar på skoleelevers henvendelse - projektopgave i 9. klasse om legalisering af cannabis16-11-20161600710230562
Aarhus UniversitetshospitalAnmodning om slutrraport vedr. projektet "Biologisk tilpasset behandling af ikke-småcellet lungecancer.15-11-20161600729229043
 Afsendt beskikkelsesbrev til BK - SSI - Det Nationale Antibiotikaråd.15-11-20161600820230033
 Afsendt genbeskikkelsesbrev til BS - SST - Det Nationale Antibiotikaråd.15-11-20161600820230041
MediqRykker: Mediq - Salg af ernæringspræparater16-11-20161601004231042
FMFRykker: FMF: Salg af ernæringspræparater med tilskud16-11-20161601004231163
Simonsen og WeelRykker: Simonsen og Weel: Salg af ernæringspræparater16-11-20161601004231054
Ballerup KommunePartnerskabspuljen - revideret budget15-11-20161601460228803
Aabenraa KommuneLyntilbagemelding redegørelse 2017-tilskuddet Aabenraa kommune en værdig ældrepleje16-11-20161601572230626
Gribskov KommuneLyntilbagemelding redegørelse værdighedsmidler 2017 Gribskov Kommune16-11-20161601676231508
Guldborgsund KommuneLyntilbagemelding redegørelse en mere værdig ældrepleje Guldborgsund Kommune 201716-11-20161601678230753
Haderslev KommuneLyntilbagemelding redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Haderslev Kommune16-11-20161601679230930
Herlev KommuneLyntilbagemelding redegørelse 2017-værdighedsmidlerne Herlev Kommune16-11-20161601686231336
Hørsholm KommuneLyntilbagemelding Værdighedspuljen redegørelse Hørsholm Kommune 201716-11-20161601708230664
Københavns KommuneLyntilbagemelding redegørelse en værdig ældrepleje 2017 Københavns kommune16-11-20161601723231541
Furesø KommuneSvar redegørelse en værdig ældrepleje Furesø Kommune 201716-11-20161601804230842
Lemvig KommuneLyntilbagemelding redegørelse for anvendelse af midler 2017 Lemvig Kommune16-11-20161601889231180
Thisted KommuneLyntilbagemelding Thisted Kommune redegørelse for hhv. anvendelse af midlerne i 2017 og anvendelse af 2016-midlerne en værdig ældrepleje15-11-20161601928229676
Tønder KommuneLyntilbagemelding redegørelse Tønder Kommune 2017 Værdighedspuljen16-11-20161601929231494
Vesthimmerlands KommuneLyntilbagemelding redegørelse en værdig ældrepleje i 2017 Vesthimmerlands Kommune16-11-20161601938231158
PsykiatriFondenMangler ved aflæggelse af regnskab Psykiatrifondens årsrapport 201515-11-20161602365230234
 Svar på klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om indførsel af lægemidler15-11-20161603767229922
 Genbeskikkelse af EC som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn15-11-20161604318228817
 Genbeskikkelse af JI som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn15-11-20161604318228815
Fagligt Selskab for Addiktiv SygeplejeSvar på henvendelse om høring over udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling16-11-20161607076231403
 Svar på henvendelse vedr. overmedicinering22-09-20161608422180158
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bidrag til oversigt over råd og nævn11-11-20161608547230445
 Svar på henvendelse vedr. MRSA-problematik16-11-20161609062231046
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del -s var på spm. 7716-11-20161609106231285
SundhedsstyrelsenHenvendelse om narkotikaårsrapport15-11-20161609369230996
SundhedsstyrelsenHenvendelse om narkotikaårsrapport16-11-20161609369231002
 Svar på henvendelse om oprettelse af livstestamente11-10-20161609406197209
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 3316-11-20161609466231294
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Redegørelse vedr. akutlægebil på Bornholm16-11-20161609517230825
H. C. Andersen BørnehospitalSvar på henvendelse vedr. Peyona16-11-20161609559230887
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 3916-11-20161609574231289
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 5614-11-20161609662229279
DatatilsynetGenfremsendelse af svar på Datatilsynets brev vedr. tilsyn med behandling af personoplysninger16-11-20161609676230723
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
SUU alm. del - svar på spm. 7916-11-20161609678231161
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 7416-11-20161609703231064
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 7515-11-20161609703230526
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Merete Riisager
SUU alm. del - svar på spm. 7616-11-20161609704231073
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og AnalyseBesvarelse af borgerbrev vedr. økonomiske konsekvenser ift. misbrug16-11-20161609731231468
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 8316-11-20161609752231168
 Svar på henvendelse vedr. implementering af veteranpolitikken15-11-20161609829228744
 Besvarelse af henvendelse om Cancer patient16-11-20161609832231322
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
DUT-Høring: Vejledning om Hygiejne ved midlertidig, langvarig indkvartering af mange personer, 2016.15-11-20161609885230023
PatientforeningenAnsøgningsskema til driftspuljen 2016 mangler.15-11-20161610019230274
BeskæftigelsesministerietKoordinering af svar på borgerhenvendelse vedrørende sygedagpenge15-11-20161610221229628
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ministeriets indflydelse på implementering og sygehusenes økonomi16-11-20161610247231338
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 16916-11-20161610298230469
Furesø KommuneVedr. loft for madservice.27-10-20161610311229413
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Kvittering for modtagelse af klage16-11-20161610334230483
Danske SpilVedr. Tobaks- og Alkoholsalgsforbudsloven og ID16-11-20161610343230759
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse16-11-20161610362231188