Fra: 11-11-2016 til: 13-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBidrag til Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2017 - Ligestilling10-11-2016SJ-STD-DEPSHA227185
SundhedsstyrelsenSvar vedr. Projektbeskrivelse datavisualisering11-11-20161600792226435
Erhvervs- og VækstministerietEndeligt bidrag til bestilling vedr. næstkommende fælles ikrafttrædelsesdato11-11-20161600955226467
Bornholms RegionskommuneVedr. Revideret status og tidsplan fra 2015 - ’Vi hopper fra smøgerne - et rygestop-motions-hold’10-11-20161601440225077
Bornholms RegionskommuneTilsagn for 2016 - projekt "Vi hopper fra smøgerne ... ".10-11-20161601440225278
Social- og IndenrigsministerietRegnskab mv. kvalitetsfondsbyggerier11-11-20161602407226957
Social- og IndenrigsministerietRegnskab mv. kvalitetsfondsbyggerier11-11-20161602407226349
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om frigivelse af CN000271 og CN000272 - bl.a. vedr. regionernes finansiering.09-11-20161606731225809
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Mail til orientering til Danske Regioner vedr. brev fra ministeriets departementschef til regionsdirektørerne om sletning af data i DAMD-databaserne10-11-20161607322225309
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Til samtlige institutioner på ministerområdet: Orientering om brev fra Rigsarkivet om hjemlån af arkivalier til administrativt brug11-11-20161607509226386
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF alm. del - svar på spm. 111211-11-20161608804226700
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF alm. del - svar på spm. 111111-11-20161608804226698
Den Danske Ambassade i SeoulContact persons for MoU11-11-20161609034226257
Danske RegionerBidrag fra regionerne vedr. OPP-spørgsmål11-11-20161609410226637
Region MidtjyllandSærlig rapportering vedr. 3. kvartal 2016 for DNV og DNU11-11-20161609428226790
 Svar på henvendelse om at systemet svigter børn og unge med psykiske problemer.10-11-20161609464225918
 Svar på henvendelse vedr. tvangsindlæggelser11-11-20161609578227213
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sygdomsforløb11-11-20161609601226379
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 4411-11-20161609621226748
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 4311-11-20161609621226740
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 4511-11-20161609621226766
Apotekernes A.m.b.a.Svar på henvendelse om apotekernes forhandling af frihandelsvarer11-11-20161609834226141
 Svar på borgerhenvendelse om abort og prævention11-11-20161609915226263
Beredskabsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Rykker for bidrag til svar på Beredskabsstyrelsens høring over udkast til Nationalt Risikobillede11-11-20161609972226351
SundhedsøkonomiRegarding your equiry on data11-11-20161610002227269
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 16011-11-20161610060226431
 Svar på borgerhenvendelse vedr. politisk aftale forud for lov om røgfri miljøer11-11-20161610079226297
 Besvarelse af henvendelse vedr. smertebehandling11-11-20161610103226232
BeskæftigelsesministerietOverdragelse af borgerhenvendelse til Beskæftigelsesministeriet11-11-20161610218227094
MedwatchKvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning11-11-20161610226226595